strefa
Dane teleadresowe

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

ul. Świerkowa 20  15-328 Białystok

Sekretariat Dziekana
mgr Anna Wołkowycka
pokój A 2
tel. (48 85) 745 73 90
e-mail: pip.sekretariat@uwb.edu.pl 

 

Sekretariat Dziekana ds Nauki
mgr Anna Makowiecka
pokój A 5
tel/fax (48 85) 745 73 95
e-mail: a.makowiecka@uwb.edu.pl


Kierownik Dziekanatu

Mgr Jolanta Kotyńska
tel. 85 745 75 33
pokój A 14
j.kotynska@uwb.edu.pl


Dziekanat Studiów Stacjonarnych

I stopnia (PEDAGOGIKA - wszystkie specjalności, PRACA SOCJALNA)

Mgr Ewa Wieremiejuk -e.wieremiejuk@uwb.edu.pl
Mgr Marta Firańczyk -
m.firanczyk@uwb.edu.pl
Mgr Kamila Andrzejuk -
k.andrzejuk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 73 98
pokój A 9.2

II stopnia (PEDAGOGIKA - wszystkie specjalności)

II stopnia (PRACA SOCJALNA)

Mgr Katarzyna Fiedorow - k.fiedorow@uwb.edu.pl
tel. 85 745 73 94

Mgr Izabela Lenczewska - i.lenczewska@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 42 (płatności)

pokój A 8

Małgorzata Kluczyk - archiwum

pokój A 8


Dziekanat Studiów Niestacjonarnych

I stopnia PEDAGOGIKA

Izabela Małgorzata Konarzewska -  izuszka@o2.pl
tel. 85 745 75 40
pokój A 17

II stopnia PEDAGOGIKA


Mgr Irena Bołtruczuk - i.boltruczuk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 74 00
pokój A 17


Dziekanat Studiów Podyplomowych

Mgr Kamil Kobosko - k.kobosko@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 22
pokój A 15


Dyżur podczas zjazdu:

sobota 8.00-16.00
niedziela 9.00-13.00


Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Katarzyna Fiedorow -  k.fiedorow@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl - urlop
tel. 85 745 73 97
pokój A 9.1


Pracownia komputerowa

Mgr inż. Roman Sakowski - kierownik
tel. 85 745 74 25 (
planista studiów niestacjonarnych)
pokój A 106
asak@uwb.edu.pl

Robert Jaroszewicz -
r.jaroszewicz@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 35
pokój A 206

Mgr inż. Mirosław Łazuk -
mlazy@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 37
(USOS)
pokój A 13

inż. Jacek Makarec -
pip.webmaster@uwb.edu.pl
tel. 85 745 74 09
(webmaster, planista studiów stacjonarnych)
pokój A 13


Administrator

Robert Białous
tel. 85 745 72 76