strefa
Aktualności Strona główna / Studenci / Aktualności
II edycia konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Miasta Suwałk

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku organizuje i zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne, unikatowe spotkanie n.t.„Medyczne, terapeutyczne i wychowawcze wyzwania w pracy z dzieckiem z Zespołem Di George'a”, które poprowadzi Pani dr Beata Nowakowska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Zespół genetyczny Di George'a jest to po Zespole Dawn'a najczęściej występujący zespół genetyczny. Niestety bardzo rzadko prawidłowo diagnozowany. W Polsce wiedza o zespole DG wśród lekarzy, terapeutów, nauczycieli czy rodziców jest znikoma, lecz wraz z rozwojem nauki liczba zdiagnozowanych prawidłowo pacjentów będzie się powiększać i coraz częściej terapeuci i nauczyciele będą mieli pod swoją opieką takie dzieci.
Jednym z nielicznych ośrodków medycznych w Polsce, który skupił się na badaniach nad tym schorzeniem, jest zespół dr Beaty Nowakowskiej z Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
   
Na spotkaniu, Pani dr Beata Nowakowska przedstawi aktualną wiedzę o zespole DG, wynikach prowadzonych badań, rodzajach podejmowanych terapii i sytuacji chorych.
Ponadto, będzie też okazja poznać problem od strony życia codziennego, o czym opowiedzą rodzice dziecka chorego na Zespół Di George’a.


Termin szkolenia 18.01.2017 r.  godz.12.00-14.15, w siedzibie MODM – Białystok ul. Poleska 27

Chętni do udziału w szkoleniu zapisują się na platformie IPO

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie MODM.


 

Chcesz być częścią Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku? Chcesz mieć realny wpływ na życie studentów i całej naszej uczelni? A może pragniesz zdobywać doświadczenie, wiedzę, praktykę?
Nie czekaj, to jest ten moment! Zapraszamy do Komisji działających przy naszym Parlamencie. Oto one: Komisja Prawna, Promocji i Kultury! W czym jesteś dobry? W czym chcesz się realizować? Wybór należy do Ciebie!

W linku poniżej formularz, w którym możecie składać swoje zgłoszenia, po nich przyjdzie czas na rozmowę rekrutacyjną!

Link do formularza ---> https://goo.gl/forms/BTfdhayj5KXXHLum1
 

 

KU International Eichstätt Summer School - July/August 2017

 

 

The Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt invites you to attend the International Summer School 2017 in Eichstätt.

The program is intended for students and professionals in the Humanities, especially in German Studies, Political Science & Economics and Social Sciences & Philosophy.

Summer School 2017

The summer school is available in three different courses that can be undertaken, depending on your German skills. A language course that suits your level (beginner, intermediate, advanced) is included.

Once the summer school is over, you will receive documentation of credits earned. Credits will be transferred according to the regulations of your respective home university.

Więcej...


Prosimy studentów o zgłaszanie się do Dziekanatu pok. A 9.1 w celu odbioru pozytywnych decyzji stypendialnych (decyzje negatywne dostarczone będą pocztą)

Odwołania od decyzji WKS ds. Studentów oraz wnioski do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy studenci mogą składać do końca grudnia 2016r (oczywiście uwzględniając pouczenie w decyzji stypendialnej )


 

Nabór uczestników do WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu ogłaszają nabór uczestników do

WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ

Odbędzie się ona w Warszawie, Wrocławiu i Wojnowicach w dniach 1-14 marca 2017 roku.


Szkoła adresowana jest do studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia, przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, filologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, muzykologia, geografia, prawo, ekonomia).

Termin zgłaszania się do udziału w Szkole upływa w dniu 20 stycznia 2017 roku.


Więcej informacji o szkole dostępnych jest tutaj:

http://studium.uw.edu.pl/event/wschodnia-szkola-zimowa-nabor/


 

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych UwB

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych UwB, poszukuje studentów chętnych do podjęcia pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.
Do głównych zadań należy pomoc w sporządzaniu notatek oraz ewentualna pomoc czynnościach związanych bezpośrednio z udziałem studentów niepełnosprawnych w zajęciach.
Zapewniamy umowę zlecenie i wynagrodzenie w wysokości 13 zł/godzinę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 745 78 89 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROGRAMU ERASMUS+ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 adresowana do studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Kandydaci do udziału w programie Erasmus+ podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:
I. ETAP FORMALNY: złożenie dokumentów w języku polskim:
•  Formularz zgłoszeniowy – wypełniony na komputerze i podpisany
•  List motywacyjny
 
II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z Dziekana ds. Studiów Stacjonarnych, koordynatora programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego. Rozmowa przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia na wybranej uczelni; sprawdzana jest znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.
Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.
Złożenie dokumentów (CV oraz formularza w języku polskim!) do 28 października 2016 r.
Dokumenty należy składać do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+:
- osobiście w p. 104 w godzinach dyżurów – wtorki godz. 13.30-15.00, środy 8.30-10.00
 
 
Plik do pobrania
Formularz zgłoszeniowy
 
Stypendium w ramach program Erasmus+ na rok akadem. 2015/2016 wynosiło w zależności od kraju, w którym znajduje się uczelnia przejmująca (dofinansowanie ma na celu wyrównanie różnic w kosztach utrzymania pomiędzy państwem wysyłającym i przyjmującym):
Grupa 1 – 500 EUR: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.
Grupa 2 – 400 EUR: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja.
Grupa 3 – 300 EUR: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
*Dodatkowo można otrzymać stypendium socjalne (200 EUR) i stypendium z tytułu posiadanego stopnia niepełnosprawności. 


 

STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE – włącz się!

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem?
Chcesz zdobyć cenne doświadczenie?
Chcesz pomóc?

    Włącz się do kolejnego semestru akcji STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE!  

STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE 2016_2017
KARTA ZGŁOSZENIA_2016_2017


 

DODATKOWA OFERTA ZAJĘĆ W JĘZYKACH OBCYCH

Drodzy Studenci,
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w języku angielskim na naszym Wydziale w grupie zagranicznych studentów w ramach programu Erasmus+. Udział w zajęciach będzie szansą na zwiększenie zarówno poziomu umiejętności językowych jak również międzykulturowych. Zaliczone przez Państwa przedmioty zostaną wpisane do Suplementu do dyplomu. W semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego oferujemy następujące zajęcia:

Subject Teacher Email ECTS Hours
Early Childhood Education Dr Anna Kienig ankienig@uwb.edu.pl 4 30
Literature for Children and Teenagers Dr Anna Józefowicz annaola2002@wp.pl 2 15
New Media Technologies in
Educational, Cultural and Social Practice
Dr Wojciech Siwak siwakwoj@gmail.com 6 45
The Elderly and Ageing Society Dr Emilia Kramkowska emilka.kramkowska@wp.pl 2 15
Youth Subculture Dr Krzysztof Sawicki k.sawicki@uwb.edu.pl 4 30
Social Prevention Dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska pip.erasmus@uwb.edu.pl 4 30
Intercultural Awareness Dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska pip.erasmus@uwb.edu.pl 4 15


W celu ustalenia terminu zajęć, jak również wpisania się na listę proszę
o bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi przedmiot.
Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń i wiele satysfakcji z nowych doświadczeń!

Dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska -Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+ 


 

KURSY JĘZYKOWE

GLOTTA - Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych zaprasza na KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ROSYJSKIEGO w cenie 5 zł / 45 min. dla studentów, doktorantów i pracowników UwB (10 zł / 45 min. dla osób spoza UwB).

Szczegółowe informacje na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB spnjo.uwb.edu.pl w zakładce: Kursy językowe GLOTTA.


 

Białostocki MOPR poszukuje wolontariuszy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nawiąże współpracę z wolontariuszami (studentami), którzy mogliby wesprzeć wychowanków rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Białegostoku przez udzielenie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce. Między wolontariuszami a MOPR w Białymstoku zostanie zawarte porozumienie określające zakres i sposób wykonywania przez wolontariusza świadczeń.

Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18, tel. 85 741 04 96.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.


 

Projekt językowy Seagull

Zachęcamy wszystkich studentów do wziecia udziału w projekcie językowym Seagull.
Wiecej informacji

http://seagull-tandem.eu/


 

Uwaga studenci !

Przypominamy o możliwości wykupienia ubezpieczenia NNW. Wysokość ubezpieczenia to 40 zł.

Wpłaty można dokonać w siedziebie WRSS (pokój A217). Przypominamy, że ubezpieczenie jest niezbędne do odbycia praktyk studenckich.


 

Serdecznie zapraszam studentów wolontariuszy do udziału w akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Przyjazny Domek" w Białymstoku. Akcja jest przeprowadzana raz w miesiącu, polega na czytaniu każdej grupie dzieci wybranego utworu z literatury dziecięcej i trwa w sumie około 15 minut. W związku z tym, że nasze przedszkole jest terapeutyczne (uczęszczają tu tylko dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu), wybrane przez Państwa propozycje musiałyby być bardzo proste i krótkie (mogą to być 2-3 wierszyki, inscenizowane np. pacynkami, kukiełkami itp.).  W zamian możemy zaoferować oficjalne podziękowanie za udział w akcji (może przydać się do przyszłego CV). Oczywiście jednorazową akcję można przeprowadzić zarówno indywidualnie, jak i w parach, mniejszych grupach itp. Wszystkich chętnych proszę o kontakt mailowy na adres: jk.milanowska@gmail.com, bądź telefoniczny: 505789178. 

Pozdrawiam serdecznie
Justyna Milanowska

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII !!!

DYŻURY SAMORZĄDU :

TYDZIEŃ NIEPARZYSTY
Poniedziałek 12:00-13:45
Środa 10:15-12:00,12:00-13:45, 13:45-15:30
Czwartek 12:00-13:45

TYDZIEŃ PARZYSTY
Poniedziałek 13:30-15:30
Wtorek 10:15-12:00
Środa 10:15-12:00
Czwartek 11:45-13:45, 13:45-15:30SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!