Informacje ogólne


Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii jest specjalistyczną biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu informacyjno- bibliotecznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Powstała w 1983 roku. Od 1999 r. funkcjonuje w nowo wybudowanym budynku. Powierzchnia użytkowa Biblioteki wynosi 684,70 m2.
Biblioteka posiada 66 miejsc w dwóch czytelniach oraz 4 miejsca w Informatorium.

Charakterystyka zbiorów:

Księgozbiór podręczny w czytelniach: wydawnictwa ogólne z różnych dziedzin wiedzy- encyklopedie, słowniki, informatory, albumy, bibliografie, czasopisma bieżące.

Księgozbiór główny w czytelniach: książki z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, głównie z socjologii i filozofii, podręczniki akademickie, wydawnictwa zbiorowe (serie wydawnictw uczelnianych), przewodniki metodyczne dla nauczycieli, podręczniki szkolne dla klas 1-4, pomoce dydaktyczne, bogaty zbiór książek zagranicznych, głównie z psychologii i z pedagogiki, kasety video (pakiety edukacyjne), multimedia, kasety magnetofonowe (materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów), roczniki czasopism.

W Informatorium zgromadzono podstawowy księgozbiór informacyjny (głównie bibliografie specjalistyczne dziedzinowe) oraz wydawnictwa multimedialne na CD-ROM i programy edukacyjne na kasetach video.

Księgozbiór wypożyczalni: zawiera wszystkie tytuły książek będące w posiadaniu biblioteki w wielu egzemplarzach, głównie podręczniki akademickie, skrypty, książki metodyczne dla nauczycieli, literatura piękna.

Katalogi komputerowe
Utrzymywane w systemie "ALEPH" obejmują wszystkie zbiory Biblioteki.

Ponadto w systemie "MAK" dostępne są:

Bazy komputerowe własne:
  • Baza "Prace magisterskie" za lata 1978-1997
  • Baza "Prace doktorskie" od roku 1999
  • Publikacje pracowników Wydziału za lata 1999-2005. Publikacje pracowników od roku 2005 rejestruje Biblioteka Uniwersytecka. Kartoteka dokumentacyjna publikacji opublikowanych do roku 1999 dostępna jest w Informatorium.
Bazy komputerowe z prenumeraty:
  • Przewodnik Bibliograficzny za lata 1978 - 2009
  • Bibliografia Zawartości Czasopism od roku 1996
  • Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł od roku 1985
  • Polskie Wydawnictwa Ciągłe ISSN za lata 1701 - 1998
  • Current Contents. Social & Behavioral Sciences 1996-2002; 2005-2006.

Użytkownicy Bibliteki mają dostęp do katalogów wszystkich bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku z 11 stanowisk komputerowych:

- w wypożyczalni- 7 stanowisk
- w Informatorium- 2 stanowiska
- w czytelniach- 1 stanowisko

Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Dziekana Wydziału.

Usługi informacyjne świadczone są we wszystkich agendach Biblioteki.
W Informatorium można uzyskać fachową informację dotyczącą:

  • zbiorów własnych Biblioteki
  • zasobów polskich bibliotek i placówek naukowych

Szerszą działalność informacyjną i dokumentacyjną prowadzi Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej - http://bg.uwb.edu.pl


ZAPRASZAMY