strefa
Studenckie Koła Naukowe Strona główna / Wydział

 

Lp.

Nazwa studenckiego koła naukowego

Opiekun naukowy koła

Katedra/ Zakład, przy którym działa koło

1

Studenckie Koło Naukowe MŁODYCH WOLONTARIUSZY

mgr Monika Szypulska


Zakład Pedagogiki Społecznej

2

Studenckie Koło Naukowe MŁODYCH TEORETYKÓW PEDAGOGIKI

dr Beata Kunat
b.kunat@uwb.edu.pl

dr Katarzyna Szorc
k.szorc@uwb.edu.pl

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych

3

Studenckie Koło Naukowe KREATYWNOŚCI

dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB  janinus@interia.pl

dr hab. Monika Wróblewska monika.wroblewska3@wp.pl

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Zakład Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka

4

Studenckie Koło Naukowe SOCJOLOGII EDUKACJI

 dr Joanna Borowik

j.borowik@op.pl

Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej

 

5

Artystyczne Koło TEATRALNE

mgr Mariola Wojtkiewicz

marwoj10@gmail.com

Zakład Kulturoznawstwa

6

Studenckie Koło Naukowe ANDRAGOGÓW I GERONTOLOGÓW

dr Anna Rudnik

a.rudnik@uwb.edu.pl

Zakład Andragogiki
i Gerontologii Edukacyjn
ej

7

Studenckie Koło Naukowe PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

 mgr Anna Chańko-Kraszewska

chankoanna@gmail.com

Zakład Resocjalizacji

8

Studenckie Koło Kabaretowe „URWANI”

 dr hab. Janina Uszyńska Jarmoc, prof. UwB 

janinus@interia.pl

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

9

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej

dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB

e.jaszczyszyn@uwb.edu.pl

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

10

Studenckie Koło Naukowe AKTYWNYCH DYDAKTYKÓW

dr Karol Kowalczuk

karol.kow@interia.eu

Zakład Dydaktyki Ogólnej

11

Studenckie Koło Naukowe TEORII WYCHOWANIA I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

dr L. Dakowicz l.dakowicz@uwb.edu.pl

dr A. Filipek a_filipek@vp.pl

Katedra Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej

12

AKADEMICKIE KOŁO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

mgr Łukasz Kalisz

kaliszlukasz@tlen.pl

Katedra Historii Wychowania