Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Zakład Psychologii Społecznej

Działalność naukowo – badawcza: próba określenia procesu wspomagania rozwoju społecznego i emocjonalnego osób na różnych etapach życia za pośrednictwem m.in. współpracy międzypokoleniowej, nowych form treningu i uczenia się przez doświadczenie (action-learning), a także gier poważnych (serious games). Analiza czynników wpływających na dobrostan i jakość funkcjonowania oraz powodzenie na rynku pracy osób w okresie wczesnej dorosłości. Określenie jakie osobowościowe uwarunkowania wpływają na powodzenie związku małżeńskiego. Opis zachowań ryzykownych pod kątem mechanizmów ich powstawania, skutków i profilaktyki w przebiegi psychoedukacji.

Kontakt: (85) 745 74 11

Dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB - kierownik Zakładu

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

Dr hab. Halina Monika Wróblewska

Kontakt: monika.wroblewska3@wp.pl

                  h.wroblewska@uwb.edu.pl

Pokój A205

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr Marcin KolembaPublikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

Dr Agnieszka Masłowiecka

Kontakt:  a.maslowiecka@gmail.com


Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr Irena Parfieniuk

Dr Irena Parfieniuk


Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr Grzegorz Zalewski

Kontakt:

gzalew@umwb.edu.pl


Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar