strefa

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Creativity. Theories - Research - Applications http://creativity.uwb.edu.pl/index.php/en/ jest indeksowane w międzynarodowej bazie naukowej SCOPUS. Ponadto znajduje się w 31 bazach m.in. Index Copernicus, BazHum, Celdes, CEJSH,  Pol-Index, CNKI Scholar, CNPIEC, EBSCO, Google Scholar, ResearchGate, ERIH Plus. W wyniku międzynarodowej oceny czasopism naukowych dokonanej przez Index Copernicus nasze czasopismo uzyskało bardzo wysoką liczbę punktów.
Zapraszamy do przygotowania tekstu do następnego numeru. Termin: 15 grudnia 2018 roku, adres: creativity@uwb.edu.pl .
 
 

powrót