strefa
Ogłoszenia Strona główna / Studenci / Domy studenta

Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl

tel. 85 745 73 97
pokój A 9.1

pn.- wt. 9.00-15.00
czw.- pt. 9.00-15.00

Dyżury:
08.12.2018 r. (sobota)
15.12.2018 r. (sobota)


 

Miejsca w akademiku na okres 30 dni i dłuższy
•    przy zakwaterowaniu od 1 października do 30 czerwca przyznawane są zgodą  dziekana na wniosek studenta złożony w Dziekanacie
•    przy zakwaterowaniu od 1 lipca do 30 września przyznawane są za zgodą  kierownika domu studenta na wniosek studenta złożony do kierownika domu studenta
 Miejsca w akademiku na okres krótszy niż 30 dni
•    przy zakwaterowaniu całorocznym przyznawane są za zgodą  kierownika domu studenta na wniosek studenta złożony do kierownika domu studenta

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsc mają studenci studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.


 

 
Przydział miejsc w domach studenta na r. ak. 2018/2019 
 
miejsca w akademiku przyznawane są na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście)
w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów Białystok, ul. Świerkowa 20 (pok. nr A 9.1),  w terminie:

 II,  III rok (r.ak. 2018/2019)                      
11 czerwiec – 14 czerwiec 2018 r.
19 czerwiec – 29 czerwiec 2018 r.

 I rok (r.ak. 2018/2019)
17 lipiec – 31 lipiec 2018 r.
03 wrzesień – 25 wrzesień 2018 r.

Do wniosku o przydział miejsca w akademiku i o stypendium socjalne należy dołączyć zaświadczenia o dochodach i formularze obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne (Student składający oba wnioski dostarcza tylko jeden komplet dokumentów)