strefa
Zakład Psychologii Ogólnej i Klinicznej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 74 05


Pracownicy:

Dr Beata Mirucka - p. o. kierownika Zakładu


Dr Katarzyna Skok
Mgr Monika Kisielewska
Mgr Urszula Bielecka

Przedmioty nauczania:

- Podstawy psychologii
- Psychologia kliniczna
- Psychologiczne koncepcje człowieka


Badania naukowe:

Zakład prowadzi badania na temat: stres i strategie radzenia w stresie; struktura "Ja" a przemoc w rodzinie; depresje rodzinne. Kierownik Zakładu wraz z pracownikami organizuje co dwa lata konferencje naukowe z angielskim językiem konferencyjnym z udziałem psychologów i psychiatrów z Rosji, Irlandii, Holandii.


 

Dr Beata Mirucka

Lista publikacji -

Zainteresowania naukowe:
zagadnienia cielesności, psychoterapia, psychologia kliniczna

Prowadzone zajęcia:
psychoterapia, psychologia kliniczna, psychopatologia


Działalność popularyzatorska:   
• VI Festiwal Nauki i Sztuki, warsztaty psychologiczne: 1) „W sklepie z zabawkami, czyli poszukiwanie ukrytych pragnień”, 2) „O stratach, które nie muszą osłabiać” 26.05.- 1.06.2008
• V Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, warsztat psychologiczny pt. „Moja maska i Ja” 16-22.05. 2007
• Opracowanie programu pomocy dla ofiar wypadku masowego pod Jeżewem. Udział  w realizacji tego programu (m. in.: prowadzenie zajęć z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami) wrzesień 2005 – wrzesień 2006
• Szkolenie w zakresie umiejętności komunikacji oraz współpracy w grupie zawodowej dla pracowników Sądu w Wysokiem Mazowieckiem listopad-grudzień 2004
• II Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, warsztat psychologiczny pt.: Ja i moje ciało 25 wrzesień 2004
• Szkolenie w zakresie  umiejętności społecznych dla wolontariuszy pt.: „ Pomogę sobie, aby pomóc innym”, Fundacja Białystok- Eindhoven wrzesień – grudzień 2003
• Szkolenie psychologiczne dla dzieci w wieku szkolnym z rodzin ubogich pt.: „Trudności? Wiem, jak je pokonać”, Fundacja Białystok- Eindhoven wrzesień – grudzień 2003
• Warsztaty psychologiczne dla repatriantów grudzień 2002
• Trening podstawowych umiejętności psychologicznych pt.: „Bliżej siebie i innych”, Fundacja Białystok- Eindhoven wrzesień – grudzień 2002
• Warsztaty dla uczniów V i VII klasy szkoły podstawowej na temat przeżywania żałoby po samobójczej śmierci kolegów (działania prewencyjne) luty 1999
 

Udział w konferencjach:
• Konferencja pt. Przemoc w rodzinie z cyklu: „Jak pomagać nie upokarzając?”, 23.11.2011, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA w Białymstoku
Dyskusja panelowa: Przyczyny przemocy w rodzinie – na czym powinna polegać pomoc rodzinie z problemem przemocy?
• Психология стресса и совладающего поведения в современном российском обществеБ, 23-25 września 2010, Kostroma, Rosja, Narodowy Uniwersytet im. N. A Niekrasowa w Kostromie
referat na sesji plenarnej: Body self as a way of experience one’s human embodiment
• XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa, 24-26 września 2008, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1) sympozjum autorskie: Perspektywy badań nad   Ja cielesnym
2) referat: B. Mirucka, M. Kisielewska, U.Dymnicka. Wybrane czynniki wpływające na efektywność profilaktyki zaburzeń odżywiania się w grupie dziewcząt w wieku gimnazjalnym.
3) referat: U.Dymnicka, B. Mirucka, M. Kisielewska. Modele profilaktyki zaburzeń odżywiania się. 
4) referat: M. Kisielewska, U.Dymnicka, B. Mirucka. Jak nie dać się złapać w pułapkę? Szanse i zagrożenia działań profilaktyki zaburzeń odżywiania się.
5) plakat: U.Dymnicka, M. Kisielewska, B. Mirucka. Podejście feministyczne w profilaktyce zaburzeń odżywiania się.
6) plakat: M. Kisielewska, B. Mirucka, U.Dymnicka. Kształtowanie pozytywnego Ja cielesnego nastolatek.
7) plakat: B. Mirucka, U.Dymnicka, M. Kisielewska. Wykorzystanie edukacji medialnej w profilaktyce zaburzeń odżywiania się nastolatek.
• Ogólnopolska interakcyjna sesja pt.: Wybrane problemy wychowawcze, 2007, Lublin, KUL
plakat: Propozycja działań profilaktycznych skierowanych do nastolatków zagrożonych zaburzeniami odżywiania się
• XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Naukowego, 22-25.09.2005, Kraków, Polskie Towarzystwo Naukowe
plakat: Jak można badać ja cielesne kobiet? – Kwestionariusz Ja Cielesnego
• European Council on Eating Disorders, 9th General Meeting (2005), Innsbruck Medical University, Austria
referat: Personality Defensiveness of Women with Bulimia Nervosa.
• Ogólnopolska Konferencja Psychoterapii PTP, 22-24.06.2004, Jurata, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Collegium Medicum UJ
plakat: Psychodynamiczny model bulimii psychicznej
• XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – Człowiek w świecie świat w człowieku, 3-6.06.2004, Białystok-Augustów, Uniwersytet w Białymstoku
referat: Ja cielesne w okresie dorastania
• XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – Człowiek w świecie świat w człowieku, 3-6.06.2004, Białystok-Augustów, Uniwersytet w Białymstoku
prowadzenie sympozjum:
Doświadczenie cielesności w ciągu życia
• IX Międzynarodowy Kongres PTN, II Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna – Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej, 24-25 września 2004, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
plakat: Procesy dezintegracyjne w osobowości kobiet z bulimia psychiczną
• 8th European Congress Of Psychology. Psychology In Dialogue With Related Disciplines, 6-11.07.2003, Wiedeń, Austria.
referat: Exploring The Relationship Between Body Self And Personality Functioning of  Women with Bulimia Nervosa
• XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 5-8 czerwca 2003, Kraków, UJ
referat: Ja cielesne fundamentem tożsamości
• XXXI Zjazd Naukowy PTP. Psychologia w perspektywie XXI wieku, 5-8 września 2002, Lublin 2002, KUL
referat: Ja cielesne a system obronny kobiet z bulimią psychiczną
• Ogólnopolska interakcyjna sesja pt. Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych, maj 2002, Lublin, KUL
plakat: Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja rysunku
• Profilaktyka i terapia zaburzeń w kontekście sytuacji traumatycznej (23-24.11.2001 Kraków), Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagieloński
referat: Dramat przymusowej konfrontacji za samobójstwem. Fenomenologiczny opis doświadczeń uczniów szkoły podstawowej ujawnionych w trakcie pierwszej pomocy psychologicznej.
• II Międzynarodowa Konferencja pt. „Edukacja w Perspektywie Integracji Europy”, 17-19.05.1999, Kazimierz Dolny, Instytut Pedagogiki TWP w Lublinie
referat: Niezauważona żałoba. Samobójstwo w percepcji nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej


Staże:
• Poradnia Matki i Dziecka w Gdańsku – staż  specjalizacyjny z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży 15 kwiecień-15 maj 1993
• I Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie – staż specjalizacyjny z psychosomatyki  10 marzec-10 kwietnia 1994
• Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie –  staż specjalizacyjny z neuropsychologii     6 maj -5 czerwiec 1995
• Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Białymstoku – staż specjalizacyjny z psychologii klinicznej dorosłych 13 luty – 12 marca 1996
 
Stypendia:
• The Corbridge Trust Scholarship, The University of Cambridge, Wielka Brytania, realizowany w okresie od 2010 do 2012 roku; pt. Testing efficacy factors of primary prevention program of bulimia nervosa   
1) 2-30 lipca 2010 r.
2) 3-30 lipca 2011 r.
3) 2-29 sierpnia 2012 r.

Nagrody:
• za działalność naukową:
Nagroda Rektora, 2003 Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2004  Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2005  Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2012  Uniwersytet w Białymstoku

• za działalność organizacyjno-dydaktyczną:
Nagroda Rektora, 1999 Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2002 Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2006 Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2007 Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2008 Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2009 Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2010 Uniwersytet w Białymstoku


 

Dr Katarzyna Skok

Lista publikacji -

Zainteresowania naukowe:
psychologia społeczna, psychologia motywacji, ludologia, rzeczywistość wirtualna

Prowadzone zajęcia:
Psychologia ogólna, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia w badaniach marketingowych

Udział w konferencjach:
• IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. Gry stosowane i gamifikacja (Poznań 16 – 17 listopada 2013)
 referat: Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w grach – wnioski z badań nad iluzją gumowej ręki
•  Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie” (Lublin, 15 czerwca 2013 )
współautor referatu: Struktura ja cielesnego osób w wieku senioralnym a sposób ewaluacji siebie i swojego życia ()
•  VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. Ludolog na uniwersytecie i poza nim (Poznań 24 – 25 listopada 2012)
 referat: Paradoks gracza czyli czego gracze oczekują od gier online
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Oblicza Internetu" – PWSZ Elbląg, 16-17.11.2006
 referat: Dlaczego gry MMORPG stają się coraz bardziej popularne?
• XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej "Bieg życia - między uniwersalnością a wyjątkowością zmian w rozwoju" - Ustroń, 22-20.06.2006
 referat: Czy rzeczywistość wirtualna może doprowadzić do zmian w rozwoju człowieka?

Nagrody:
•za działalność naukową:
Nagroda Rektora, 2011 Uniwersytet w Białymstoku
• za działalność organizacyjno-dydaktyczną:
Nagroda Rektora, 2006 Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2008 Uniwersytet w Białymstoku
Nagroda Rektora, 2010 Uniwersytet w Białymstoku


 

mgr Monika Kisielewska

Lista publikacji -

Zainteresowania naukowe:
zagadnienie cielesności człowieka - ja cielesne, psychoterapeutyczne i ogólnorozwojowe aspekty tańca i ruchu


Prowadzone zajęcia:
psychologia ogólna, Psychologiczne koncepcje człowieka, Psychologia kliniczne, autorski fakultet Elementy choreoterapii

Udział w konferencjach:
• XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Poznań 24-27 września 2008 r.:
referat: Dymnicka U., Mirucka B., Kisielewska M. „Modele profilaktyki zaburzeń odżywiania się”
referat: Mirucka B., Kisielewska M., Dymnicka U., „Wybrane czynniki wpływające na efektywność profilaktyki zaburzeń odżywiania się w grupie dziewcząt w wieku gimnazjalnym”
referat: Kisielewska M., Dymnicka U.,  Mirucka B. „Jak nie dać złapać się w pułapkę? Szanse i zagrożenia działań profilaktyki zaburzeń odżywiania się”
plakat: Dymnicka U., Kisielewska M., Mirucka B. „Podejście feministyczne w profilaktyce zaburzeń odżywiania się”
plakat: Kisielewska M.,  Mirucka B., Dymnicka U. „Kształtowanie pozytywnego ja cielesnego nastolatek”
plakat: Mirucka B., Urszula Dymnicka, mgr Monika Kisielewska, Plakat: Wykorzystanie edukacji medialnej w profilaktyce zaburzeń odżywiania się nastolatek
• VI Ogólnopolska Konferencja Narracyjna, 17-19 wrzesień 2009 r. Uniwersytet Warszawski, Warszawa
plakat: Kisielewska M., Dymnicka U., Mirucka B. „Narracje o ciele”
• II Międzynarodową Konferencję Naukową "BUDUJCIE CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI „Autokreacja jako cel działalności edukacyjnej w perspektywie przemian cywilizacyjnych i kulturowych” część III: „Narracje wielkie i małe jako modele autokreacji”, Jastrzębia Góra, 21-22 kwietnia 2010 r.
referat: Wątki autokreacyjne w narracjach o życiu i śmierci Jana Pawła II
• Konferencja naukowo–szkoleniowa „Mistrzowie przyszłości…jak uchronić ich przed zagrożeniami współczesnego świata?”, 8 kwietnia 2011r., Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
referat: „Szanse i zagrożenia związane z doświadczaniem swojej cielesności we  współczesnym świecie”
• I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat”, 27-29 września 2011r., UMCS, Lublin
referat: „Ciało jako przedmiot. Wokół teorii uprzedmiotawiania”
• Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”, 15 czerwca 2013 r., Lublin
referat: Struktura ja cielesnego osób w wieku senioralnym a sposób ewaluacji siebie i swojego życia
plakat: Wytańczyć mądrość życia. Psychologiczne aspekty uczestnictwa osób starszych w zajęciach choreoterapeutycznych


Działalność organizacyjna:
Współorganizacja pracy Akademickiej Poradni Psychologicznej (prowadzenie konsultacji diagnostycznych, terapii indywidualnej i grupowej oraz warsztatów rozwoju osobistego)

Działalność popularyzująca naukę:
• Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (2008, 2009, 2010, 2011, 2013)
• Udział w audycji „Szlachetne zdrowie”, Radio Białystok, 29 listopada 2011 (temat: Depresja i jej jesienno - zimowe nasilenie)
• Współpraca z Fundacją Edukacji i Twórczości w Białymstoku w zakresie tworzenia programów szkolenia wolontariuszy oraz prowadzenie warsztatów(II 2010 – VI 2011)
• Udział w panelu dyskusyjnym "Zasady zdrowego stylu życia" w ramach Podlaskiego Kongresu Kobiet, 22 czerwca 2012
• Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w ramach akcji Uniwersytet Zdrowego Przedszkolaka, prowadzenie warsztatu "Uwierz w siebie" (II 2013)
• Prowadzenie  cyklu warsztatów dla rodziców i nauczycieli białostockich szkół podstawowych pt. ” Potrafię, jeśli wierzę, że potrafię” z zakresu wspierania dziecka w rozwoju emocjonalnym i osobowościowym (XII 2012 – V 2013)
• Prowadzenie cyklu wykładów „Duchowość a psychologia” na zamówienie Ośrodka Informacji o Zagrożeniach Duchowych "Barka" w Białymstoku (X 2013)


 

mgr Urszula Bielecka

Lista publikacji -

Zainteresowania naukowe:

Psychologia kliniczna; Zaburzenia psychosomatyczne; Psychoterapia psychodynamiczna

Prowadzone zajęcia:

psychologia kliniczna, psychoterapia, psychopatologia