strefa
Katedra Edukacji Międzykulturowej, Zakład Pedagogiki Społecznej oraz Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej serdecznie zapraszają
do uczestnictwa w
 projekcie
International Exchange Program (IEP)
Belgium-Poland-Lithuania
,
który odbędzie się w dniach 23.04. – 26.04.2018 r.
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (UwB)
.

Załącznik

więcej

Dnia 5 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie pracowników Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z delegacją  Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Tanka w Mińsku.  Istotą spotkania było ustalenie kierunków współpracy w trzech zakresach: edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej oraz kształcenia inkluzyjnego. Pracownicy i goście pracowali w trzech zespołach tematycznych. Określono możliwości prowadzenia wspólnych badań naukowych, przygotowania publikacji naukowych, wymiany doświadczeń oraz uczestnictwa w konferencjach naukowych i projektach. Zaplanowano terminy dalszych spotkań.

 

więcej

Zaproszenie do udziału w licytacji

Do 13 kwietnia b.r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB (budynek C - aula, II piętro) prezentowane są prace plastyczne osób osadzonych w placówkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Białymstoku.
Prace zostaną zlicytowane podczas Konferencji pt. "Edukacja w procesie resocjalizacji skazanych. Między izolacją a aktywizacją społeczno-kulturową", która odbędzie się 27 kwietnia b.r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Dochód z licytacji będzie przeznaczony na cele charytatywne. Zapraszamy!

Międzynarodowa Konferencja naukowo – praktyczna
Prace

więcej

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Association for Teacher Education in Europe (ATEE) zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej (ATEE Spring Conference) na temat: "Designing Teacher Education and Professional Development for the 21st Century: Current Trends, Challenges and Directions for the Future".
Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej konferencji 

więcej

Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"  zapraszają na sympozjum naukowe: „ODNALEŹĆ RADOŚĆ ŻYCIA”,
które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Auli C02
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, w godz. 15.00-17.00.

 

 

więcej

Dr Krzysztof Sawicki odznaczony - Za zasługi w pracy penitencjarnej

W czwartek, 8 lutego podczas obchodów Święta Służby Więziennej dr Krzysztof Sawicki z Zakładu Twórczej Resocjalizacji otrzymał z rąk Okręgowego Inspektora Służby Więziennej płk. Piotra Kondraciuka przyznane przez Ministra Sprawiedliwości odznaczenie „Za zasługi w pracy penitencjarnej". 

więcej

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się ósmy numer czasopisma Creativity. Theories - Research - Applications: http://creativity.uwb.edu.pl/index.php/en/current-issue

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do następnego numeru do 15 kwietnia 2018 roku na adres:  creativity@uwb.edu.pl.

więcej

Mgr Piotr Remża  - wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku – Honorowym Ambasadorem Matematyki!

 

więcej

Praca konkursowa pt. SPIRALE Pani  Adrianny Dzieniszewskiej,studentki II roku I st. na kierunku Pedagogika, podopieczna mgra Piotra Remży, zakwalifikowała się do prestiżowej wystawy pokonkursowej VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie

więcej

Strona:     1  2  3  4  5  >  >>