Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kontakt: (85) 745 74 02
e-mail:pip.zpw@uwb.edu.pl

Pracownicy:


Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB - kierownik Zakładu


Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, prof. UwB
Dr Małgorzata Bilewicz
Dr Barbara Dudel
Dr Elżbieta Hałaburda
Dr Anna Józefowicz
Dr Katarzyna Nadachewicz
Dr Jolanta Szada-Borzyszkowska
Mgr Emilia Jakubowska
Mgr Sandra Kadłubowska
Mgr Agnieszka Dominika Laskowska
Mgr Adam Naruszewicz

Mgr Monika Żak-Skalimowska

Zainteresowania naukowe:


W ostatnich latach pracownicy Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej realizują wspólny projekt badawczy: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży – poziomu, rozwój, uwarunkowania.

Badania prowadzone przez pracowników skoncentrowane są wokół ośmiu kompetencji kluczowych dziecka w średnim i późnym dzieciństwie oraz pedagogicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju tych kompetencji. Badania nasze osadzone są nie tylko w pedagogice, ale także w psychologii rozwoju dziecka. Na podstawie diagnozy poziomu i uwarunkowań rozwoju kluczowych kompetencji dziecka, które Unia Europejska uznała za podstawowy warunek jego dobrego funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego -  poszukujemy adekwatnych strategii wspierania rozwoju tych kompetencji w warunkach edukacji zinstytucjonalizowanej.

Cykliczne konferencje naukowe:

Białystok 2002 – Temat: Rodzice-Dziecko – Nauczyciel. Konteksty rozwoju i edukacji
Augustów 2005 – Temat: Dziecko-sukcesy i porażki
Supraśl 2008 – Temat: Edukacja dziecka- mity i fakty
Białystok 2014 – Temat: Kompetencje kluczowe człowieka w społeczeństwie wiedzy
Białystok 2019 – Temat: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym (Organizatorzy: Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Zakład Pedagogiki Inkluzyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „INNOVATIONE” w Białymstoku) 

Konferencje naukowo-dydaktyczne:

Konferencja naukowo-metodyczna dla dyrektorów i nauczycieli przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej na temat Programowanie w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej, 08 grudnia 2017 (przy współpracy z MODM Białystok).

Szkolenie dla studentów III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na temat Programowanie w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej, 08, 09 grudnia 2017.

Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna dla pracowników uczelni wyższych, studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz członków Polskiego Komitetu OMEP na temat Rola dorosłych w rozwijaniu zainteresowań i pasji dzieci, 29 września 2018 (przy współpracy z World Organisation for Early Childhood Education [OMEP Polska]).

Konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na temat: Europejskie partnerstwo edukacyjne w białostockich przedszkolach i szkołach, 19 października 2018 (przy współpracy z MODM Białystok).


Publikacje zwarte pracowników Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - plik pdf.


 

Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


GRANTY
Grant Białostockie Talenty XXI wieku – IV edycja - finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. na terenie miasta Białegostoku przez m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Uniwersytet w Białymstoku. Realizowane zadania: 1) prowadzenie badań naukowych, 2) prowadzenie zajęć edukacyjnych (warsztatów dla uczniów z białostockich szkół podstawowych i średnich). 

 

Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB

 
 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, prof. UwB

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr Małgorzata Bilewicz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 


 

Dr Barbara Dudel

Dr Elżbieta Hałaburda
 

e-mail: ela_h@wp.pl

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


GRANTY

Członek zespołu w grancie KBN N N106 4557 33„Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich”


Dr Anna Józefowicz


Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


GRANTY
- Poznaj kulturę regionu czyli Bajanie z „Żubrozwierzem” – warsztaty artystyczno- edukacyjne dla dzieci - zadanie publiczne finansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego, realizowane od 1 IV do 30 VI 2014r.  Koordynator i wykonawca.
- Poznaj kulturę regionu czyli Bajanie z „Żubrozwierzem” – warsztaty artystyczno- edukacyjne dla dzieci II EDYCJA - zadanie publiczne finansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego, realizowane od od 1 IV do 30 VI 2015r.
- Zabawy z legendą i baśnią regionu Podlasia - zadanie publiczne finansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego, realizowane od 1 IV do 30 VI 2016r.
- Zabawy z legendą i baśnią regionu Podlasia- II edycja- - zadanie publiczne finansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego, realizowane od 1 IV do 30 VI 2017 

Dr Katarzyna Nadachewicz

e-mail: ka_nad@wp.pl

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr Jolanta Szada-Borzyszkowska
Mgr Emilia Jakubowska


Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

  Mgr Sandra Kadłubowska


Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

Mgr Agnieszka Dominika Laskowska


Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

 

Mgr Adam Naruszewicz


Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

Mgr Monika Żak-Skalimowska


Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar