strefa
Katedra Historii Wychowania Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 72 78


Pracownicy:

Prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska
- kierownik Katedry pok. B130

Dr hab. Urszula Wróblewska
Dr Joanna Dąbrowska
Dr Artur Konopacki
Dr Agnieszka Suplicka
Mgr Łukasz Kalisz


Przedmioty nauczania:

- Historia wychowania
- Kierunki wychowania w pedagogice XX wieku
- Seminaria magisterskie z zakresu najnowszych dziejów oświaty


Badania naukowe:

- Szkolnictwo na ziemiach Polski północno-wschodniej w okresie zaborów.
- Kierunki wychowania i rozwój szkolnictwa w II Rzeczypospolitej.
- Działalność oświatowa.
- Losy dzieci i martyrologia nauczycielstwa polskiego w czasie II wojny światowej.
- Dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce Ludowej.
- Indoktrynacja młodzieży w Polsce w latach 1945-1956.
- Zagrożenia płynące ze współczesnych trendów edukacyjnych.
- Krytyczna ocena w nowej reformie treści nauczania.
- Pedagogika personalistyczna, jej geneza i perspektywy.
- Aktywność społeczno-oświatowa Polskiego Białego Krzyża.
- Szkolnictwo prywatne na terenie województwa bialostockiego w okresie III Rzeczypostoplitej.
- Edukacja Tatarów polskich.

Wybrane publikacje pracowników Katedy

         
         

 

Prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska
dr hab. Urszula Wróblewska
dr Joanna Dąbrowska

Lista publikacji-


 

mgr Łukasz Kalisz