Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Zakład Dydaktyki Ogólnej

Dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB

 

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

 

dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

 

Dr Karol Kowalczuk
Dr Alina Szwarc
Dr Walentyna Wróblewska
Dr Monika Zińczuk

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


GRANTY
Projekty badawcze finansowane ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów gimnazjum (stan – uwarunkowania – propozycje) (2011), Minimalizacja niepowodzeń szkolnych – potrzebą współczesnej edukacji (2012), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (2013)


 

Mgr Piotr Remża

 
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar