strefa

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się ósmy numer czasopisma Creativity. Theories - Research - Applications: http://creativity.uwb.edu.pl/index.php/en/current-issue

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do następnego numeru do 15 kwietnia 2018 roku na adres:  creativity@uwb.edu.pl.

Czasopismo Creativity ma swoją stronę profilową na platformie koncernu wydawniczego De Gruyter Open, co zapewnia większą widoczność opublikowanych artykułów na całym świecie. Jest indeksowane w 28 bazach naukowych (m.in. Index Copernicus, BazHum, Celdes, CEJSH, Pol-Index, EBSCO, Google Scholar, ERIH Plus). W wyniku międzynarodowej oceny czasopism naukowych dokonanej przez Index Copernicus za 2016 rok nasze czasopismo uzyskało bardzo wysoką punktację (94.14).

Zespół Redakcyjny
 

powrót