strefa
Studia stacjonarne Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja

Harmonogram przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

(na podstawie Zarządzenia nr 9 Rektora UwB z dnia 4 kwietnia 2016r.)
 

Kierunki i specjalności znajdujące się w ofercie edukacyjnej
Wydziału Pedagogiki i Psychologii w roku akademickim 2016/2017: