strefa
Rada Wydziału Strona główna / Wydział

Dziekan
Dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB

Prodziekani
Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB
Dr Alicja Korzeniecka-Bondar
Dr Krzysztof Czykier

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
Prof. zw. dr hab. Andrei Harbatski
Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński
Prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB
Dr hab. Katarzyna Citko, prof. UwB
Dr hab. Agata Cudowska, prof. UwB
Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB
Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB
Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB
Dr hab. Edward Kulikowski , prof. UwB
Dr hab. Dorota Misiejuk
Dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB
Dr hab. Jolanta Muszyńska
Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB
Dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Dr hab. Andrzej Kisielewski
Dr hab. Anna Krajewska
Dr hab. Tomasz Olchanowski

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych
Dr Andrzej Dakowicz
Dr Marta Kowalczuk-Walędziak
Dr Tomasz Sosnowski
Dr Jolanta Szada-Borzyszkowska

Przedstawiciele administracji
Mgr Danuta Albowicz
Mgr Jolanta Kotyńska
Mgr inż. Roman Sakowski

Reprezentanci studentów 
Agnieszka Abramowicz
Jakub Abramowicz
Elżbieta Bartnicka
Mateusz Chłus
Dominika Chrzanowska
Karolina Kalisz
Kinga Olszańska
Diana Anna Rudczuk


Zaproszeni goście (pozostałe osoby)
Dr Beata Mirucka
Dr Dorota Otapowicz
Dr Krzysztof Sawicki
Dr Agata Samsel - przedstawiciel ZZBiPB "Bibliotekarze Polscy"
Mgr Anna Wołkowycka
Mgr Elżbieta Zawadzka - Dyrektor Administracyjny Wydziału