strefa

Egzamin pisemny z przedmiotu "Metodologia badań społecznych" dla studentów I roku II stopnia pracy socjalnej (studia stacjonarne) odbędzie się w dn. 4 grudnia 2017 r. o godz. 10:15 w sali C2.19.
Zaliczenie pisemne z przedmiotu "Metodologia badań społecznych" dla studentów I roku II stopnia pedagogiki (studia stacjonarne) odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 10:15 (gr. 2) i o godz. 11:45 (gr. 1) w sali A06.
Zaliczenie pisemne z przedmiotu "Metodologia badań społecznych" dla studentów I roku II stopnia pedagogiki (studia niestacjonarne) odbędzie się w dniu 17 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali C02.

więcej