strefa
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Association for Teacher Education in Europe (ATEE) zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej (ATEE Spring Conference) na temat: "Designing Teacher Education and Professional Development for the 21st Century: Current Trends, Challenges and Directions for the Future".
Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej konferencji 

 

więcej

Studentki I roku II stopnia Pedagogiki Aleksandra Półtorzycka i Milena Prusińska, reprezentujące Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów, nagrodzone na XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych. Gratulujemy Nagrodzonym oraz Opiekun Koła dr Annie Rudnik
Więcej informacji

więcej

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii rozpoczął się kolejny projekt wymiany studentów International Exchange Program (IEP) Germany- Poland. Od 7.05 do 11.05 gościmy  14 studentów i  dwóch profesorów  Faculty of Social Sciences, Georg Simon OHM University of Applied Sciences Nuremberg. Tematem przewodnim naszych zajęć i dyskusji naukowych jest “EMANCIPATORY SOCIAL WORK”. W ramach spotkania organizowane są wizyty studyjne w instytucjach pomocowych i placówkach edukacyjnych  na terenie naszego miasta.

więcej

W dniach 5–10.05.2018 roku w ramach programu Erasmus Plus gościem Wydziału była    prof. Susana Gonçalves z Departamento de Educação Instituto Politécnico de Coimbra (Portugalia). Wizyta miała na celu realizację programu naukowo-szkoleniowego „Social and Methodical Contexts of Providing Intercultural Education in Eastern Part of Poland” we współpracy z dr Anną Młynarczuk-Sokołowską.
Ważnym elementem pobytu gościa było spotkanie z Kolegium Dziekańskim dotyczące perspektyw współdziałania uczelni, jak również strategii ich umiędzynarodowienia.

 

 

więcej

W dniu 8 maja 2018 roku Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odwiedziła delegacja z Luoyang Normal University  (Chiny) na czele z Rektorem Liang Liuke i zastępcą dyrektora Departamentu ds. Wymiany i Współpracy Międzynarodowej Qu Hongtao. W ramach wizyty Rektor z Luoyang Normal University  spotkał się ze studentami z Chin, którzy studiują obecnie na naszym Wydziale.

Galeria zdjęć

więcej

23 kwietnia rozpoczął się na naszym Wydziale projekt wymiany studentów International Exchange Program (IEP) Belgium-Poland-Lithuania, realizowany przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, University College Leuven i Kauno kolegija/University of Applied Sciences.
W projekcie bierze udział 40 studentów oraz 7 nauczycieli akademickich. W tym roku spotkanie dotyczy pracy socjalnej z rodzinami ryzyka i  odbywa się pod hasłem: "Social work with children and families at risk".  
 
więcej

Dnia 5 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie pracowników Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z delegacją  Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Tanka w Mińsku.

 

więcej

Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"  zapraszają na sympozjum naukowe: „ODNALEŹĆ RADOŚĆ ŻYCIA”,
które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Auli C02
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, w godz. 15.00-17.00.

 

 

więcej

W czwartek, 8 lutego podczas obchodów Święta Służby Więziennej dr Krzysztof Sawicki z Zakładu Twórczej Resocjalizacji otrzymał z rąk Okręgowego Inspektora Służby Więziennej płk. Piotra Kondraciuka przyznane przez Ministra Sprawiedliwości odznaczenie „Za zasługi w pracy penitencjarnej". 

więcej

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się ósmy numer czasopisma Creativity. Theories - Research - Applications: http://creativity.uwb.edu.pl/index.php/en/current-issue

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do następnego numeru do 15 kwietnia 2018 roku na adres:  creativity@uwb.edu.pl.

więcej
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>