strefa
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 72 83

Pracownicy:

Dr hab. Anna Krajewska - kierownik pok.(B229)


Dr Alicja Korzeniecka–Bondar
Dr Marta Kowalczuk-Walędziak
Dr Beata Kunat
Dr Katarzyna Szorc
Dr Tomasz Prymak

 

Historia Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych

Zakład został powołany w 1997 roku, Kierowanie Zakładem powierzono dr hab. Włodzimierzowi Prokopiukowi, prof. UwB, który pełnił tę funkcję przez szereg lat. Dr hab. Włodzimierz Prokopiuk pracując w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych był wykładowcą Pedagogiki ogólnej i Współczesnych kierunków
w pedagogice. Był promotorem licznych prac naukowych (licencjackich, magisterskich
i doktorskich), w tym promotorem czterech rozpraw doktorskich pracowników zatrudnionych obecnie w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych: Alicji Korzenieckiej – Bondar, Marty Kowalczuk – Walędziak, Katarzyny Szorc, Beaty Kunat.
Z inicjatywy dr hab. Włodzimierza Prokopiuka w Zakładzie organizowano (i organizuje się) wiele spotkań seminaryjnych teoretyczno – metodologicznych prowadzonych przez wybitnych profesorów nauk humanistycznych (pedagogicznych) z kraju i zagranicy. Pracownicy Zakładu angażują się w wiele przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych na rzecz Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Podejmowana jest także współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

Zainteresowania naukowe:

Przedmioty realizowane przez pracowników Zakładu:
•    na kierunku pedagogika:

Podstawy pedagogiki,
Pedagogika ogólna
Metodologia badań społecznych
Metody badań pedagogicznych
•    na kierunku praca socjalna:
Podstawy pedagogiki
Metodologia badań społecznych
•    na kierunku polityka społeczna:
Metody i techniki badań społecznych


 

Dr hab. Anna Krajewska

Kontakt:
e-mail: a.krajewska@uwb.edu.pl

Kierownik

 

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

Dr Alicja Korzeniecka – Bondar
Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych.

Kontakt:
e-mail: alibon@uwb.edu.pl

 

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

 


 

 

Dr Marta Kowalczuk – Walędziak

Kontakt:
e-mail: m.kowalczuk@uwb.edu.pl

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

 


 Dr Beata Kunat

Kontakt:
e-mail: b.kunat@uwb.edu.pl

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr Katarzyna Szorc

Kontakt:
e-mail: k.szorc@uwb.edu.pl

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

 


 


 


 

Dr Tomasz Prymak

Kontakt:
e-mail: t.prymak@uwb.edu.pl

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar