ZBIORY AUDIOWIZUALNE

Biblioteka poleca:


Książki do słuchania
Autor, tytuł Sygnatura
Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi    NK-CD-289
Rymowanki – przytulanki NK-CD-54
Perrault Ch., Jaś i Małgosia NK-CD-290
Szymborska W., Dwukropek NK-CD-314
Molicka M., Bajki terapeutyczne NK-CD-293
Saint-Exupery A., Mały książę NK-CD-291
Saint-Exupery A., Mały książę T-62
Mickiewicz A., Pan Tadeusz    NK-CD-217


Encyklopedie

Autor, tytuł Sygnatura
Impresjonizm w muzyce i sztuce NK-CD-50
Galeria malarstwa polskiego NK-CD-27
Grolier    NK-CD-6
Encyklopedia dla dzieci NK-CD-25
Encyklopedia dla dzieci + leksykon zwierząt NK-CD-87
Multimadialna encyklopedia powszechna NK-CD-76
Mała encyklopedia PWN  NK-CD-86
Lektury : pełne teksty 52 lektur szkolnych z omówieniami    NK-CD-89
Teatr i film : encyklopedia multimadialna PWN NK-CD-181
Literatura i muzyka : encyklopedia multimadialna PWN NK-CD-182
Państwa świata : encyklopedia multimadialna PWN NK-CD-183
Religia : encyklopedia PWN    NK-CD-100
Ziemia : encyklopedia PWN    NK-CD-132
Sztuka : encyklopedia multimedialna PWN NK-CD-45
Multimadialna encyklopedia powszechna NK-CD-24
Multimadialny album malarstwa polskiego NK-CD-53
Encyklopedia wszechświata NK-CD-18
Historia świata NK-CD-15
Encyklopedia przyrody NK-CD-14
Wielka ilustrowane encyklopedia powszechna NK-CD-75
Kronika XX wieku : wielka multimadialna encyklopedia NK-CD-77


Słowniki
Autor, tytuł Sygnatura
Słownik terminologii medialnej NK-CD-262
Słownik wyrazów obcych i trudnych NK-CD-172


Poradniki
Autor, tytuł Sygnatura
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały :
    Pochwały i szacunek do samego siebie
T-66
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały :
    Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami
T-66
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały :
    Zamiast stosowania kar
T-66


Akty prawne
Autor, tytuł Sygnatura
Ochrona przyrody w Polsce : najważniejsze akty prawne Dodatek do nr inw. 68828