strefa
Relacje Strona główna / Kandydaci
Opinia

Zachęcamy studentów do wyrażania opinii
na temat prowadzonych zajęć w roku akademickim 2012/2013.
Można tego dokonać na własnym koncie USOSWeb.

NOWE SPECJALNOŚCI!

Senat Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 17 kwietnia 2013 roku
powołał nowe specjalności na kierunku Pedagogika,
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

I STOPIEŃ:
EDUKACJA WIZUALNA

II STOPIEŃ:
PEDAGOGIKA REGIONALNA I MIĘDZYKULTUROWA
MENADŻER OŚWIATY

UWAGA PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

Do wszystkich zainteresowanych
PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH
na naszym Wydziale!

Kolegium Dziekańskie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
prosi o zgłoszenia propozycji zajęć dydaktycznych, które będą prowadzone
w językach obcych w wymiarze 15 lub 30 godzin w ramach ćwiczeń ,
w nowym roku akademickim 2013/ 2014.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem ds. Nauki (pokój nr 13).

Koordynator LLP-Erasmus
Mgr Emilia Żyłkiewicz-Płońska

Oferty pracy

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowiska pracy:
- Samodzielna Pracownia Pedagogiki Specjalnej - stanowisko asystenta
- Zakład Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka - stanowisko starszego wykładowcy

Projekt Plakatu Promującego Wydział Pedagogiki i Psychologii

Informujemy, iż w dniu 4. czerwca 2013 roku odbyły się obrady Komisji utworzonej w celu rozstrzygnięcia Konkursu na Projekt Plakatu Promującego Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Powołując się na paragraf 4 pkt. 10 Regulaminu Konkursu Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o odstąpieniu od przyznania nagrody. Podjęła również  decyzję o odstąpieniu od organizowania wystawy pokonkursowej. Dokonując oceny nadesłanych projektów Komisja uznała, iż przedłożone do Konkursu prace nie spełniają kryteriów określonych w paragrafie 4 pkt. 5 Regulaminu Konkursu.

ZJAZD ABSOLWENTÓW PEDAGOGIKI (rocznik 1978)

Z okazji jubileuszu 35-lecia ukończenia studiów (rok 1978), dn. 31 sierpnia 2013 o godz . 13.oo w sali Rady Wydziału (Świerkowa 20, sala 202) odbyło się uroczyste spotkanie Absolwentów z Dziekanem Wydziału  Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab.Mirosławem Sobeckim,

Seminarium naukowe z dziejów oświaty

W dniu 22 czerwca 2013 r. Zakład Historii Wychowania zorganizował na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku seminarium naukowe z dziejów oświaty, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN Warszawa).

Wykład Pani Profesor Elżbiety Aranowskiej

21 czerwca 2013 r. o godzinie 15.15 w sali Rady Wydziału odbył się wykład Pani Profesor Elżbiety Aranowskiej z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. Nowe podejście do psychometrii 

Uchwały Senatu z dnia 19 czerwca 2013 r.

Senat na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 r. podjął m.in. uchwały w sprawie:
· utworzenia i prowadzenia przez Wydzial Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii,
· utworzenia i prowadzenia przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Studiów Podyplomowych Wiedza o Kulturze Polskiej,
· likwidacji Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii,
· utworzenia i prowadzenia przez Wydział Prawa Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego,

 

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniu 13.06.2013 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWA POD PATRONATEM HONOROWYM WOJEWODY PODLASKIEGO "Dziecko w świecie zmian cywilizacyjnych"

Dni Wydziału

W dniach 5-7 czerwca 2013 roku odbyły się Dni Wydziału Pedagogiki i Psychologii, którym rtowarzyszły następujące imprezy:
WARSZTATY BĘBNOWE "Rada Puchaczy" - Zbyszek Rusiłowicz
Warsztat z AUTOPREZENTACJI - dr Marcin Kolemba
Warsztat z KREATYWNOŚCI - mgr Marcelina Wojno
"Z genealogią za pan-brat" - prof. dr hab. Mirosław Sobecki
"Od palanta do wolanta - dawne gry i zabawy" - dr Urszula Wróblewska
Warsztaty taneczne- Salsa (instruktorzy z Latin Studio)

Wykład prof. Witolda Chmielewskiego

6 czerwca 2013 r., na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, dr hab. Witold Chmielewski, prof. UJK z Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach wygłosił wykład Organizacja szkolnictwa polskiego na uchodźstwie w okresie II wojny światowej.

Sympozjum naukowe z dziejów oświaty

Zakład Historii Wychowania zorganizował na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku sympozjum naukowe z dziejów oświaty, które odbyło się 6 czerwca 2013 roku w godz. 9:00-17:30 .

Wydziałowy DZIEŃ RODZINY

6 czerwca 2013 r. Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy i Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowało Wydziałowy DZIEŃ RODZINY.

5 czerwca 2013 roku o godz. 13:00 w sali 202 odbył się wykład naukowy prowadzony przez Prof. Marię Żygałową, Dyrektor Studiów Podyplomowych Wydziału Psychologiczno-Pedagogicznego Państwowego Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu nt. Etnowitalność a wielokulturowość w pedagogice pogranicza: aspekt filologiczny.

"Takie rzeczypospolite będą... Dylematy edukacyjne w społeczeństwie wielokulturowym"

4 czerwca 2013 roku o godz. 12:00 w sali 236 odbył się wykład naukowy dr hab. Krystyny Błeszyńskiej, prof. SGGW, Kierownik Zakładu Edukacji Międzykulturowej Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nt. Takie rzeczypospolite będą... Dylematy edukacyjne w społeczeństwie wielokulturowym.

Badania

W dniach 13-18.05.2013 r., na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, prof. Peter Litchka z Loyola University Maryland w USA wspólnie z prof. dr. hab. Rafałem Piwowarskim, w ramach umowy o współpracy między naszymi uniwersytetami, przeprowadzali badania nad niektórymi aspektami przywództwa w szkole i zarządzania szkołą na terenie województwa podlaskiego.

XI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

W dniach 8 - 21 maja 2013 roku odbył się XI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyły się warsztaty, wystawy i prezentacje. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Galeria...

NOC MUZEÓW

18 maja 2013 roku w Muzeum Historycznym w Białymstoku  studenci pedagogiki pod opieką dr U. Wróblewskiej bezinteresownie pomagali od godziny 17.00 do 24.00 podczas tegorocznej Nocy Muzealnej.  Przodowali w swojej ofiarnej pracy, gdy Białystok maszerował w pochodzie 1 - majowym oraz dbali o ład i porządek na salach ekspozycyjnych.

DZIEŃ OTWARTY

17 maja 2013 r. w godzinach 9:00-13:00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbył się DZIEŃ OTWARTY. Zaproszeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w licznych warsztatach, wykładach otwartych. Zaprezentowano również atrakcje kabaretowo-cyrkowe. Jednocześnie odbyło się kilka imprez w ramach XI PODLASKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć...

„Arteterapia: od teorii do terapii dzieci, młodzieży i dorosłych”

9 maja 2013 roku, w godz. 12.00 – 13.30, w sali 236 został wygłoszony wykład otwarty Dr Aleksandry Chmielnickiej – Plaskota (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) pt. „Arteterapia: od teorii do terapii dzieci, młodzieży
i dorosłych”
, na który zaprosił Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

„Nie bądźmy obojętni”

Zakład Pedagogiki Społecznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku podsumował działania profilaktyczne pod hasłem: „Nie bądźmy obojętni” . Wydarzenie odbyło się 30 kwietnia 2013 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
w sali nr 236.

Coś nowego, coś fajnego – żonglerka dla każdego. Wprowadzenie do pedagogiki fascynacji.

W dniach 25-26.04.2013 r. Studenckie Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy zorganizowało na Wydziale Pedagogiki i Psychologii warsztaty pod hasłem Coś nowego, coś fajnego – żonglerka dla każdego. Wprowadzenie do pedagogiki fascynacji.

PODLASKIE FORUM RESOCJALIZACJI

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Zakład Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży „Przyjaciele z Osiedla” w Białymstoku

zorganizowało

PODLASKIE FORUM RESOCJALIZACJI


Rola organizacji pozarządowych w wykonywaniu środków
wychowawczych wobec nieletnich – stan i perspektywy
,

które odbyło się 23.04.2013, godz. 9.00-15.30

w Podlaskim Urządzie Wojewódzkim, ul. Adama Mickiewicza 3, w Białymstoku

Podczas konferencji adresowanej do przedstawicieli policji, sądu, służby kuratorskiej, placówek i organizacji pozarządowych działających na rzecz wychowania młodzieży, odbyły się warsztaty zogniskowane wokół trzech obszarów tematycznych:
- sprawiedliwości naprawczej,
- pracy w środowisku otwartym,
- możliwości współpracy organizacji pozarządowych z sądem i policją w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych.
Do udziału w sesji posterowej zaproszono pracowników i studentów Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawicieli placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.

PODLASKIE FORUM RESOCJALIZACJI ZOSTAŁO OBJĘTE HONOROWYM PATRONATEM
WOJEWODY PODLASKIEGO
J.M. REKTORA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Nominacje profesorskie

Prof. dr hab. Elwira Kryńska z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r., uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Uchwały Senatu z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Senat na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. podjął uchwały m.in.w sprawie:

•    zmian w Regulaminie Studiów,
•    zmiany w zasadach przyjmowania na studia w latach 2012-2015 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię,
•    zmiany warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014,
•    warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015.
•     likwidacji od roku akad. 2013/2014 specjalności kulturoznawczej – stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia, przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla absolwentów kierunku pedagogika, specjalności innych niż nauczycielskie) – stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia, na kierunku pedagogika,
•    utworzenie od roku akad. 2013/2014 specjalności: edukacja wizualna – stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, pedagogika regionalna i międzykulturowa – stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia, menadżer oświaty – stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika,
•    zmian w załączniku nr 16 do Uchwały nr 1250 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie w Białymstoku, określającym efekty kształcenia na kierunku praca socjalna,
•    utworzenia Studiów Podyplomowych Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego, począwszy od roku akademickiego 2013/2014,

Spotkanie z Mariuszem Wilkiem

22.04.2013 r. na Wydziale Filologicznym odbyło się spotkanie z Mariuszem Wilkiem, dziennikarzem, pisarzem i podróżnikiem, autorem m.in. "Wilczego notesu" i "Wołoki" - książek nominowanych do Nagrody Literackiej Nike.

Kulturoznawczy dzień informacyjno-promocyjny.

11.04.2013 r. na Wydziale Filologicznym odbył się Kulturoznawczy dzień informacyjno-promocyjny. Na zainteresowanych kulturoznawstwem czekały ciekawe warsztaty, wykład, wystawa oraz przedstawienie teatralne.

Wykład prof. dr hab. Józefa Górniewicza

9.04.2013 r., na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, prof. dr hab. Józef Górniewicz wygłosił wykład Szkolnictwo wyższe w Polsce na tle porównawczym.

Podlaska Akademicka Telewizja Internetowa

Podlaska Akademicka Telewizja Internetowa zebrała najwięcej, bo aż 4922 głosy i jest zwycięskim projektem w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Podlaskiego 2013 r. Pomysłodawcą projektu jest Parlament Studentów UwB.
PATI ma promować akademickość regionu. Będzie tu miejsce na prezentację ciekawych studenckich inicjatyw, ważnych naukowych wydarzeń, osiągnięć studentów i pracowników podlaskich uczelni.

Wykład dr hab. Ryszarda Bera, prof. UMCS

26.03.2013 r., na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, dr hab. Ryszard Bera, prof. UMCS wygłosił wykład Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych”.

Wykład prof. dr hab. Tadeusza Pilcha

25.03.2013 r., na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, prof. dr hab. Tadeusz Pilch, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN wygłosił wykład Język i filozofia badań naukowych, a 26.03.2013 r. -  Globalne procesy w perspektywie pedagogiki społecznej.

Rada Rektorów Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzeniem Rektora UwB z dnia 21 marca 2013 r. została powołana Rada Rektorów Uniwersytetu w Białymstoku. W jej skład weszli: prof. Leonard Etel, prof. Adam Jamróz, prof. Marek Gębczyński oraz prof. Jerzy Nikitorowicz. Najważniejsze cele, jakie stawia sobie Rada to: wymiana doświadczeń, inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie pozycji Uniwersytetu w Białymstoku jako ośrodka akademickiego, udzielanie wsparcia dla działań mających na celu rozwój potencjału naukowego uczelni.

Kurs Intensywny Erasmusa SPICY!

W dniach 11-23.03.2013 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii we współpracy z Christelijke Hogeschool Windesheim w Zwolle, Katholieke Hogeschool w Leuven, Centria University of Applied Sciences w Kokkola, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen KATHO w Kotrijk zorganizował Kurs Intensywny Erasmusa SPICY! (Special Project International Capacitybuilding Youthwork), w którym uczestniczyło 60 osób (po 10 studentów oraz dwóch nauczycieli z każdej ze szkół). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy WPiP był gospodarzem i głównym organizatorem tego edukacyjnego przedsięwzięcia.
 

Porozumienie o współpracy

13.03.2013 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Pedagogiki i Psychologii a Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

V-day

7.03.2013 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii przeprowadzono akcję V-day - Przeciw przemocy wobec kobiet i dziewczyn, zorganizowaną przez studenckie koła naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii.