strefa
Aktualności Strona główna / Studenci / Aktualności


 

Pierwszoroczni, Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku!!!
Organizujemy spotkanie skierowane do osób zainteresowanych lub totalnie nieświadomych tej zacnej specjalności, a mianowicie :

 Animacja Kultury z Arteterapią.

 

Jako studenci tej uczelni, również byliśmy na rozdrożu względem wyboru specjalności. Czuliśmy niepewność, ponieważ chcieliśmy wybrać jak najlepiej. Przecież chodziło o Naszą przyszłość. Szukając swojego miejsca, zaryzykowaliśmy i  wybraliśmy.  Czy żałujemy?

 

 Bądź pewna/pewny, że lepiej wybrać nie mogliśmy.

 

Obecnie chcemy Wam pomóc wybrać, więc jeżeli czujesz jakiś wewnętrzny głos, przeczucie, że powinnaś/ powinieneś spróbować to nie wahaj się. Wyślij na adres https://web.facebook.com/kolonaukoweanimacjacooltury/ swoje imię, nazwisko, nr indeksu.
I Pamiętaj  
                                                                                      „Statek w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki”

 

                                                                                                                         Grace Murray Hopper


 

Najlepsze filmy z Festiwalu ŻUBROFFKA!

Zakończyła się 12. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA – pięć dni wypełnionych pokazami filmów, koncertami, warsztatami, wystawami, panelami dyskusyjnymi i spotkaniami!
 
O nagrody w ośmiu konkursach walczyło 125 filmów, wybranych spośród prawie dwóch tysięcy zgłoszeń!
Zapraszamy na pokaz pierwszej części nagrodzonych filmów podczas XII edycji festiwalu ŻUBROFFKA.
 
Seans odbędzie się w: środę 7 marca o godz. 13:45.
Miejsce to: Wydział PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ul. Świerkowa 20, DUŻA AULA - C01. , BUDYNEK C
Wstęp wolny!
 
Filmy z napisami po polsku! All films with English subtitles!
Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA jest imprezą otwartą i bez granic, szanującą odmienność oraz różnorodność tak charakterystyczną dla podlaskiej ziemi, miejscem spotkań twórców otwartych na ŚWIAT, LUDZI, posiadających poczucie HUMORU oraz ceniących NATURĘ i jej wytwory. Festiwal stara się być platformą wymiany nowoczesnych idei i myśli, która umożliwia kreatywne spotkania twórców z Wschodu i Zachodu.

www.zubroffka.pl


 

Studenckie Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy wraz z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki serdecznie zaprasza studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii do uczestnictwa w warsztatach:
Prowadzenie imprez rodzinnych - partycypacja społeczna w ramach projektu pt.: Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Warsztaty KLANZA

Formularz zgłoszeniowy 


 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERSOWANYCH, a zwłaszcza studentów rozważających udział w Programie Erasmus+ na fascynujące spotkanie z podróżnikiem Ryszardem Jakubowskim absolwentem Wydziału Prawa, włóczykijem i powsinogą.

Ryszard Jakubowski ma za sobą kilka wypraw autostopowych m.in do Turcji, Gruzji i Armenii.Oprócz tego mniejsze i większe wypady na Bałkany. W 2017 roku z pomocą kajaka „Ildefąsa” i roweru „Krzesimira” płynął, jechał i szedł dookoła kraju Wielkim Szlakiem Polskim.Spotkanie pt. Otwórz przed sobą świat –  od Erasmusa do Włóczykija

odbędzie się dnia 21.02.2018 (środa)  godz. 14.00 sala 307 Wydziału Prawa UwB

 


 

Zaproszenie studentów do udziału w holenderskim projekcie w obszarze pracy socjalnej i edukacji.
Zostań Mentorem Studentów Zagranicznych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18!

Jeśli:
- znasz języki obce 
- uwielbiasz wyzwania
- jesteś ciekawy świata i ludzi
- można na Ciebie liczyć 

to mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia! 

Poszukujemy głównie studentów z Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ale oczywiście zapraszamy również chętnych z innych wydziałów.

Do Twoich zadań będzie należała pomoc w kwestiach zakwaterowania, administracji oraz oprowadzanie po uczelni i naszym pięknym mieście.
To świetna okazja do nawiązania kontaktów z ludźmi z krajów m.in. takich jak Hiszpania, Portugalia, Włochy, a w tym semestrze letnim również z Chin.

Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 16.02.2018 poprzez wypełnienie formularza:

https://docs.google.com/forms/d/1aNUxhF8VTGPYDVw_1ydhWsgCv7SMp9PdLdAUBmtvNYM/viewform

 
 
Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1351658048313273/


z wyrazami szacunku
Marta Antoniuk
Uniwersytet w Białymstoku
Dział Rektorski
Sekretariat
Prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej
tel. +48 85 745 7065
e-mail: prorektor.wspolpraca@uwb.edu.pl


 

 

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z łaciny poza programem studiów.
 

Lingua Latina-czyli język łaciński dla każdego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby:

• poznać podstawy języka łacińskiego
• opanować podstawowe techniki tłumaczeniowe oraz zasady korzystania ze słowników łacińsko-polskich
• poszerzyć zasób słownictwa, zwrotów, sentencji pochodzących z języka łacińskiego, funkcjonujących w kulturze współczesnego świata
 
Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się
26.02.2018 r.  (poniedziałek) o godz. 18.00 
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14/p.611

Rejestracja w Usosweb od 1.02 do 26.02.2018

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).
Kontakt  z prowadzącą mgr Urszulą Tylicką: ulatyl@uwb.edu.pl lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych spnjo@uwb.edu.pl 
 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Miasta Suwałk

Składamy gratulacje studentom Alicji Juchnowskiej i Adrianowi Czachorowskiemu, opiekunowi Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej mgr Annie Chańko-Kraszewskiej za zakwalifikowanie się do finału VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „StRuNa” dla studentów i doktorantów, w kategorii: Projekt Roku 2017. Znalezienie się w gronie wybitnych młodych naukowców jest sukcesem całego Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

prof. dr hab. Marek Konopczyński
Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku 

Prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych o zgłaszanie się do Dziekanatu pok. A 9.1 oraz studentów studiów niestacjonarnych do Dziekanatu dyżurującego w celu odbioru pozytywnych decyzji stypendialnych.
Decyzje negatywne zostaną przesłane pocztą.


 

STUDENCKIE POGOTOWIE LEKCYJNE – włącz się!

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem?
Chcesz zdobyć cenne doświadczenie?
Chcesz pomóc?


Karta zgoszenia

 Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem? Chcesz zdobyć cenne doświadczenie? Chcesz pomóc? Przyłącz się do STUDENCKIEGO POGOTOWIA LEKCYJNEGO! Akcję od 2013 roku organizuje i koordynuje Uniwersytet w Białymstoku. W tym czasie pomogliśmy setkom dzieci.    
 
KOMU I W CZYM POMAGAMY?

Zapewniamy pomoc w odrabianiu lekcji podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez  organizacje charytatywne: CARITAS, ELEOS i PCK. Do tych placówek codziennie przychodzą dzieci i młodzież, które przy pracach domowych zwykle nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. To uczniowie szkół podstawowych (większość) i gimnazjalnych. Wielu z nich wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych, głównie z problemem alkoholowym, albo w rodzinach niepełnych i ubogich. Świetlicowe grupy liczą zwykle kilkanaścioro dzieci.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA POMOC?

Organizujemy w świetlicach socjoterapeutycznych dyżury studentów. Wolontariusze będą dyżurować w wybranych placówkach raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach popołudniowych, według ustalonych z nimi grafików. Studentów będą wspierać zatrudnieni w świetlicach wykwalifikowani opiekunowie. Dyżury potrwają do końca semestru.

DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?

Praca na rzecz dzieci to okazja do zdobycia bezcennych doświadczeń, wzmocnienia kompetencji interpersonalnych i sprawdzenia się w kontakcie z innymi ludźmi. Niesienie pomocy potrzebującym daje satysfakcję, uczy empatii i wrażliwości na los innych.

NA CO MOGĄ LICZYĆ WOLONTARIUSZE?

Pracownicy świetlic przekażą wolontariuszom niezbędne wskazówki i wyjaśnią specyfikę pracy ze swoimi podopiecznymi. Każdy student, który włączy się do akcji, po zakończeniu dyżurów może otrzymać ze świetlicy zaświadczenie o pracy wolontariackiej, wraz z opisem zrealizowanych zadań i wymiarem godzin. Każdy wolontariusz, który będzie dyżurował sumiennie i systematycznie, na koniec semestru otrzyma dodatkowo pamiątkowy certyfikat. Dokumenty te mogą przydać się przy staraniach o stypendium, staż czy pracę.

CO ZROBIĆ, ŻEBY WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?

Trzeba wypełnić kartę zgłoszeniową, a w niej wskazać miejsce i porę (dzień tygodnia, godziny), w jakich chcesz i możesz pomagać. Kartę trzeba wysłać na adres: pogotowie@uwb.edu.pl do 20 października 2017 r. W tytule maila wpisz „Zgłoszenie”. Organizatorzy poinformują cię o wynikach naboru i prześlą grafik dyżurów drogą mailową. Dyżury rozpoczną się 23 października.

W przypadku, gdy tę samą placówkę i ten sam termin dyżurów wskaże większa liczba zgłaszających się studentów  - o zakwalifikowaniu do udziału w akcji będzie decydowała przede wszystkim kolejność zgłoszeń.  Na ostateczny kształt grafiku może mieć też wpływ kierunek studiów i znajomość języków obcych – chcemy zagwarantować podopiecznym świetlic możliwie wszechstronną pomoc. W pierwszej kolejności do grafiku będą wpisywane osoby, które już dyżurowały w wybranej placówce – w tytule maila proszę wpisać „Zgłoszenie – kontynuacja”.
UWAGA!

Wolontariat daje mnóstwo satysfakcji, ale wymaga wytrwałości i konsekwencji. Podopieczni świetlic potrzebują pomocy systematycznej, dlatego czekamy na przemyślane zgłoszenia!


 

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych UwB, poszukuje studentów chętnych do podjęcia pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.
Do głównych zadań należy pomoc w sporządzaniu notatek oraz ewentualna pomoc czynnościach związanych bezpośrednio z udziałem studentów niepełnosprawnych w zajęciach.
Zapewniamy umowę zlecenie i wynagrodzenie w wysokości 14 zł/godzinę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 745 78 89 

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:
- historia i teoria literatury;
- wiedza o współczesnej kulturze;
- Varsaviana;
- historia najnowsza;
- społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Więcej informacji strona www.


 

Szanowni Państwo z radością informujemy, że głosowanie na Wykładowcę Roku w ramach obchodów Dni Wydziału 2017 wiekszością głosów wygrał Pan Doktor Krzysztof Czykier - Dziekan ds. Studniów Stacjonarnych.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym - Samorząd Studentów Pedagogiki i Psychologii UwB "