strefa

Egzamin z Socjologii Ogólnej dla studentów I roku pedagogiki studiów stacjonarnych, odbędzie się dnia 01.02.2018 r. (czwartek) w sali A 6, według następującego porządku:

godz. 9:00 - grupa wykładowa nr 1
godz. 10:00 - grupa wykładowa nr 2
godz. 11:00 - grupa wykładowa nr 3 

Egzamin z Podstaw Socjologii dla studentów I roku pracy socjalnej studiów stacjonarnych, odbędzie się dnia 01.02.2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali A6. 

dr Emilia Kramkowska

więcej

Spotkanie w sprawie organizacji praktyk II specjalność resocjalizacja odbędzie się w dniu 22.01.2018 r. o godz. 15.15 w sali C02

Opiekun praktyk dr Beata Boćwińska-Kiluk

więcej

Odwołanie zajęć z powodu choroby w dniach 09.01.2018-25.01.2018 r.  z mgr Dorotą Wyrzykowską-Koda

więcej
wszystkie komunikaty