strefa
Ogłoszenia Strona główna / Studenci / Domy studenta

Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie


Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl

tel. 85 745 73 97
pokój A 9.1

pn.- wt. 9.00-15.00
czw.- pt. 9.00-15.00

 

 

Miejsca w akademiku na okres 30 dni i dłuższy
•    przy zakwaterowaniu od 1 października do 30 czerwca przyznawane są zgodą  dziekana na wniosek studenta złożony w Dziekanacie
•    przy zakwaterowaniu od 1 lipca do 30 września przyznawane są za zgodą  kierownika domu studenta na wniosek studenta złożony do kierownika domu studenta
 Miejsca w akademiku na okres krótszy niż 30 dni
•    przy zakwaterowaniu całorocznym przyznawane są za zgodą  kierownika domu studenta na wniosek studenta złożony do kierownika domu studenta

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsc mają studenci studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.


 

Przydział miejsc w domach studenta na r. ak. 2017/2018 miejsca w akademiku

przyznawane są na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście)
w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów Białystok, ul. Świerkowa 20 (pok.  nr  A 9.1), w terminie:

                   II,  III rok  (r.ak. 2017/2018)                      
12 czerwiec – 30 czerwiec 2017 r.


I rok  (r.ak. 2017/2018)
25 lipiec – 20 wrzesień 2017 r.


Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach i formularze obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Student  składający wniosek o przyznanie miejsca w akademiku i o przyznanie stypendium socjalnego dostarcza tylko jeden komplet dokumentów


formularze  można pobrać w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB  w Białymstoku - w budynku przy ul. Świerkowej 20 (pok. nr A 9.1)
lub ze strony internetowej Wydziału:
www.pedagogika.uwb.edu.pl /studenci / domy studenta/formularze