strefa

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Teorii Wychowania i Studiów Pedeutologicznych

więcej

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

więcej

W dniach 24 - 30 lipca 2014 r. przeprowadzane będą prace modernizacyjne sytemu ALEPH. W związku z tym niedostepny będzie katalog on-line Biblblioteki, niemożliwe będzie przyjmowanie zwrotów i podpisywanie kart obiegowych.

Godziny pracy Biblioteki w okresie wakacyjnym.

więcej
wszystkie aktualności