strefa
Katedra Edukacji Międzykulturowej, Zakład Pedagogiki Społecznej oraz 
Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej
serdecznie zapraszają do uczestnictwa w
 projekcie
International Exchange Program (IEP)
Belgium-Poland-Lithuania
,
który odbędzie się w dniach 23.04. – 26.04.2018 r.
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (UwB)
.
 
Jest to cyklicznie przedsięwzięcie skupiające studentów i wykładowców z wybranych krajów europejskich wokół zagadnień z zakresu pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej.
W tym roku spotkanie dotyczy pracy socjalnej z rodzinami ryzyka i  odbędzie się pod hasłem: "Social work with children and families at risk". W ramach projektu odbędą się wykłady, wizyty studyjne, warsztaty oraz zajęcia integracyjne (załącznik).  

Opiekunowie projektu ze strony Wydziału: mgr Urszula Namiotko, dr Katarzyna Winiecka, mgr Joanna Gregorczuk

powrót