strefa
Dane teleadresowe

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

ul. Świerkowa 20  15-328 Białystok

Sekretariat Dziekana
mgr Anna Wołkowycka
pokój A 2
tel. (48 85) 745 73 90
e-mail: pip.sekretariat@uwb.edu.pl 

 

Sekretariat Dziekana ds Nauki
mgr Małgorzata Kowalewska
pokój A 5
tel/fax (48 85) 745 73 95
e-mail: pip.sekretariat.nauka@uwb.edu.pl


Dyrektor administracyjny

Mgr Kamil Kobosko
tel. 85 745 73 92
pokój A1

k.kobosko@uwb.edu.pl

Kierownik Dziekanatu

Mgr Jolanta Kotyńska
tel. 85 745 75 33
pokój A 14
j.kotynska@uwb.edu.pl


Dziekanat Studiów Stacjonarnych

I stopnia (PEDAGOGIKA - wszystkie specjalności, PRACA SOCJALNA)

Mgr Ewa Wieremiejuk -e.wieremiejuk@uwb.edu.pl
Mgr Marta Firańczyk -
m.firanczyk@uwb.edu.pl
Mgr Kamila Andrzejuk -
k.andrzejuk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 73 98

pokój A 8

II stopnia (PEDAGOGIKA - wszystkie specjalności, PRACA SOCJALNA)

Mgr Maria Sidoruk - maria.sidoruk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 73 94

Małgorzata Kluczyk - archiwum
Mgr Anna Marta Dziejma - urlop

pokój A 9.2


Dziekanat Studiów Niestacjonarnych

I stopnia PEDAGOGIKA

Izabela Małgorzata Konarzewska -  izuszka@o2.pl
tel. 85 745 75 40
pokój A 17

II stopnia PEDAGOGIKA


Mgr Irena Bołtruczuk - i.boltruczuk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 74 00
pokój A 17
 

Studia Podyplomowe

Mgr Monika Łukaszuk -  m.lukaszuk@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 22
pokój A 15

Dyżur podczas zjazdu:
sobota 8.00-14.00
niedziela 9.00-13.00


Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl
tel. 85 745 73 97

pokój A 9.1


Pracownia komputerowa

Mgr inż. Roman Sakowski - kierownik
tel. 85 745 74 25 (
planista studiów niestacjonarnych)
pokój A 106
asak@uwb.edu.pl

Robert Jaroszewicz -
r.jaroszewicz@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 35
pokój A 206

Mgr inż. Mirosław Łazuk -
mlazy@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 37
(USOS)
pokój A 13

inż. Jacek Makarec -
pip.webmaster@uwb.edu.pl
tel. 85 745 74 09
(webmaster, planista studiów stacjonarnych)
pokój A 13


Administrator

Dorota Popławska
tel. 85 745 72 76
pokój B122