strefa
Dr Krzysztof Sawicki odznaczony - Za zasługi w pracy penitencjarnej

W czwartek, 8 lutego podczas obchodów Święta Służby Więziennej dr Krzysztof Sawicki z Zakładu Twórczej Resocjalizacji otrzymał z rąk Okręgowego Inspektora Służby Więziennej płk. Piotra Kondraciuka przyznane przez Ministra Sprawiedliwości odznaczenie „Za zasługi w pracy penitencjarnej".  Jest ono formą docenienia jego wieloletniej współpracy z białostockim oddziałem Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat", placówkami penitencjarnymi, działalności w Radzie Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Wojewodzie Podlaskim oraz współorganizacji cyklicznych konferencji poświęconych problematyce readaptacji skazanych.

powrót