Kierownik
mgr Kamila Hościło
tel. 85 745 7339
k.hoscilo [at] uwb.edu.pl
mgr Iwona Bazyluk
tel. 85 745 7341
i.bazyluk [at] uwb.edu.pl
mgr Jolanta Borowik
tel. 85 745 7341
j.borowik [at] uwb.edu.pl
mgr Wiesława Juchniewicz
tel. 85 745 7342
w.juchniewicz [at] uwb.edu.pl
mgr inż. Marcin Lach
tel. 85 745 7340
mlach [at] uwb.edu.pl
mgr Anna Ochrymiuk
tel. 85 745 7342
a.ochrymiuk [at] uwb.edu.pl
dr Agata Samsel
tel. 85 745 7341
a.samsel [at] uwb.edu.pl
Anna Szulżyk
tel. 85 745 7344
aszul [at] uwb.edu.pl
mgr Halina Tokajuk
tel. 85 745 7344
h.tokajuk [at] uwb.edu.pl