strefa
Pedagogika pierwszego stopnia Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia niestacjonarne
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII   
Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2018/2019
 
Pedagogika, niestacjonarne studia pierwszego stopnia
 
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:    język polski i język obcy
 
I.
Kandydaci, którzy zdali „nową maturę”:
 
 
 
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
 
II.
Kandydaci, którzy zdali „stara maturę”
 
 
 
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego.
W przypadku niezdawania języka obcego na egzaminie dojrzałości będzie brany pod uwagę inny przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości wskazany przez kandydata.
 
III.
Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):
 
 
 
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
 
IV.
Kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):
 
 
 
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
 
V.
Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:
 
 
 
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego, w przypadku niezdawania języka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystępuję do egzaminu ustnego z języka polskiego
 
Limit miejsc – 70
 
Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydział Pedagogiki i Psychologii – https://irk.uwb.edu.pl
 
  
Harmonogram rekrutacji:
Harmonogram
22 maja – 19 września 2018 r.
Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
19 września 2018 r.
Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.
Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
24 września 2018 r.
do godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
25 - 27 września 2018 r.
do godz. 14:30
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)
28 września 2018 r.
od godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacyjnych na I rok studiów w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
 
Z postępowania kwalifikacyjnego są zwolnieni Laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
Kandydatowi na studia przysługują wyżej wymienione uprawnienia tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i dotyczą jednego kierunku studiów na Uniwersytecie w Białymstoku – wybranego przez kandydata.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).
  
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek Pedagogika, w ramach którego oferujemy 5 specjalności. Student wybiera specjalność po zaliczeniu I semestru studiów.
 
Specjalności:
 1. Animacja kultury z arteterapią opis sylwetki absolwenta
 2. Edukacja medialna opis sylwetki absolwenta
 3. Opiekuńczo-wychowawcza opis sylwetki absolwenta
 4. Pedagogika resocjalizacyjna opis sylwetki absolwenta
 5. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna opis sylwetki absolwenta

Koszt studiów:

Studia 3-letnie I stopnia, kierunek: Pedagogika
I rok - 3.500 zł
II rok - 3.800 zł
III rok - 3.950 zł
20.10.2018
875 zł
20.10.2019
950 zł
20.10.2020
985 zł
10.12.2018
875 zł
10.12.2019
950 zł
10.12.2020
990 zł
10.03.2019
875 zł
10.03.2020
950 zł
10.03.2021
985 zł
10.05.2019
875 zł
10.05.2020
950 zł
10.05.2021
990 zł

Kontakt w sprawie rekrutacji - Dziekanat A.15 (parter):
tel: 85 745 75 42   e-mail:
pip.rekrutacja@uwb.edu.pl