strefa
Zakład Twórczej Resocjalizacji Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 75 43

Pracownicy:

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński - kierownik Zakładu

Dr Beata Boćwińska-Kiluk
Dr Krzysztof Sawicki
Mgr Anna Chańko-Kraszewska
Mgr Piotr Chlebowski
Mgr Emilia Wołyniec
  

Przedmioty nauczania:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • readaptacja społeczna
 • profilaktyka społeczna
 • diagnoza w resocjalizacji
 • metodyka wychowania resocjalizującego
 • podstawy probacji i penitencjarystyki
 • subkultury młodzieżowe
 • patologie społeczne
 • kryminologia
 • resocjalizacja instytucjonalna
 • resocjalizacja w środowisku otwartym
 • warsztaty pracy resocjalizacyjnej
 • warsztaty pracy w środowisku otwartym
 • warsztaty pracy w placówkach resocjalizacyjnych
 • programy profilaktyczno-resocjalizacyjne
   

 

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński - kierownik Zakładu

  

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr Beata Boćwińska-Kiluk
Mgr Anna Chańko-Kraszewska

  

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Mgr Piotr Chlebowski

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Mgr Emilia Wołyniec

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar