strefa
Prodziekani Strona główna / Wydział / Władze
Prodziekan ds. Nauki
Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB
tel. 85 745 73 95
pokój A4

Sekretariat Prodziekan ds. Nauki
Mgr Anna Marta Dziejma
Mgr Małgorzata Kowalewska
tel./ fax. 85 745 73 95
pip.sekretariat.nauka@uwb.edu.pl
pokój A 5

 

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

 

Dr Krzysztof Czykier tel. 85 745 73 94
pokój A7
k.czykier@uwb.edu.pl

 

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

 

Dr Alicja Korzeniecka-Bondar
tel. 85 745 74 00
pokój A16
alibon@uwb.edu.pl