strefa
Zakład Studiów Międzykulturowych i Regionalnych Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - kierownik Katedry pok. A117
Dr Karol Konaszewski

Lista publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)

Zainteresowania naukowe:

- tożsamość młodzieży nieprzystosowanej społecznie
- diagnoza w resocjalizacji
- metodyka resocjalizacji

Udział w projektach (2013-2016)

1. Zasoby odpornościowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie, PRELUDIUM 9, Narodowe Centrum Nauki, 2015/17/N/HS6/02900, kierownik projektu.
2. Projekt badawczy w ramach BMN 2013 Tytuł: Identyfikacje społeczne nieletnich umieszczonych w placówkach resocjalizacyjnych, Kierownik projektu.
3. Projekt badawczy w ramach BMN 2014 Tytuł: Samoocena młodzieży nieprzystosowanej, kierownik projektu.
4. Projekt badawczy w ramach BMN 2015, Czynniki ryzyka i czynniki chroniące a tożsamość młodzieży, kierownik projektu.
5. Projekt badawczy w ramach BMN 2016, Zasoby młodzieży nieprzystosowanej, kierownik projektu.


 

Dr Anna Młynarczuk-Sokołowska
Dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska

Lista publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)


Zainteresowania naukowe:

- europejski wymiar edukacji
- poczucie tożsamości młodzieży
- profilaktyka społeczna


Udział w projektach (2013-2016)

„SPICY! Special Programme International Capacity Building Youth Work”! LLP-Erasmus Intensive Programme (IP) Call 2011, Nr: ERA/IP/11/39, 2011-2014.
Europa zróżnicowana kulturowo, Projekt badawczy w ramach BMN 2016.
Poczucie tożsamości młodzieży w wybranych krajach Unii Europejskiej, Projekt badawczy w ramach BMN 2014.
Europejski wymiar edukacji w kontekście polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, Projekt badawczy w ramach BMN 2013.


 

Mgr Urszula Namiotko