strefa

W dniu 26 listopada 2014 r. pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku, w tym Wydziału Pedagogiki i Psychologii odebrali odznaczenia państwowe i medale Komisji Edukacji Narodowej. Medale wręczał prof. dr hab. Leonard Etel, rektor UwB wraz z wicewojewodą podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września i 3 października 2014 r., na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uhonorowani zostali następujący pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
mgr inż. Roman SAKOWSKI
dr Krystyna ŚMIETAŁO
 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
dr Lidia DAKOWICZ
 
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
dr Agnieszka SUPLICKA
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2014 r. otrzymali pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii:
dr Joanna BOROWIK
dr Andrzej DAKOWICZ
dr Krystyna SOCHACKA
dr Katarzyna SZORC
dr Halina Monika WRÓBLEWSKA

Wszystkim Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

powrót