strefa
Studia stacjonarne Strona główna / Studenci / Rozkłady zajęć

ROZKŁADY STUDIA STACJONARNE

UWAGA: Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym!

 PROSIMY O REGULARNE SPRAWDZANIE ROZKŁADÓW ZAJĘĆ

W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI  

Siatka zajęć na semestr zimowy
2018/2019 (1.10.2018 - 17.02.2019)

Siatka zajęć na semestr letni
2018/2019 (18.02.2019 - 30.06.2019)

Studia licencjackie

I rok, pedagogika

II rok, pedagogika, specjalność:

Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Opiekuńczo-Wychowawcza
Animacji Kultury z Arteterapią
Resocjalizacyjna

III rok, pedagogika, specjalność:

Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Opiekuńczo-Wychowawcza
Animacji Kultury z Arteterapią
Resocjalizacyjna

  

  I rok, praca socjalna
II rok, praca socjalna
III rok, praca socjalna

 

Studia magisterskie

I rok, pedagogika

II rok, pedagogika, specjalność:

Wczesnoszkolna
Opiekuńczo-Wychowawcza
Przedszkolna  z  Nauczaniem Języka
Pedagogika Resocjalizacyjna-Kuratela Sądowa

I rok, praca socjalna
II rok, praca socjalna

 

Studia licencjackie

I rok, pedagogika

II rok, pedagogika, specjalność:

Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Opiekuńczo-Wychowawcza
Animacji Kultury z Arteterapią
Resocjalizacyjna

III rok, pedagogika, specjalność:

Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Opiekuńczo-Wychowawcza
Animacji Kultury z Arteterapią
Resocjalizacyjna

  

  I rok, praca socjalna
II rok, praca socjalna
III rok, praca socjalna

 

Studia magisterskie

I rok, pedagogika

II rok, pedagogika, specjalność:

Wczesnoszkolna
Opiekuńczo-Wychowawcza
Przedszkolna  z  Nauczaniem Języka
Pedagogika Resocjalizacyjna-Kuratela Sądowa

I rok, praca socjalna
II rok, praca socjalna

 


  ERASMUS+   

 

   INSTRUKCJA DO ROZKŁADU ZAJĘĆ DLA STUDENTA
 

 • W związku z wdrożeniem modułu Planista,  rozkłady zajęć dostępne są na indywidualnym koncie Studenta w systemie USOSweb.

 • W celu sprawdzenia planu zajęć student powinien zalogować się na indywidualne konto w USOSweb :

 • Po zalogowaniu widoczne są dwa pola: „Plan zajęć – aktualny tydzień” i poniżej: „Plan zajęć następny tydzień”.

 • Możliwe jest obejrzenie planu całego semestru lub poszczególnych tygodni (plan tygodniowy zmienia się w zależności od wybranego tygodnia).

 • Zaznaczenie opcji „pokaż zaawansowane ustawienia” pozwala na wyświetlenie dodatkowych informacji na planie zajęć.

 • Plan zajęć należy sprawdzać regularnie w związku z możliwymi zmianami.

 • Terminy zajęć z przedmiotu Warsztaty instrumentalne i artystyczne cz. 2 ustalane są indywidualnie z prowadzącym przedmiot

 • Wątpliwości dotyczące zajęć dydaktycznych prosimy o zgłaszać do Dziekanatu. Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres e-mail:  pip.webmaster@uwb.edu.pl  .

 

Link do strony USOSweb (sprawdzanie zajętości sal)

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INSTRUKCJA DO ROZKŁADU ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELA
 

 • W związku z wdrożeniem modułu Planista,  rozkłady zajęć dostępne są w systemie USOSweb

 • Sprawdzenie planu zajęć nauczyciela możliwe jest na dwa sposoby: poprzez zalogowanie na indywidualne konto w USOSweb albo poprzez wyszukiwanie w katalogu ogólnodostępnym:

 • W katalogu ogólnodostępnym w zakładce "Studenci, Pracownicy" należy wpisać imię i nazwisko szukanej osoby.

 • Plan zajęć należy sprawdzać regularnie w związku z możliwymi zmianami.

 • Wątpliwości dotyczące prowadzonych zajęć prosimy zgłaszać do Dziekanatu. Problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres e-mail:  pip.webmaster@uwb.edu.pl  .

 

Od tego semestru istnieje możliwość sprawdzenia obciążenia sal dydaktycznych w ujęciu tygodniowym.

Instrukcja do sprawdzania zajętości sal

Link do strony USOSweb (sprawdzanie zajętości sal)
 

Planista zastrzega zmianę realizacji zajęć w obrębie grup wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych, a także specjalności. Pełnym odzwierciedleniem realizacji zajęć są WYŁĄCZNIE rozkłady.