strefa
Studia podyplomowe z dofinansowaniem ze środków UE Strona główna / Studenci / Studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii
zaprasza na studia podyplomowe z możliwością dofinansowania ze środków UE

Projekt skierowany jest do MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO zainteresowanych podnoszeniem umiejętności oraz nabyciem lub zmianą posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie w wysokości aż 90% wartości czesnego.
Uczestnik ponosi tylko 10% wkładu własnego (przy uzyskaniu dofinansowania).Aby uzyskać dofinansowanie należy:
Krok 1
Zapisać się na studia podyplomowe w Bazie Usług Rozwojowych PARP klikając poniższy link:

Studia Podyplomowe - Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB 

 • pokaże się oferta studiów podyplomowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • po kliknięciu w nazwę wybranych studiów otworzy się karta oferty a zaraz pod nią znajduje się zakładka: zapisz się na usługę. Po kliknięciu w nią ukaże się okienko do logowania. W przypadku braku konta należy kliknąć: zarejestruj się.
 • po wypełnieniu formularza rejestracji i aktywowaniu konta (link aktywacyjny przyjdzie na podany podczas rejestracji adres e-mail) zostaniesz przekierowany do bazy usług rozwojowych 
 • należy zalogować się i kliknąć zakładkę wybierz przy nazwie wybranego wcześniej kierunku studiów podyplomowych
Krok 2
W zależności od miejsca zamieszkania należy wejść na stronę i  zgłosić swój udział w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy tzw. Bon na szkolenie 

 • Subregion suwalski (powiat suwalski, m. Suwałki, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski):
  www.bonnaszkolenie.pl

  od dnia 01.12.2017 r. roku można składać dokumenty o dofinansowanie  . 
 • Subregion łomżyński (powiat łomżyński, m. Łomża, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski):
  bonynaszkolenie.pl
  od dnia 15.11.2017 r. roku można składać dokumenty o dofinansowanie  
 • Subregion białostocki (powiat białostocki,  m. Białystok, sokólski):
  bonynaszkolenia.pl
  nabór wniosków do projektu ruszy od połowy stycznia 2018 r.  
   
Przy zapisie do projektu trzeba podać numer usługi, na którą jesteście Państwo zapisani w Bazie Usług Rozwojowych – numer dostępny przy zapisie na konkretną usługę na stronie:
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
 
 
Lp.
 
 Subregion
 
Nazwa Beneficjenta
 
Tytuł projektu
Kontakt w sprawie rekrutacji
1.
Subregion suwalski
(powiat suwalski, m. Suwałki, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski) 
Miasto Suwałki
Poddziałanie 3.2.1:
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
Poddziałanie 3.2.2:
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 
Stowarzyszenie Euroregion Niemen 
(p. Julia Kościuch)
 
 tel.: 87 565 36 72
2.
Subregion łomżyński
(powiat łomżyński, m. Łomża, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski)
Miasto Łomża
Poddziałanie 3.2.1:
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO
Poddziałanie 3.2.2:
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO 
FSNT NOT w Łomży 
(p. Justyna Czarnecka  
 p. Marlena Góralczyk 
 p. Adam Choiński) 
 
tel.: 86 216 41 29
3.
Subregion białostocki
(powiat białostocki,
m. Białystok, sokólski)
Powiat Sokólski
 
Poddziałanie 3.2.1:
 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach Poddziałania 3.2.1
Podziałanie 3.2.2:
Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach Poddziałania 3.2.2
 
Polskie Centrum Edukacji  
 i Analiz ORDO
 tel.: 85 663 70 30
 
Przyjęcie na studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii wymaga rejestracji na stronie internetowej https://irk-sp.uwb.edu.pl/ (studia podyplomowe). Rejestracja jest bezpłatna.
 
Rekrutacja trwa do 28 lutego 2018r. Planowany pierwszy zjazd to początek marca 2018r.
 
 
Oferta studiów podyplomowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii
w roku akademickim 2017/18 – semestr letni
 
Studia podyplomowe trzysemestralne – kwalifikacyjne