strefa
O Wydziale Strona główna / Wydział

Historia Wydziału Pedagogiki i Psychologii sięga czasów, gdy praca naukowa  i dydaktyczna pedagogów i psychologów była prowadzona w ramach Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

Od 1972  roku rozpoczęliśmy kształcenie na poziomie magisterskim. Samodzielność Wydział Pedagogiki i Psychologii uzyskał w 1977 roku. Od 1997 roku istniejemy w strukturze Uniwersytetu w Białymstoku.

Dorobek Wydziału i jego ranga zostały potwierdzone przyznaniem prawa do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pierwsza obrona pracy doktorskiej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się w 1997 roku.

Do 2017 r. na Wydziale obroniono 58 rozprawy doktorskie, a 13 przewodów jest otwartych.

W skład Wydziału wchodzą:   


Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w roku akademickim 2017/2018 zatrudnionych jest 147 osób, w tym:

102 pracowników naukowo-dydaktycznych,
10 pracowników Biblioteki,
16 pracowników administracji,
4 pracowników inżynieryjno-technicznych
  13 pracowników obsługi.

W roku akademickim 2017/2018 na naszym Wydziale studiuje 1820 studentów.