strefa
Zaproszenie do udziału w licytacji

Do 13 kwietnia b.r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB (budynek C - aula, II piętro) prezentowane są prace plastyczne osób osadzonych w placówkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Białymstoku.
Prace zostaną zlicytowane podczas Konferencji pt. "Edukacja w procesie resocjalizacji skazanych. Między izolacją a aktywizacją społeczno-kulturową", która odbędzie się 27 kwietnia b.r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Dochód z licytacji będzie przeznaczony na cele charytatywne. Zapraszamy!

Międzynarodowa Konferencja naukowo – praktyczna
Prace

powrót