Informacje ogólne


Biblioteka Pedagogiczna jest specjalistyczną biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu informacyjno- bibliotecznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Od 1 października 2019 weszła w skład struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia w Białystoku.
Powstała w 1983 roku. Powierzchnia użytkowa Biblioteki wynosi 684,70 m2.
Biblioteka posiada 83 miejsca w dwóch czytelniach (ogólnej i naukowej).

Charakterystyka zbiorów:

Księgozbiór podręczny w czytelniach: wydawnictwa ogólne z różnych dziedzin wiedzy- encyklopedie, słowniki, informatory, albumy, bibliografie, czasopisma bieżące.

Księgozbiór główny w czytelniach: książki z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, głównie z socjologii i filozofii, podręczniki akademickie, wydawnictwa zbiorowe (serie wydawnictw uczelnianych), przewodniki metodyczne dla nauczycieli, podręczniki szkolne dla klas 1-4, pomoce dydaktyczne, bogaty zbiór książek zagranicznych, głównie z psychologii i z pedagogiki, kasety video (pakiety edukacyjne), multimedia, kasety magnetofonowe (materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów), roczniki czasopism.

Księgozbiór wypożyczalni: zawiera wszystkie tytuły książek będące w posiadaniu biblioteki w wielu egzemplarzach, głównie podręczniki akademickie, skrypty, książki metodyczne dla nauczycieli, literatura piękna.

Katalogi komputerowe
Utrzymywane w systemie "ALEPH" obejmują wszystkie zbiory Biblioteki.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z regulaminem Biblioteki Uniwersyteckiej.

Usługi informacyjne świadczone są we wszystkich agendach Biblioteki.

Szerszą działalność informacyjną i dokumentacyjną prowadzi Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej - http://bg.uwb.edu.pl


ZAPRASZAMY