strefa
Aktualności Strona główna / Studenci / Aktualności
Rekrutacja do programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018
Zapraszamy studentów Wydziału PiP do uczestnictwa w programie Erasmus+. Osoby zainteresowane studiowaniem lub odbywaniem praktyki zagranicznej proszone są o wypełnienie i dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (formularz zgłoszeniowy, wykaz średniej ocen z dotychczasowego toku studiów) do Pani Moniki Łukaszuk (Dziekanat Studiów Stacjonarnych, pokój A8) do dnia 29 marca 2017 r.

Na rozmowę rekrutacyjną zapraszamy w dniu 30 marca 2017 r., godz. 12.30, pok. A7. 

Formularz zgłoszeniowy na studia

Formularz zgłoszeniowy na praktykę

Lista uczelni partnerskich  


Dziekan ds. Studiów Stacjonarnych
Dr Krzysztof Czykier


Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+
Dr Emilia Żyłkiewicz Płońska, pok. 104
pip.erasmus@uwb.edu.pl


 

 

Spotkanie informacyjne o Obronie Terytorialnej

W dniu 29 marca 2017 roku (środa) zapraszamy studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na spotkanie informacyjne dotyczące Obrony Terytorialnej.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr Michał Mazurczyk. 

Aula 02, budynek C, Wydział PiP, godz. 13.45-15.15


 

STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE – włącz się!

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem?
Chcesz zdobyć cenne doświadczenie?
Chcesz pomóc?

 


 

Włącz się do kolejnego semestru akcji STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE!   

 KOMU I W CZYM CHCEMY POMÓC?

Chcemy zapewnić pomoc w odrabianiu lekcji podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez 2 organizacje charytatywne: CARITAS, ELEOS. W naszej akcji bierze też udział świetlica PCK. Do tych placówek codziennie przychodzą dzieci i młodzież, które przy pracach domowych zwykle nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. To uczniowie szkół podstawowych (większość) i gimnazjalnych. Wielu z nich wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych, głównie z problemem alkoholowym, albo w rodzinach niepełnych i ubogich. Świetlicowe grupy liczą zwykle kilkanaścioro dzieci.


JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA POMOC?

Chcemy zorganizować w świetlicach socjoterapeutycznych dyżury studentów. Wolontariusze będą dyżurować w wybranych placówkach raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach popołudniowych, według ustalonych z nimi grafików. Studentów będą wspierać zatrudnieni w świetlicach wykwalifikowani opiekunowie. Dyżury potrwają do końca semestru.

DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?

Praca na rzecz dzieci to okazja do zdobycia bezcennych doświadczeń, wzmocnienia kompetencji interpersonalnych i sprawdzenia się w kontakcie z innymi ludźmi. Niesienie pomocy potrzebującym daje satysfakcję, uczy empatii i wrażliwości na los innych.

NA CO MOGĄ LICZYĆ WOLONTARIUSZE?

Pracownicy świetlic przekażą wolontariuszom niezbędne wskazówki i wyjaśnią specyfikę pracy ze swoimi podopiecznymi. Każdy student, który włączy się do akcji, po zakończeniu dyżurów otrzyma ze świetlicy zaświadczenie o pracy wolontariackiej, wraz z opisem zrealizowanych zadań i wymiarem godzin. Każdy wolontariusz, który będzie dyżurował sumiennie i systematycznie, na koniec semestru otrzyma dodatkowo pamiątkowy certyfikat udziału w akcji, potwierdzony przez  władze UwB, CARITAS oraz ELEOS. Dokumenty te mogą przydać się przy staraniach o stypendium, staż czy pracę.

CO ZROBIĆ, ŻEBY WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?

Trzeba wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową, a w niej wskazać miejsce i porę (dzień tygodnia, godziny), w jakich chcesz i możesz pomagać.
Kartę trzeba wysłać na adres:
pogotowie@uwb.edu.pl do 16 marca 2017 r. W tytule maila proszę wpisać „Zgłoszenie”. Organizatorzy skontaktują się z Tobą, by ustalić i potwierdzić grafik dyżurów. Dyżury rozpoczną się 20 marca.

W przypadku, gdy tę samą placówkę i ten sam termin dyżurów wskaże większa liczba zgłaszających się studentów  - o zakwalifikowaniu do udziału w akcji będzie decydowała przede wszystkim kolejność zgłoszeń.  Na ostateczny kształt grafiku może mieć też wpływ kierunek studiów i znajomość języków obcych – chcemy zagwarantować podopiecznym świetlic możliwie wszechstronną pomoc. W pierwszej kolejności do grafiku będą wpisywane osoby, które już dyżurowały w wybranej placówce – w tytule maila proszę wpisać
„Zgłoszenie – kontynuacja”
.

KARTA ZGlOSZENIA_2016_2017_letni.pdf

UWAGA!

 

Wolontariat daje mnóstwo satysfakcji, ale wymaga wytrwałości i konsekwencji. Podopieczni świetlic potrzebują pomocy systematycznej, dlatego czekamy na przemyślane zgłoszenia!


 

W imieniu pracowników Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Kulturoznawczym, który odbędzie się 9 marca (czwartek) 2017 r. w godzinach 11.00-14.30, w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

 

 

Drodzy Studenci,

języki obce i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu? Tak! To właśnie specjaliści znający języki obce mają szanse na naprawdę interesujące wyzwania zawodowe.

Zapraszamy na spotkanie „Know Your Customer – Know Your Company”, podczas którego będą Państwo mogli uczestniczyć w case study poświęconemu przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy oraz dowiedzą się Państwo, jak znając języki obce, rozpocząć karierę w branży finansowej. Spotkanie poprowadzi Piotr Maślak, ekspert z dziedziny Bezpieczeństwa oraz Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Kontroli Wewnętrznej i Compliance w CERI International.

Kiedy: 17 marca 2017 r. (piątek) w godz. 11.00-13.00

Gdzie: Wydział Filologiczny, Aula główna

W dniu wydarzenia na Wydziale Filologicznym będą obecni przedstawiciele CERI International, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, także związane z możliwościami pracy w obszarze Know Your Customer.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniu oraz pozyskania przy tej okazji informacji o ofertach pracy i praktyk skierowanych do studentów Wydziału Filologicznego.

Do zobaczenia!

CERI International 

 


 

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji dotyczącej przedsiębiorczości akademickiej:

"MELES - MORE ENTREPRENEURIAL LIFE AT EUROPEAN SCHOOLS"

Cele konferencji:
- promocja przedsiębiorczości wśród studentów i nauczycieli
akademickich,
- prezentacja gotowych materiałów i narzędzi dydaktycznych do
nauczania przedsiębiorczości na uczelniach technicznych,
- prezentacja możliwości pozyskania finansowania na realizację
projektów biznesowych,
- historia sukcesu lokalnych startupów studenckich,
- networking środowiska akademickiego i biznesowego,
- warsztaty - Design Thinking i Business Model Canvas.

Termin: 29-30 marca 2017 r.

Miejsce: Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45a, sala wykładowa: 12 B

Koszt udziału: 0 zł

Rejestracja i więcej informacji na stronie: [1]www.wi.pb.edu.pl/meles/


 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2016/17 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z języka niemieckiego poza programem studiów.

Kursy są organizowane w związku z otwarciem w Białymstoku nowej lokalizacji firmy CERI International.

CERI International należy do grupy Commerzbanku – drugiego największego banku w Niemczech – i specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych, głównie dla branży finansowej. Firma stawia na pracowników ze znajomością języka niemieckiego (na różnych poziomach). Dlatego zapraszamy do udziału w zajęciach:

Niemiecki biznesowy
w semestrze letnim 2017/17
Grupa A1+ dla początkujących: wtorki,  godz. 18.20-19.50 ,
pani mgr D. Żmudzka, pierwsze zajęcia 07.03.2017, sala 602.

Grupa A2 dla poziomu podstawowego: wtorki,  godz. 16.45-18.15,
pani mgr D. Żmudzka, pierwsze zajęcia 28.02.2017, sala 602 .

Grupa A1 dla początkujących: wtorki, godz. 18.00-19.30,
pani dr A. Harbig, pierwsze zajęcia 21.02.2017, sala 303.

Grupa B1+ dla zaawansowanych: poniedziałki, godz. 17.00-18.30,
pani dr A. Harbig, pierwsze zajęcia 20.02.2017, sala 303.

Rejestracja w Usosweb od 10.02. do 05.03.2017

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).
Zajęcia odbywają się w budynku UwB przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14


 

II edycia konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Miasta Suwałk

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku organizuje i zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne, unikatowe spotkanie n.t.„Medyczne, terapeutyczne i wychowawcze wyzwania w pracy z dzieckiem z Zespołem Di George'a”, które poprowadzi Pani dr Beata Nowakowska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Zespół genetyczny Di George'a jest to po Zespole Dawn'a najczęściej występujący zespół genetyczny. Niestety bardzo rzadko prawidłowo diagnozowany. W Polsce wiedza o zespole DG wśród lekarzy, terapeutów, nauczycieli czy rodziców jest znikoma, lecz wraz z rozwojem nauki liczba zdiagnozowanych prawidłowo pacjentów będzie się powiększać i coraz częściej terapeuci i nauczyciele będą mieli pod swoją opieką takie dzieci.
Jednym z nielicznych ośrodków medycznych w Polsce, który skupił się na badaniach nad tym schorzeniem, jest zespół dr Beaty Nowakowskiej z Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
   
Na spotkaniu, Pani dr Beata Nowakowska przedstawi aktualną wiedzę o zespole DG, wynikach prowadzonych badań, rodzajach podejmowanych terapii i sytuacji chorych.
Ponadto, będzie też okazja poznać problem od strony życia codziennego, o czym opowiedzą rodzice dziecka chorego na Zespół Di George’a.


Termin szkolenia 18.01.2017 r.  godz.12.00-14.15, w siedzibie MODM – Białystok ul. Poleska 27

Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie MODM.


 

Chcesz być częścią Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku? Chcesz mieć realny wpływ na życie studentów i całej naszej uczelni? A może pragniesz zdobywać doświadczenie, wiedzę, praktykę?
Nie czekaj, to jest ten moment! Zapraszamy do Komisji działających przy naszym Parlamencie. Oto one: Komisja Prawna, Promocji i Kultury! W czym jesteś dobry? W czym chcesz się realizować? Wybór należy do Ciebie!

W linku poniżej formularz, w którym możecie składać swoje zgłoszenia, po nich przyjdzie czas na rozmowę rekrutacyjną!

Link do formularza ---> https://goo.gl/forms/BTfdhayj5KXXHLum1
 

 

KU International Eichstätt Summer School - July/August 2017

 

 

The Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt invites you to attend the International Summer School 2017 in Eichstätt.

The program is intended for students and professionals in the Humanities, especially in German Studies, Political Science & Economics and Social Sciences & Philosophy.

Summer School 2017

The summer school is available in three different courses that can be undertaken, depending on your German skills. A language course that suits your level (beginner, intermediate, advanced) is included.

Once the summer school is over, you will receive documentation of credits earned. Credits will be transferred according to the regulations of your respective home university.

Więcej...


Prosimy studentów o zgłaszanie się do Dziekanatu pok. A 9.1 w celu odbioru pozytywnych decyzji stypendialnych (decyzje negatywne dostarczone będą pocztą)

Odwołania od decyzji WKS ds. Studentów oraz wnioski do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy studenci mogą składać do końca grudnia 2016r (oczywiście uwzględniając pouczenie w decyzji stypendialnej )


 

Nabór uczestników do WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu ogłaszają nabór uczestników do

WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ

Odbędzie się ona w Warszawie, Wrocławiu i Wojnowicach w dniach 1-14 marca 2017 roku.


Szkoła adresowana jest do studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia, przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, filologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, muzykologia, geografia, prawo, ekonomia).

Termin zgłaszania się do udziału w Szkole upływa w dniu 20 stycznia 2017 roku.


Więcej informacji o szkole dostępnych jest tutaj:

http://studium.uw.edu.pl/event/wschodnia-szkola-zimowa-nabor/


 

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych UwB

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych UwB, poszukuje studentów chętnych do podjęcia pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.
Do głównych zadań należy pomoc w sporządzaniu notatek oraz ewentualna pomoc czynnościach związanych bezpośrednio z udziałem studentów niepełnosprawnych w zajęciach.
Zapewniamy umowę zlecenie i wynagrodzenie w wysokości 13 zł/godzinę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 745 78 89 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROGRAMU ERASMUS+ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 adresowana do studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Kandydaci do udziału w programie Erasmus+ podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:
I. ETAP FORMALNY: złożenie dokumentów w języku polskim:
•  Formularz zgłoszeniowy – wypełniony na komputerze i podpisany
•  List motywacyjny
 
II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z Dziekana ds. Studiów Stacjonarnych, koordynatora programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego. Rozmowa przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni; sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.
Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.
Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim!) do 28 października 2016 r.
Dokumenty należy składać do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+:
- osobiście w p. 104 w godzinach dyżurów – wtorki godz. 13.30-15.00, środy 8.30-10.00
 
 
Plik do pobrania
Formularz zgłoszeniowy
 
Stypendium w ramach program Erasmus+ na rok akadem. 2015/2016 wynosiło w zależności od kraju, w którym znajduje się uczelnia przejmująca (dofinansowanie ma na celu wyrównanie różnic w kosztach utrzymania pomiędzy państwem wysyłającym i przyjmującym):
Grupa 1 – 500 EUR: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.
Grupa 2 – 400 EUR: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja.
Grupa 3 – 300 EUR: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
*Dodatkowo można otrzymać stypendium socjalne (200 EUR) i stypendium z tytułu posiadanego stopnia niepełnosprawności. 


 

STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE – włącz się!

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem?
Chcesz zdobyć cenne doświadczenie?
Chcesz pomóc?

    Włącz się do kolejnego semestru akcji STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE!  

STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE 2016_2017
KARTA ZGŁOSZENIA_2016_2017


 

DODATKOWA OFERTA ZAJĘĆ W JĘZYKACH OBCYCH

Drodzy Studenci,
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w języku angielskim na naszym Wydziale w grupie zagranicznych studentów w ramach programu Erasmus+. Udział w zajęciach będzie szansą na zwiększenie zarówno poziomu umiejętności językowych jak również międzykulturowych. Zaliczone przez Państwa przedmioty zostaną wpisane do Suplementu do dyplomu. W semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego oferujemy następujące zajęcia:

Subject Teacher Email ECTS Hours
Early Childhood Education Dr Anna Kienig ankienig@uwb.edu.pl 4 30
Literature for Children and Teenagers Dr Anna Józefowicz annaola2002@wp.pl 2 15
New Media Technologies in
Educational, Cultural and Social Practice
Dr Wojciech Siwak siwakwoj@gmail.com 6 45
The Elderly and Ageing Society Dr Emilia Kramkowska emilka.kramkowska@wp.pl 2 15
Youth Subculture Dr Krzysztof Sawicki k.sawicki@uwb.edu.pl 4 30
Social Prevention Dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska pip.erasmus@uwb.edu.pl 4 30
Intercultural Awareness Dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska pip.erasmus@uwb.edu.pl 4 15


W celu ustalenia terminu zajęć, jak również wpisania się na listę proszę
o bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi przedmiot.
Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń i wiele satysfakcji z nowych doświadczeń!

Dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska -Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+ 


 

KURSY JĘZYKOWE

GLOTTA - Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych zaprasza na KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ROSYJSKIEGO w cenie 5 zł / 45 min. dla studentów, doktorantów i pracowników UwB (10 zł / 45 min. dla osób spoza UwB).

Szczegółowe informacje na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB spnjo.uwb.edu.pl w zakładce: Kursy językowe GLOTTA.


 

Białostocki MOPR poszukuje wolontariuszy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nawiąże współpracę z wolontariuszami (studentami), którzy mogliby wesprzeć wychowanków rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Białegostoku przez udzielenie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce. Między wolontariuszami a MOPR w Białymstoku zostanie zawarte porozumienie określające zakres i sposób wykonywania przez wolontariusza świadczeń.

Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18, tel. 85 741 04 96.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.


 

Projekt językowy Seagull

Zachęcamy wszystkich studentów do wziecia udziału w projekcie językowym Seagull.
Wiecej informacji

http://seagull-tandem.eu/


 

Uwaga studenci !

Przypominamy o możliwości wykupienia ubezpieczenia NNW. Wysokość ubezpieczenia to 40 zł.

Wpłaty można dokonać w siedziebie WRSS (pokój A217). Przypominamy, że ubezpieczenie jest niezbędne do odbycia praktyk studenckich.


 

Serdecznie zapraszam studentów wolontariuszy do udziału w akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Przyjazny Domek" w Białymstoku. Akcja jest przeprowadzana raz w miesiącu, polega na czytaniu każdej grupie dzieci wybranego utworu z literatury dziecięcej i trwa w sumie około 15 minut. W związku z tym, że nasze przedszkole jest terapeutyczne (uczęszczają tu tylko dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu), wybrane przez Państwa propozycje musiałyby być bardzo proste i krótkie (mogą to być 2-3 wierszyki, inscenizowane np. pacynkami, kukiełkami itp.).  W zamian możemy zaoferować oficjalne podziękowanie za udział w akcji (może przydać się do przyszłego CV). Oczywiście jednorazową akcję można przeprowadzić zarówno indywidualnie, jak i w parach, mniejszych grupach itp. Wszystkich chętnych proszę o kontakt mailowy na adres: jk.milanowska@gmail.com, bądź telefoniczny: 505789178. 

Pozdrawiam serdecznie
Justyna Milanowska

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII !!!

DYŻURY SAMORZĄDU :

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
Poniedziałek 12:00-13:45
Środa 10:15-12:00,12:00-13:45, 13:45-15:30
Czwartek 12:00-13:45

TYDZIEŃ PARZYSTY
Poniedziałek 13:30-15:30
Wtorek 10:15-12:00
Środa 10:15-12:00
Czwartek 11:45-13:45, 13:45-15:30SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!