strefa
Propozycje warsztatów Strona główna / Wydział / Akademia Licealisty

Temat: Niewidomi nie widzą przeszkód

Prowadzący: dr Małgorzata Bilewicz

Czas zajęć: 90 min
Limit uczestników: 25
Opis:
Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat funkjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku, ich możliwości i sposobów radzenia sobie z ograniczeniami sensorycznymi. Uczestnicy poznają w praktyce podstawy pisania brajlem oraz sposoby poruszania się za pomocą białej laski.


Temat: Tacy sami/tacy różni. Warsztat kompetencji międzykulturowych

Prowadzący: dr Emila Żyłkiewicz-Płońska, mgr Urszula Namiotko

Czas zajęć: 90 min lub 2x 90 min (wersja rozszerzona)
Limit uczestników: 30
Opis:
Cel: Kształtowanie świadomości kulturowej ucznia oraz zapoznanie się z zasadami komunikacji międzykulturowej. Zadaniem warsztatu jest dostarczenie wiedzy o wybranej koncepcji wymiarów kultury i praktyczne jej zastosowanie do analizy nieporozumień kulturowych. Warsztat pokazuje, w jaki sposób własna kultura warunkuje nasze postrzeganie, zachowanie i myślenie oraz jakie mechanizmy uruchamiają się w kontakcie międzykulturowym


Temat: WARSZTAT PEDAGOGA RESOCJALIZUJĄCEGO

Prowadzący: Dr Karol Konaszewski

Czas zajęć: 60 min
Limit uczestników: 16
Opis:
Celem zajęć będzie przedstawienie  zawodu pedagoga resocjalizującego w środowisku otwartym i instytucjonalnym. Zostanie przybliżona praca streetworkerów, kuratorów sądowych oraz wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i zakładach karnych.


Temat: Sztuka efektywnego uczenia się

Prowadzący:  dr Monika Zińczuk

Czas zajęć: 90min
Limit uczestników: 20
Opis:
Proponowana problematyka uświadomi możliwości wykorzystania naturalnego potencjału w procesie uczenia się. Warsztaty wdrożą do treningu umysłu poprzez poznanie sekretów pamięci doskonałej oraz wybranych technik pamięciowych. Uczestnicy poznają indywidualne właściwości pracy umysłowej, zdolności i motywacji do uczenia się. Rozwiną umiejętności w zakresie diagnozowania własnego stylu uczenia się i doboru odpowiednich sposobów ułatwiających przyswajanie treści oraz tworzenia środowiska sprzyjającego efektywnej nauce.


Temat: Skuteczne wywieranie wpływu na innych poprzez asertywną krytykę

Prowadzący: dr Marcin Kolemba

Czas zajęć: 90min
Limit uczestników: 20
Opis:
Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję rozbudować swoją wiedzę z zakresu skutecznego przebudowywania postaw i zachowań innych poprzez asertywną krytykę. Słuchacze dowiedzą się jakie komponenty powinna zawierać asertywna krytyka oraz będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje uczestnicząc w warsztatach grupowych.


Temat: Internetowy savoir vivre, czyli netykieta nie dla "trolla"

Prowadzący: mgr Emilia Wołyniec

Czas zajęć: 120min
Limit uczestników: 22
Opis:
W czasie zajęć młodzież pozna zbiór podstawowych zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie. Trollowanie w cyberprzestrzeni przybiera niebezpieczne formy. Nieprzyjazne zachowania wobec innych użytkowników Internetu, które mają na celu przeszkodzenie w prowadzonej dyskusji stają się coraz częstszym zjawiskiem.  W czasie zajęć uczestnicy poznają obowiązujące w sieci zasady netykiety oraz dowiedzą się jak mogą przeciwdziałać rozpowszechnianiu się mowy nienawiści w Internecie.


Temat:  Jak nie dać sobą manipulować? Psychologia społeczna w praktyce

Prowadzący: dr Katarzyna Skok

Czas zajęć: 90min
Limit uczestników: 25
Opis:
Celem zajęć jest przedstawienie mechanizmów społecznych, które mogą być postawą wywierania wpływu na ludzi. W ramach warsztatu przewidziana jest prezentacja teorii oraz dyskusja na temat wybranych technik manipulowania i obrony przeciwko nim.


Temat: Sztuka słuchania

Prowadzący: dr Katarzyna Masłowiecka

Czas zajęć: 90min
Limit uczestników: 20
Opis:
Zajęcia dotyczą jednej z najważniejszych umiejętności komunikacyjnych. W ich trakcie uczestnicy będą mieli możliwość zdiagnozowania swoich kompetencji w tym zakresie, rozważyć zagrożenia wiążące się z nieumiejętnością słuchania w kontaktach społecznych, poznać przeszkody utrudniające dobre słuchanie i nauczyć się słuchania aktywnego i empatycznego.