strefa
Zakład Pedagogiki Społecznej serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pod hasłem: 
Dziecko w sytuacji marginalizacji i wykluczenia:  globalna retoryka - lokalne rozwiązania
które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w Auli C02.
Rozpoczęcie sesji o godzinie 12.00

Prelegenci:
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Stanisława Barbara Kuczałek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Edukator"

Spotkanie prowadzi:
Dr hab. Wioleta Danilewicz, Prof. UwB

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

powrót