strefa

Warsztaty edukacji międzykulturowej dla studentek i studentów
Osoby, które zadeklarowały swój udział w warsztatach Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w terminie 25 – 26 marca 2019 r. zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem działania.

więcej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
oraz Zakład Pedagogiki Inkluzyjnej
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „INNOVATIONE”
w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na 
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
na temat
PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 
która odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20, w auli C02
więcej

Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB zapraszają na spotkanie

więcej