strefa
Zakład Kulturoznawstwa Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: 85 745 72 68


Pracownicy:

D
r hab. Katarzyna Citko, prof. UwB - kierownik Zakładu


Dr hab. Edward Kulikowski, prof.UwB
Dr hab. Krzysztof Arcimowic
z, prof. UwB
Dr Ewa Kępa
Dr Wojciech Siwak
Dr Tomasz Adamski
Mgr Anna Maria Korzińska
Mgr Joanna Mytnik
Mgr Dorota Pękacka
Mgr Irena Szawiel
Mgr Mariola WojtkiewiczPrzedmioty nauczania:

- kultura muzyczna,
- teoria sztuki,
- teoria kultury,
- kultura plastyczna,
- metodyka nauczania plastyki,
- metodyka nauczania muzyki,
- emisja głosu,
- gra na instrumencie,
- muzykoterapia,
- techniki lalkarskie,
- techniki plastyczne,
- terapia ruchowa,
- terapia przez sztukę (muzykę, plastykę, literaturę, dramę),
- estetyka,
- wiedza o teatrze,
- wiedza o filmie,
- historia sztuki,
- problemy uczestnictwa w kulturze,
- polska literatura współczesna,
- kultura żywego słowa - ekspresja sceniczna,
- upowszechnianie plastyki,
- upowszechnianie muzyki,
- diagnoza potrzeb kulturalnych,
- metodyka animacji kulturalnej,
- kultura audiowizualna,
- sztuka reklamy,
- edytorstwo komputerowe.


Badania naukowe:

Pracownicy Zakładu Kulturoznawstwa prowadzą badania z dziedziny antropologii kultury, estetyki, teorii i historii poszczególnych sztuk (film, malarstwo, muzyka, teatr, literatura współczesna), a także studiów nad płcią w kulturze (gender studies) oraz teorii reklamy i medioznawstwa. Oprócz pracowników zainteresowanych teorią, w Zakładzie pracują artyści oraz metodycy muzyki i plastyki kształcący animatorów kultury i nauczycieli.
 

dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB - kierownik Zakładu Kulturoznawstwa

 

dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB - kierownik Zakładu Kulturoznawstwa

Kontakt:

e-mail: k.citko@uwb.edu.pl 

Lista publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)

-Laureatka Orfeusza Mazurskiego 2014 r. za tomik poezji: Post tenebras Lux
-Autorka tomików poezji: Zielnik niedokończony, Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 1991; Ptasie pismo, Trans Humana, Białystok 2004; Post tenebras Lux, Trans Humana, Białystok 2014
-Autorka tekstów poetyckich i komentarzy do albumu: Erem (zdjęcia: W. Biegański), Sigma Art., Białystok 2015


 

dr hab. Edward Kulikowski, prof. UwB
dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB
dr Wojciech Siwak
dr Ewa Kępa

Lista publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)

Działalność naukowo – badawcza:
gender studies; interdyscyplinarne studia nad kulturą współczesną; problematyka tożsamości kulturowej. Od niedawna zajmuję się również autoetnografią.


 

dr Tomasz Adamski
mgr Anna Maria Korzińska
mgr Dorota Pękacka
mgr Mariola Wojtkiewicz