strefa
O Wydziale Strona główna / Wydział

Historia Wydziału Pedagogiki i Psychologii sięga czasów, gdy praca naukowa  i dydaktyczna pedagogów i psychologów była prowadzona w ramach Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

Od 1972  roku rozpoczęliśmy kształcenie na poziomie magisterskim. Samodzielność Wydział Pedagogiki i Psychologii uzyskał w 1977 roku. Od 1997 roku istniejemy w strukturze Uniwersytetu w Białymstoku.

Dorobek Wydziału i jego ranga zostały potwierdzone przyznaniem prawa do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pierwsza obrona pracy doktorskiej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się w 1997 roku.

Do 2015 r. na Wydziale obroniono 54 rozpraw doktorskich, a 13 przewodów jest otwartych.

W skład Wydziału wchodzą:   


Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w roku akademickim 2015/2016 zatrudnionych jest 147 osób, w tym:

98 pracowników naukowo-dydaktycznych,
9 pracowników Biblioteki,
16 pracowników administracji,
4 pracowników inżynieryjno-technicznych
20 pracowników obsługi.

W roku akademickim 2016/2017 na naszym Wydziale studiuje ponad 2030 studentów.