strefa
Zakład Edukacji Wizualnej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

W skład  zakładu wchodzą:
-Międzywydziałowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki UwB
-Pracownia Historii i Teorii Sztuki

e-mail: zew@uwb.edu.pl

Kontakt: (85) 745 72 69

Pracownicy:

Dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB - kierownik Zakładu

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB
dr Dorota Świdzińska


Pracownicy Zakładu Edukacji Wizualnej w swojej działalności łączą aktywność artystyczną z pracą naukową oraz dydaktyczną.


Obszary zainteresowań:


1.Ekspresja plastyczna dzieci i młodzieży. Badania ekspresji przynależnej poszczególnym dziedzinom sztuk wizualnych. Innowacyjność technik i narzędzi oraz tworzenie oryginalnych metod pracy w warsztacie artystycznym jako czynniki stymulujące wizualną ekspresję dzieci i młodzieży.
2.Arteterapia jako praktyka społeczna oraz sposób oddziaływania terapeutycznego             przy pomocy kreacji artystycznej.
3.Autobiografizm w sztuce artystów współczesnych. Indywidualizm twórców            oraz dążenie do eksponowania własnego ja jako czynniki powodujące wypracowanie autotematycznych i autoreprezentacyjnych form narracji artystycznej. Zjawisko autobiografizacji sztuki współczesnej.
4.Historia i teoria sztuki XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • relacji pomiędzy sztuką nowoczesną (awangardową) a różnymi zjawiskami kultury popularnej
 • zjawiska prymitywizmu w sztuce awangardowej I połowy XX wieku
 • praktyk subwersywnych w sztuce XX i XXI wieku

5.Problemy współczesnej kultury wizualnej, z zaakcentowaniem badań nad związkami obrazu z  nowoczesną kulturą symboliczną.
6.Teoria kultury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem jej nowej subdyscypliny jaką jest antropologia neoliberalizmu.

Program działalności artystycznej odnosi się do jak najszerszego upubliczniania autorskich dzieł wizualnych w formie:
Wystaw indywidualnych oraz zbiorowych prezentowanych w instytucjach sztuki w obiegu krajowym i międzynarodowym.

 • Autorskich realizacji artystycznych w przestrzeni publicznej.
 • Udziału w krajowych i międzynarodowych projektach artystycznych z zakresu sztuk wizualnych.
 • Uczestnictwa w programach twórczych (rezydencjach) organizowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje sztuki.
 • Realizacji plastycznych opraw imprez artystycznych.
 • Udziału w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach, przeglądach i konkursach z zakresu sztuk wizualnych (w roli uczestnika lub jurora)Działalność dydaktyczna - przedmioty nauczania realizowane przez pracowników Zakładu Edukacji Wizualnej:

 • Antropologia kultury
 • Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa
 • Arteterapia
 • Arteterapia w edukacji
 • Edukacja plastyczna z metodyką
 • Estetyka
 • Formy manualne w terapii
 • Formy ekspresji plastycznej
 • Historia sztuki
 • Interpretacja dzieła sztuki
 • Komunikacja wizualna w reklamie i public relations
 • Kultura plastyczna
 • Marketing w kulturze
 • Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole
 • Podstawy wiedzy o kulturze
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Problemy sztuki współczesnej
 • Sztuka nowoczesna
 • Sztuki plastyczne w terapii
 • Teoria i historia public relations
 • Teoria i historia reklamy
 • Teoria kultury
 • Teoria sztuki
 • Terapia przez plastykę
 • Terapia przez sztukę
 • Upowszechnianie plastyki
 • Wybrane problemy kultury współczesnejZakład Edukacji Wizualnej na stałe współpracuje z lokalnymi instytucjami sztuki:

- Galerią ARSENAŁ w Białymstoku: 
http://galeria-arsenal.pl/
- Galerią Sleńdzińskich w Białymstoku:  http://galeriaslendzinskich.pl/
- Muzeum Podlaskim w Białymstoku: 
http://www.muzeum.bialystok.pl/ 

Dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB - kierownik Zakładu
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB
Dr Dorota Świdzińska