Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Historii Wychowania

Kontakt: (85) 745 72 78


Pracownicy:

Prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska
- kierownik Katedry pok. B130

Dr hab. Urszula Wróblewska
Dr Joanna Dąbrowska
Dr Łukasz Kalisz
Dr Artur Konopacki

Dr Agnieszka SuplickaPrzedmioty nauczania:

- Historia wychowania
- Kierunki wychowania w pedagogice XX wieku
- Seminaria magisterskie z zakresu najnowszych dziejów oświaty


Badania naukowe:

- Szkolnictwo na ziemiach Polski północno-wschodniej w okresie zaborów.
- Kierunki wychowania i rozwój szkolnictwa w II Rzeczypospolitej.
- Działalność oświatowa.
- Losy dzieci i martyrologia nauczycielstwa polskiego w czasie II wojny światowej.
- Dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce Ludowej.
- Indoktrynacja młodzieży w Polsce w latach 1945-1956.
- Zagrożenia płynące ze współczesnych trendów edukacyjnych.
- Krytyczna ocena w nowej reformie treści nauczania.
- Pedagogika personalistyczna, jej geneza i perspektywy.
- Aktywność społeczno-oświatowa Polskiego Białego Krzyża.
- Szkolnictwo prywatne na terenie województwa bialostockiego w okresie III Rzeczypostoplitej.
- Edukacja Tatarów polskich.

Wybrane publikacje pracowników Katedy

         
         

 

Prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska - kierownik Katedry pok. B130

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

dr hab. Urszula Wróblewska

  

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

dr Joanna Dąbrowska
 
 
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

GRANTY
Udział w projektach dydaktycznych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
 –  Projekt nr WND-POKL03.03.02-00-012/09 Nauczyciel XXI wieku
–  Projekt nr 015/3.3/POKL/SPB/2009 Studia podyplomowe przygotowujące do wykonania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych
– Projekt nr UDA.POKL.03.03.02.-00-037/10-00  Usus est optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem
Opracowanie programów kształcenia, prowadzenie zajęć dydaktycznych. Dyżury mentorskie on-line na portalu projektu, udzielanie wsparcia studentom i opiekunom praktyk m.in. w zakresie rozwiązywania problemów związanych z metodyką prowadzenia zajęć, wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, przygotowaniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci dysfunkcyjnych. 

 

dr Agnieszka Suplicka

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

dr Artur Konopacki

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

dr Łukasz Kalisz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

GRANTY
Kierownik projektu: „Funkcja społeczna szkół salezjańskich w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej” realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki - PRELUDIUM 3, DEC-2012/05/N/HS6/04037, okres realizacji 29.01.2013 -28.01.2016