strefa
Studia niestacjonarne Strona główna / Studenci / Rozkłady zajęć

PROSZĘ O REGULARNE SPRAWDZANIE ROZKŁADÓW ZAJĘĆ


W Bibliotece Wydziału  jest udostępniony komputer z dostępem do USOSweba umożliwiający sprawdzenie aktualnych rozkładów zajęć.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminarz zjazdów studia niestacjonarne
rok akad. 2019/2020Obciążenie sal dydaktycznych

Godziny zajęć

 

ROZKŁADY STUDIA NIESTACJONARNE

_s t u d i a  l i c e n c j a c k i e_


1 rok Pedagogika (1 P)

2 rok Pedagogika:

 • specjalność – Wczesnoszkolna (2 PW)

 • specjalność – Resocjalizacyjna (2 RES)

 3 rok Pedagogika:

 •  specjalność – Wczesnoszkolna (3 PiW)

 • specjalność – Resocjalizacyjna (3 RES)

 •  

3 rok Praca Socjalna

 

 

_s t u d i a  m a g i s t e r s k i e_

1 rok 2-gi st. 2 letnie Pedagogika (122 P)

2 rok 2-gi st. 2 letnie Pedagogika (222 P):

 • specjalność – Opiekuńczo-Wychowawcza (222 POW)

 • specjalność – Wczesnoszkolna (222 PW)

 • specjalność – Animacja Kultury z Arteterapią (222 AKzA)

 • specjalność – Resocjalizacja (222 RES)

 

 • Rozkłady zajęć dostępne są również na indywidualnym koncie Studenta/Pracownika w systemie USOSweb.

 • W celu sprawdzenia rozkładu zajęć proszę zalogować się na indywidualne konto w USOSweb

 • Rozkład zajęć przeglądać proszę w układzie tygodniowym (plan tygodniowy)
 • Plan zajęć należy sprawdzać regularnie w związku z możliwymi zmianami.
 • Wątpliwości dotyczące zajęć dydaktycznych proszę o zgłaszać do Dziekanatu. Problemy techniczne proszę zgłaszać na adres e-mail: pip.webmaster@uwb.edu.pl .

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oglądajc rozkłady zajęć w USOSweb  proszę nie sugerować się informacją,
że zajęcia są np. w każdą sobotę lub niedzielę.

  
Aby uzyskać pełną informację o zajęciach /terminy zajęć, godziny, sale/ NALEŻY:

1. Klikąć na konkretną grupę na graficznym wykresie zajęć

2. Wyświetlą się terminy zajęć dla danej grupy [ćwiczeniowej/wykładowej]

3. Klikając na dany termin odczytamy godzinę zajęć i salę  w tym terminie.

4. Punkt (3) należy powtórzyć dla każdego terminu

UWAGA: Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym

 

 

 

 


 Planista zastrzega zmianę realizacji terminarzu w obrębie grup zjazdowych, wykładowych i ćwiczeniowych, a także specjalności. Pełnym odzwierciedleniem realizacji zajęć są WYŁĄCZNIE rozkłady.