strefa
Administracja Wydziału PiP Strona główna / Wydział / Struktura organizacyjna

Administracja Wydziału jest zawsze do dyspozycji pracowników i studentów Wydziału.
Staramy się odpowiadać na wszystkie Wasze pytania, służyć radą i pomocą.

Dyrektor administracyjny

Mgr Kamil Kobosko
tel. 85 745 73 92
pokój A1

k.kobosko@uwb.edu.pl

Kierownik Dziekanatu

Mgr Jolanta Kotyńska
tel. 85 745 75 33
pokój A 14
j.kotynska@uwb.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:

pn.-wt. 9.00-15.00
środa - nieczynny
czw.-pt. 9.00-15.00

Dziekanat Studiów Stacjonarnych

I stopnia (PEDAGOGIKA - wszystkie specjalności, PRACA SOCJALNA)

Mgr Kamila Andrzejuk -
k.andrzejuk@uwb.edu.pl
Mgr Marta Firańczyk - m.firanczyk@uwb.edu.pl
Mgr Ewa Wieremiejuk -e.wieremiejuk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 73 98

pokój A 8

II stopnia (PEDAGOGIKA - wszystkie specjalności, PRACA SOCJALNA)

Mgr Maria Sidoruk - maria.sidoruk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 73 94

Małgorzata Kluczyk - archiwum
 

pokój A 9.2

 

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych

I stopnia PEDAGOGIKA

Izabela Małgorzata Konarzewska -  izuszka@o2.pl
tel. 85 745 75 40
pokój A 17

II stopnia PEDAGOGIKA


Mgr Irena Bołtruczuk - i.boltruczuk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 74 00
pokój A 17

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Mgr Monika Łukaszuk -  m.lukaszuk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 22
pokój A 15


Dyżur podczas zjazdu:

sobota 8.00-14.00
niedziela 9.00-13.00

Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl
tel. 85 745 73 97
pokój A 9.1

Pracownia komputerowa

Mgr inż. Roman Sakowski - kierownik
tel. 85 745 74 25 (
planista studiów niestacjonarnych)
pokój A 106
asak@uwb.edu.pl

Mgr inż. Mirosław Łazuk - mlazy@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 37
(USOS)
pokój A 13

inż. Jacek Makarec -
pip.webmaster@uwb.edu.pl
tel. 85 745 74 09
(webmaster, planista studiów stacjonarnych)
pokój A 13

Robert Jaroszewicz - r.jaroszewicz@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 35
pokój A 206