strefa
Oferta studiów Strona główna / Studenci / Studia podyplomowe
Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/19

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Opiekun naukowy:
dr Małgorzata Bilewicz
efekty plan
PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W SYSTEMIE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I WŁĄCZAJĄCEJ  Opiekun naukowy:
dr Małgorzata Bilewicz
efekty plan
NAUCZYCIEL PLASTYKI Opiekun naukowy:
dr Dorota Świdzińska
efekty plan
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Opiekun naukowy:
dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
(pokój A 101)
efekty

plan 2017/18

plan 2018/19

 TERAPII PEDAGOGICZNEJ  Opiekun naukowy:
dr hab. Tomasz Bajkowski
Katedra Edukacji Międzykulturowej
(pokój A 117)
 efekty

plan 2017/18

plan 2018/19

 PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  Opiekun naukowy:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Katedra Edukacji Międzykulturowej
(pokój A 117)
 efekty plan
 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA  Opiekun naukowy:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Katedra Edukacji Międzykulturowej
(pokój A 117)
 efekty plan
 SOCJOTERAPII  Opiekun naukowy:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Katedra Edukacji Międzykulturowej
(pokój A117)
 efekty plan
PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM GIER STRATEGICZNYCH

 Opiekun naukowy:
dr hab. Tomasz Sosnowski
Zakład Pedagogiki Społecznej

 efekty plan
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Marek Konopczyński
 efekty plan
 WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opiekun naukowy:
dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
(pokój A 101)
 efekty plan
 TERAPIA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Opiekun naukowy:
dr hab. Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Pracownia Pedagogiki Specjalnej

 efekty plan

Osoba do kontaku

pokój  A15 lub tel. 85 745 75 22

podyplomowe.pip@uwb.edu.pl