strefa
Studia podyplomowe Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja
Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Wydział Pedagogiki i Psychologii
zaprasza na studia podyplomowe z możliwością dofinansowania ze środków UE

Projekt skierowany jest do MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO zainteresowanych podnoszeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie w wysokości aż 90% wartości czesnego.
Uczestnik ponosi tylko 10% wkładu własnego (przy uzyskaniu dofinansowania).


Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia I stopnia lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.

Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), na stronie internetowej https://irk-sp.uwb.edu.pl/ (studia podyplomowe). Rejestracja przez system IRK jest warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

Po rejestracji w systemie IRK należy złożyć komplet dokumentów (w Dziekanacie nr A15):

  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany z systemu IRK),
  • odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich/magisterskich,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (jeśli wymagany na danym kursie studiów podyplomowych).


Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres:

podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych
Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzony Uchwałą Senatu nr 1246 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r.

Osoba do kontaku

pokój  A15 lub tel. 85 745 75 22

podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/18

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Opiekun naukowy:
dr Małgorzata Bilewicz
efekty plan
PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W SYSTEMIE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I WŁĄCZAJĄCEJ  Opiekun naukowy:
dr Małgorzata Bilewicz
efekty plan
NAUCZYCIEL PLASTYKI Opiekun naukowy:
dr Dorota Świdzińska
efekty plan
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Opiekun naukowy:
dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
(pokój A 101)
efekty plan
 TERAPII PEDAGOGICZNEJ  Opiekun naukowy:
  dr Tomasz Bajkowski
Katedra Edukacji Międzykulturowej
(pokój A 117)
 efekty  plan
 PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  Opiekun naukowy:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Katedra Edukacji Międzykulturowej
(pokój A 117)
 efekty  plan
 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA  Opiekun naukowy:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Katedra Edukacji Międzykulturowej
(pokój A 117)
 efekty  plan
 SOCJOTERAPII  Opiekun naukowy:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Katedra Edukacji Międzykulturowej
(pokój A117)
 efekty plan
PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM GIER STRATEGICZNYCH

 Opiekun naukowy:
dr Tomasz Sosnowski
Zakład Pedagogiki Społecznej

 efekty  plan
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Marek Konopczyński
 efekty  plan
 WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opiekun naukowy:
dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
(pokój A 101)
 efekty  plan
 TERAPIA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Opiekun naukowy:
dr Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Pracownia Pedagogiki Specjalnej

 efekty  plan