strefa
Aktualności Strona główna / Studenci / Aktualności
Ankieta absolwenta

Szanowni Państwo,
na Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonuje Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia. W ramach jego realizacji co roku przeprowadzane są badania ankietowe wśród naszych absolwentów. Przyczyniają się one do podnoszenia standardów edukacji. W związku z tym zwracamy się z prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na pytania powinny być przemyślane i szczere. Badanie ma charakter anonimowy.

Ankieta absolwenta


 

Szanowni Państwo z radością informujemy, że głosowanie na Wykładowcę Roku w ramach obchodów Dni Wydziału 2017 wiekszością głosów wygrał Pan Doktor Krzysztof Czykier - Dziekan ds. Studniów Stacjonarnych.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym - Samorząd Studentów Pedagogiki i Psychologii UwB " 

Uwaga Studenci!

Zachęcamy do wypełnienia ankiet dotyczących

"Oceny zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich w systemie USOSweb”.

Wśród studentów, którzy wypełnią wszystkie ankiety na swoim koncie USOSweb rozlosowane zostaną cenne nagrody.

Szczegóły, regulamin oraz deklaracja uczestnictwa w akcji dostępne w załącznikach.
DEKLARACJA
Regulamin przyznania nagrody


 

Podwyżki stypendiów!
 
W związku z Komunikatem nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 maja 2017 r.   od I – VI br. zmieniają się wysokości  stawek  stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych i stypendiów Rektora dla najlepszych studentów .
Wyrównania  za miesiące I-V zostaną wypłacone 31 maja 2017 r.,
 natomiast za miesiąc VI 30 czerwca 2017 r.

Studentów pobierających stypendia w ww. miesiącach zapraszamy
do Dziekanatu pok. A 9.1
po odbiór decyzji  - do 24 czerwca br. 


 

 


 

Konkurs na najlepszą prace dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk


 

 

STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE – włącz się!

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem?
Chcesz zdobyć cenne doświadczenie?
Chcesz pomóc?

 


 

Włącz się do kolejnego semestru akcji STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE!   

 KOMU I W CZYM CHCEMY POMÓC?

Chcemy zapewnić pomoc w odrabianiu lekcji podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez 2 organizacje charytatywne: CARITAS, ELEOS. W naszej akcji bierze też udział świetlica PCK. Do tych placówek codziennie przychodzą dzieci i młodzież, które przy pracach domowych zwykle nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. To uczniowie szkół podstawowych (większość) i gimnazjalnych. Wielu z nich wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych, głównie z problemem alkoholowym, albo w rodzinach niepełnych i ubogich. Świetlicowe grupy liczą zwykle kilkanaścioro dzieci.


JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA POMOC?

Chcemy zorganizować w świetlicach socjoterapeutycznych dyżury studentów. Wolontariusze będą dyżurować w wybranych placówkach raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach popołudniowych, według ustalonych z nimi grafików. Studentów będą wspierać zatrudnieni w świetlicach wykwalifikowani opiekunowie. Dyżury potrwają do końca semestru.

DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?

Praca na rzecz dzieci to okazja do zdobycia bezcennych doświadczeń, wzmocnienia kompetencji interpersonalnych i sprawdzenia się w kontakcie z innymi ludźmi. Niesienie pomocy potrzebującym daje satysfakcję, uczy empatii i wrażliwości na los innych.

NA CO MOGĄ LICZYĆ WOLONTARIUSZE?

Pracownicy świetlic przekażą wolontariuszom niezbędne wskazówki i wyjaśnią specyfikę pracy ze swoimi podopiecznymi. Każdy student, który włączy się do akcji, po zakończeniu dyżurów otrzyma ze świetlicy zaświadczenie o pracy wolontariackiej, wraz z opisem zrealizowanych zadań i wymiarem godzin. Każdy wolontariusz, który będzie dyżurował sumiennie i systematycznie, na koniec semestru otrzyma dodatkowo pamiątkowy certyfikat udziału w akcji, potwierdzony przez  władze UwB, CARITAS oraz ELEOS. Dokumenty te mogą przydać się przy staraniach o stypendium, staż czy pracę.

CO ZROBIĆ, ŻEBY WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?

Trzeba wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową, a w niej wskazać miejsce i porę (dzień tygodnia, godziny), w jakich chcesz i możesz pomagać.
Kartę trzeba wysłać na adres:
pogotowie@uwb.edu.pl do 16 marca 2017 r. W tytule maila proszę wpisać „Zgłoszenie”. Organizatorzy skontaktują się z Tobą, by ustalić i potwierdzić grafik dyżurów. Dyżury rozpoczną się 20 marca.

W przypadku, gdy tę samą placówkę i ten sam termin dyżurów wskaże większa liczba zgłaszających się studentów  - o zakwalifikowaniu do udziału w akcji będzie decydowała przede wszystkim kolejność zgłoszeń.  Na ostateczny kształt grafiku może mieć też wpływ kierunek studiów i znajomość języków obcych – chcemy zagwarantować podopiecznym świetlic możliwie wszechstronną pomoc. W pierwszej kolejności do grafiku będą wpisywane osoby, które już dyżurowały w wybranej placówce – w tytule maila proszę wpisać
„Zgłoszenie – kontynuacja”
.

KARTA ZGlOSZENIA_2016_2017_letni.pdf

UWAGA!

 

Wolontariat daje mnóstwo satysfakcji, ale wymaga wytrwałości i konsekwencji. Podopieczni świetlic potrzebują pomocy systematycznej, dlatego czekamy na przemyślane zgłoszenia!


 

II edycia konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Miasta Suwałk
Chcesz być częścią Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku? Chcesz mieć realny wpływ na życie studentów i całej naszej uczelni? A może pragniesz zdobywać doświadczenie, wiedzę, praktykę?
Nie czekaj, to jest ten moment! Zapraszamy do Komisji działających przy naszym Parlamencie. Oto one: Komisja Prawna, Promocji i Kultury! W czym jesteś dobry? W czym chcesz się realizować? Wybór należy do Ciebie!

W linku poniżej formularz, w którym możecie składać swoje zgłoszenia, po nich przyjdzie czas na rozmowę rekrutacyjną!

Link do formularza ---> https://goo.gl/forms/BTfdhayj5KXXHLum1
 

 

KU International Eichstätt Summer School - July/August 2017

 

 

The Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt invites you to attend the International Summer School 2017 in Eichstätt.

The program is intended for students and professionals in the Humanities, especially in German Studies, Political Science & Economics and Social Sciences & Philosophy.

Summer School 2017

The summer school is available in three different courses that can be undertaken, depending on your German skills. A language course that suits your level (beginner, intermediate, advanced) is included.

Once the summer school is over, you will receive documentation of credits earned. Credits will be transferred according to the regulations of your respective home university.

Więcej...


Prosimy studentów o zgłaszanie się do Dziekanatu pok. A 9.1 w celu odbioru pozytywnych decyzji stypendialnych (decyzje negatywne dostarczone będą pocztą)

Odwołania od decyzji WKS ds. Studentów oraz wnioski do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy studenci mogą składać do końca grudnia 2016r (oczywiście uwzględniając pouczenie w decyzji stypendialnej )


 

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych UwB

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych UwB, poszukuje studentów chętnych do podjęcia pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.
Do głównych zadań należy pomoc w sporządzaniu notatek oraz ewentualna pomoc czynnościach związanych bezpośrednio z udziałem studentów niepełnosprawnych w zajęciach.
Zapewniamy umowę zlecenie i wynagrodzenie w wysokości 13 zł/godzinę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 745 78 89 

STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE – włącz się!

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem?
Chcesz zdobyć cenne doświadczenie?
Chcesz pomóc?

    Włącz się do kolejnego semestru akcji STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE!  

STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE 2016_2017
KARTA ZGŁOSZENIA_2016_2017


 

KURSY JĘZYKOWE

GLOTTA - Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych zaprasza na KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ROSYJSKIEGO w cenie 5 zł / 45 min. dla studentów, doktorantów i pracowników UwB (10 zł / 45 min. dla osób spoza UwB).

Szczegółowe informacje na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB spnjo.uwb.edu.pl w zakładce: Kursy językowe GLOTTA.


 

Białostocki MOPR poszukuje wolontariuszy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nawiąże współpracę z wolontariuszami (studentami), którzy mogliby wesprzeć wychowanków rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Białegostoku przez udzielenie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce. Między wolontariuszami a MOPR w Białymstoku zostanie zawarte porozumienie określające zakres i sposób wykonywania przez wolontariusza świadczeń.

Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18, tel. 85 741 04 96.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.


 

Projekt językowy Seagull

Zachęcamy wszystkich studentów do wziecia udziału w projekcie językowym Seagull.
Wiecej informacji

http://seagull-tandem.eu/


 

Uwaga studenci !

Przypominamy o możliwości wykupienia ubezpieczenia NNW. Wysokość ubezpieczenia to 40 zł.

Wpłaty można dokonać w siedziebie WRSS (pokój A217). Przypominamy, że ubezpieczenie jest niezbędne do odbycia praktyk studenckich.


 

Serdecznie zapraszam studentów wolontariuszy do udziału w akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Przyjazny Domek" w Białymstoku. Akcja jest przeprowadzana raz w miesiącu, polega na czytaniu każdej grupie dzieci wybranego utworu z literatury dziecięcej i trwa w sumie około 15 minut. W związku z tym, że nasze przedszkole jest terapeutyczne (uczęszczają tu tylko dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu), wybrane przez Państwa propozycje musiałyby być bardzo proste i krótkie (mogą to być 2-3 wierszyki, inscenizowane np. pacynkami, kukiełkami itp.).  W zamian możemy zaoferować oficjalne podziękowanie za udział w akcji (może przydać się do przyszłego CV). Oczywiście jednorazową akcję można przeprowadzić zarówno indywidualnie, jak i w parach, mniejszych grupach itp. Wszystkich chętnych proszę o kontakt mailowy na adres: jk.milanowska@gmail.com, bądź telefoniczny: 505789178. 

Pozdrawiam serdecznie
Justyna Milanowska

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII !!!

DYŻURY SAMORZĄDU :

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
Poniedziałek 12:00-13:45
Środa 10:15-12:00,12:00-13:45, 13:45-15:30
Czwartek 12:00-13:45

TYDZIEŃ PARZYSTY
Poniedziałek 13:30-15:30
Wtorek 10:15-12:00
Środa 10:15-12:00
Czwartek 11:45-13:45, 13:45-15:30SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!