strefa
Ogłoszenia Strona główna / Studenci / Domy studenta

Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl

tel. 85 745 73 97
pokój A 9.1

pn.- wt. 9.00-15.00
czw.- pt. 9.00-15.00

Miejsca w akademiku na okres 30 dni i dłuższy
•    przy zakwaterowaniu od 1 października do 30 czerwca przyznawane są zgodą  dziekana na wniosek studenta złożony w Dziekanacie
•    przy zakwaterowaniu od 1 lipca do 30 września przyznawane są za zgodą  kierownika domu studenta na wniosek studenta złożony do kierownika domu studenta
 Miejsca w akademiku na okres krótszy niż 30 dni
•    przy zakwaterowaniu całorocznym przyznawane są za zgodą  kierownika domu studenta na wniosek studenta złożony do kierownika domu studenta

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsc mają studenci studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.