strefa
Dziekan Strona główna / Wydział / Władze
Dziekan Wydziału
Dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB,
pokój A3


Sekretariat Dziekana

Mgr Anna Wołkowycka
tel. 85 745 73 90
pokój A 2
pip.sekretariat@uwb.edu.pl