Strona główna / Wydział / Struktura organizacyjna / Administracja Wydziału PiP

Administracja Wydziału jest zawsze do dyspozycji pracowników i studentów Wydziału.
Staramy się odpowiadać na wszystkie Państwa pytania, służyć radą i pomocą.

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
pokój A1

Mgr Kamil Kobosko
k.kobosko@uwb.edu.pl
85 745 73 92


KIEROWNIK DZIEKANATU
pokój A14

Mgr Jolanta Kotyńska
j.kotynska@uwb.edu.pl
85 745 75 33


Godziny przyjęć studentów:
pn.-wt. 9.00-15.00
środa - nieczynny
czw.-pt. 9.00-15.00

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH

I STOPNIA (PEDAGOGIKA - wszystkie specjalności, PRACA SOCJALNA)
pokój A8

Mgr Marta Firańczyk
m.firanczyk@uwb.edu.pl
85 745 73 98

Mgr Kamila Andrzejuk
k.andrzejuk@uwb.edu.pl
85 745 73 98

II STOPNIA (PEDAGOGIKA - wszystkie specjalności, PRACA SOCJALNA)
pokój A8

Mgr Maria Sidoruk
maria.sidoruk@uwb.edu.pl
85 745 73 98


DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

I STOPNIA (PEDAGOGIKA - wszystkie specjalności)
pokój A17

Izabela Małgorzata Konarzewska
i.konarzewska@uwb.edu.pl
85 745 75 40

II STOPNIA (PEDAGOGIKA - wszystkie specjalności)
pokój A17

Mgr Irena Bołtruczuk
i.boltruczuk@uwb.edu.pl
85 745 74 00

STUDIA PODYPLOMOWE
pokój A15

Mgr Monika Łukaszuk
m.lukaszuk@uwb.edu.pl
85 745 75 22

Dyżur podczas zjazdu:
sobota 8.00-14.00
niedziela 9.00-13.00


DZIEKANAT SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE I PRAKTYKI STUDENCKIE
pokój A9.1

Mgr Mirosława Cyuńczyk
m.cyunczyk@uwb.edu.pl
85 745 73 97

Mgr Izabela Niemyjska
i.niemyjska@uwb.edu.pl
85 745 73 97


PLANOWANIE I ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
pokój A13

Mgr Ewa Wieremiejuk
e.wieremiejuk@uwb.edu.pl
85 745 74 09


PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Mgr inż. Roman Sakowski - kierownik (planista studiów niestacjonarnych)
asak@uwb.edu.pl
85 745 74 25
pokój A109

Tomasz Krynicki - webmaster (strona internetowa)
pip.webmaster@uwb.edu.pl
85 745 77 50 (reżyserka w Auli J. Korczaka)
85 745 75 35 (A206a)
pokój C2.11 (reżyserka w Auli J. Korczaka)
pokój A206a

Robert Jaroszewicz
r.jaroszewicz@uwb.edu.pl
85 745 75 35
pokój A206

Mgr inż. Mirosław Łazuk
mlazy@uwb.edu.pl
85 745 75 37
pokój A13


ADMINISTRATOR
pokój B122

Dorota Popławska
d.poplawska@uwb.edu.pl
85 745 72 76