strefa
Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt:(85) 745 72 79
e-mail:zaig@uwb.edu.pl

Pracownicy:

Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB – kierownik Zakładu

Dr  Krzysztof Czykier
Dr Anna Rudnik

Zakład Andragogiki i Gerontologii powstał w roku 2006. W latach 2006 – 2009 jego kierownikiem była dr hab. Małgorzata Halicka. Od roku 2009 pracami zespołu kieruje dr hab. Jerzy Halicki. Działalność naukowo – badawcza i dydaktyczna Zakładu koncentruje się na zagadnieniach dotyczących uczenia się i nauczania ludzi dorosłych i starych oraz na problemach związanych ze starzeniem się i starością człowieka. Pod opieką naukową pracowników Zakładu funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów.W Zakładzie Andragogiki i Gerontologii realizowane są następujące przedmioty:

- andragogika 

- andragogika specjalna 

- biomedyczne podstawy życia społecznego 

- człowiek starszy i jego wspomaganie 

- metodyka pracy socjalnej 

- ochrona własności intelektualnej 

- pedagogika pracy 

- podstawowe problemy społeczne 

- podstawy socjologii 

- poradnictwo zawodowe 

- prawa człowieka 

- seminarium licencjackie 

- seminarium magisterskie 

- socjologia 

- teoria i praktyka kształcenia ustawicznego 

- teoria pracy socjalnej 

- terapia zajęciowa w ramach pomocy społecznej 

- współczesne problemy socjologii

 

 

Naturalną konsekwencją zainteresowań naukowych członków Zakładu jest ich aktywność w obszarze publikacji, organizacji konferencji naukowych oraz realizacji projektów badawczych (zarówno ministerialnych jak również o zasięgu europejskim).  

 

 Organizowane konferencje naukowe: 

- Przemoc wobec osób starszych, Białystok, 26 października 2012 r. 

- Bezpieczeństwo ludzi dorosłych i starszych,Olecko, 10-13 września 2009 r. 

- Nadużycia i zaniedbania wobec osób dorosłych, Białystok, 12-13 października 2007 r. 

- Zostawić ślad na ziemi, Białystok 22-23 września 2006 r. 

- Zjawisko przemocy w środowisku życiowym człowieka starego, Białystok, 15 grudnia  2006 r.

 
Projekty naukowo-badawcze i dydaktyczne realizowane z udziałem pracowników Zakładu:

    - lata 2011 - 2013 - ZOOM – Gesellschaft für Prospektive Entwicklung. Koordynator: dr Barbara Nägele. Projekt badawczy pt. Mind the Gap. Improving intervention 

 - lata 2009 - 2010 - Intymna przemoc partnerska wobec kobiet starszych – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr JLS/2007/DAP-1/056 30-CE-0227520/OO-07 

- lata 2009 - 2010- Deutsche Hochschule der Polizei (Münster). Koordynator: prof. dr hab. Thomas Görgen Projekt badawczy pt. Intimate Partner Violence against older Women nr JLS/DAP/2007-1 w ramach To Prevent and Combat Violence Against Children, Young People and Women and to Protect Victims and Groups at Risk, w ramach DAPHNE III finansowany przez Komisję Europejską 

- lata 2007 – 2009 - Przemoc wobec ludzi starych w Polsce. Na przykładzie badań środowiskowych na Podlasiu. Projekt badawczy własny nr N 116 032 31/3950 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  - lata 2007 - 2009 - Berufsforderungsinstitut   Steiermark, Graz, Austria. Koordynator: dr Kathrin Karloff. Projekt dydaktyczny pt. European Quality Standards for Later Learning in Intergenerational, Intercultural and IT-based Settings IANUS  nr. LLP - Grundtvig IANUS 134057-LLP-1-2007-1-AT-GRUNDTVIG-GMP.

Elementy dydaktyki dorosłych 

Erik Ericson


 

 

Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB

Kontakt:

e-mail: j.halicki@uwb.edu.pl

Lista  publikacji -

Wykształcenie:

 · 1982 – magister historii spec. nauczycielska, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

· 1998 – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

· 2012 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 
 Praca zawodowa:
 
· 1982 - 1988 – bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
· 1988 – 1998 – starszy bibliotekarz w Bibliotece Wydziału Humanistycznego, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
· 1998 – 2006 – adiunkt w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
· 1999 – 2008 – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
· od 2006 – adiunkt w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
· 2009 – 2012 – p.o. kierownika Zakładu Andragogiki i Gerontologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
· od 2012 – kierownik Zakładu Andragogiki i Gerontologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
· od 2012 – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, Uniwersytet w Białymstoku
 

Zainteresowania naukowe:
 
gerontologia społeczna, gerontologia edukacyjna, andragogika, praca socjalna 


Działalność naukowa:
 
Autor i współredaktor ośmiu książek oraz około sześćdziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych główny wykonawca trzech projektów badawczych, realizowanych w latach 1999 -2009, finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego koordynator ze strony polskiej międzynarodowego projektu badawczego IANUS, realizowanego w latach 2007-2009 senior researcher dwóch innych międzynarodowych projektów naukowo-badawczych realizowanych w latach 2009-2013 w ramach DAPHNE III, finansowanych przez Komisję Europejską.


Prowadzone zajęcia:

- andragogika
- pedagogika dorosłych
- podstawowe problemy społeczne
- podstawy socjologii
-
prawa człowieka
- seminarium licencjackie
- seminarium magisterskie
- socjologia


Działalność społeczna:
 
· członek międzynarodowej grupy roboczej EUROBES (1994-2000)
· v-ce przewodniczący Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (2000-2001)
· członek Senatu Uniwersytetu w Białymstoku (1999-2005)
· v-ce przewodniczący Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku (2005-2008)
· przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wolontariatu Międzypokoleniowego w Białymstoku (2008-2012)
· członek Zespołu Pedagogiki Dorosłych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 

Członkostwo:

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

International Society of Gerontology


 

Dr Krzysztof Czykier
Kontakt:
 

Wykształcenie:

 · 2001 – magister pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
· 2009 – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
· 2012 – menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu, EFS Kapitał Ludzki, realizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie
 

Praca zawodowa:
 

· 2000 – 2001 – pracownik dydaktyczny w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
· 2001 – 2006 – asystent w Zakładzie Edukacji Międzykulturowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
· 2006 – 2010 – asystent w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
· od 2010 – adiunkt w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
 

Zainteresowania naukowe:

 andragogika, andragogika specjalna, praca socjalna, pedagogika społeczna
 

Działalność naukowa:

Autor wielu publikacji z pogranicza andragogiki i pedagogiki społecznej. Wykonawca projektów badawczych: finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, międzynarodowego projektu badawczego IANUS realizowanego w latach 2007 - 2009 oraz innych międzynarodowych projektów naukowo-badawczych realizowanych w latach 2009 - 2013 w ramach DAPHNE III, finansowanych przez Komisję Europejską.


Prowadzone zajęcia:

-
andragogika
- andragogika specjalna

- biomedyczne podstawy życia społecznego
- pedagogika pracy
- poradnictwo zawodowe
- seminarium licencjackie
- seminarium magisterskie
- teoria i praktyka kształcenia ustawicznegoDziałalność społeczna:
 
· członek Komisji Rewizyjnej Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (2010 - )
· członek Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (2008 - )
· prezes Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku (2009 - )

 
Członkostwo:
 
Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku (od 1998 roku)
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (od 2000 roku)

Dr Anna Rudnik

 Kontakt:

e-mail: a.rudnik@uwb.edu.pl

Lista publikacji - 

 Wykształcenie:

 - 2006 – magister prawa, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku  
- 2007 – magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
- 2007 – studia podyplomowe z socjoterapii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
2014 – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku  
 

Praca zawodowa: 

· od 2007 - asystent w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku 
 
 Zainteresowania naukowe:
 
gerontologia społeczna, gerontologia edukacyjna, andragogika, prawa człowieka
 

Działalność naukowa:

Autorka i współautorka szesnastu artykułów opublikowanych w recenzowanych pracach zbiorowych oraz trzech artykułów opublikowanych w czasopismach punktowanych, współredaktorka monografii pt. „Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy”. Wykonawca projektu badawczego, realizowanego w latach2007-2009, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektu międzynarodowego projektu naukowo-badawczego realizowanego w latach 2009-2010 w ramach DAPHNE III, finansowanych przez Komisję Europejską. Pisze pracę doktorską pt. „Przemoc wobec ludzi starych na wsi. Wskazania dla oddziaływań pedagogicznych.” pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Halickiej, prof. UwB.  Od 2008 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Andragogów i Gerontologów.


Prowadzone zajęcia:

- andragogika
- człowiek starszy i jego wspomaganie
- ochrona własności intelektualnej
- podstawowe problemy społeczne

- prawa człowieka
- socjologia

 

Działalność społeczna:

- instruktor Związku Harcerstwa PolskiegoCzłonkostwo:
 
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne