strefa
Konferencje Naukowe organizowane przez Wydział PiP Strona główna / Pracownicy / Wydarzenia

Konferencje, sympozja, seminaria i warsztaty naukowe zorganizowane przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB w roku akademickim 2013


• konferencja: Konferencja Dzieci i Młodzieży nt. Troska o szczęście dziecka - codzienne smutki i radości w ramach II edycji Tydzień Dziecka w Białymstoku (13-20.10.2013) pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno
organizator: Zakład Historii Wychowania, Zakład Pedagogiki Społecznej
czas i miejsce: 17 października 2013 roku, Białystok

• sympozjum: Sympozjum naukowe z dziejów oświaty
organizator: Zakład Historii Wychowania
czas i miejsce: 25-26 listopada 2013 roku, Białystok

• V Zjazd Pedagogów Społecznych pod hasłem: „Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi i wartościom w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i rozwoju społecznego
organizator: Zespół Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt w Niemczech, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB,  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu J. Komeńskiego w Bratysławie
czas i miejsce: 26-28 listopada 2013 roku, Jachranka

• seminarium naukowo-metodyczne: TUTORING – jak rozwijać potencjał uczniów i motywować ich do samodzielnej pracy?
organizator: Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych, Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych
czas i miejsce: 2 grudnia 2013 roku, Białystok

• seminarium naukowo-metodyczne: TUTORING AKADEMICKI – szansa, wyzwanie czy utopia we współczesnym szkolnictwie wyższym?
organizator: Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych, Zakład Pedagogiki Porównawczej, Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych
czas i miejsce: 2 grudnia 2013 roku, Białystok

• studenckie sympozjum: Nie ufaj bezGRANICznie
organizator: Studenckie Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy, Zakład Pedagogiki Społecznej, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
czas i miejsce: 16 październikowa 2013 roku, Białystok

• studenckie seminarium: Otwórz się i pomagaj
organizator: Studenckie Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy, Zakład Pedagogiki Społecznej
czas i miejsce: 9 grudnia 2013 roku, Białystok
Konferencje, sympozja, seminaria i warsztaty naukowe zorganizowane przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB w roku 2014


• konferencja: Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy
organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii i  Wydział Filologiczny UwB
czas i miejsce: 7 marca 2014 roku, Białystok

• konferencji: Patrzeć inaczej-widzieć inaczej. Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka
organizator: Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Wydział Pedagogiki i Psychologii
czas i miejsce: 25-27 kwietnia 2014 roku, Białystok

Warsztaty z Metodologii Jakościowej
organizator: Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych, Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych
czas i miejsce: 1 kwietnia 2014 roku, Białystok

• konferencja: Społeczeństwa wielokulturowe – dynamika, zmienność i nieprzewidywalność. Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej?
organizator: Katedra Edukacji Międzykulturowej
czas i miejsce: 26-28 maja 2014 roku, Białystok/ Lipowy Most

• konferencja studenckich kół naukowych: Student na celowniku
organizator: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych
czas i miejsce: 22-23 maja 2014 roku, Białystok

• konferencja: II Forum Resocjalizacji nt. Oddziaływania wychowawczo-lecznicze stosowane wobec nieletnich i dorosłych uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – stan i perspektywy
organizator: Zakład Resocjalizacji czas i miejsce: 6 czerwca 2014 roku, Białystok

• konferencja: Zacznij od Montessori…Dobry start dzieci i rodziców
organizator: Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Oddział PK OMEP
czas i miejsce: 19-20 września 2014, Białystok

• konferencja: Kompetencje kluczowe człowieka w społeczeństwie wiedzy
organizator: Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
czas i miejsce: 22-23 września 2014, Białystok

• I Podlaskie Forum innowacji Oświatowych „Innowacyjność szansą i wyzwaniem dla współczesnej szkoły”
organizator: Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i innowacji Społeczno-Pedagogicznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii
czas i miejsce: 10 października 2014 roku

• konferencja: Kultura pragnień: kreacja – perswazja-konsumpcja
organizator: Zakład Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Katedra Antropologii Kultury Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
czas i miejsce: 10-11 października 2014r., Białystok

• konferencja: Pamięć codzienności rodziny – o czym warto pamiętać, o czym nie można zapomnieć
organizator: Zakład Historii Wychowania, Zakład Pedagogiki Społecznej, Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej, Zakład Dydaktyki Ogólnej
czas i miejsce: 16 października 2014r., Białystok

• konferencja: Szkoła dziś i jutro-wyzwania dydaktyczne
organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji
czas i miejsce: 24 października 2014 roku, Białystok

• konferencja: 3rd Polish-Indonesian Intercultural and Interfaith Dialogue „Youth in intercultural and interfaith dialogue: perspectives, opportunities and challenges”
organizator: Zakład Historii Wychowania
czas i miejsce: 1-4 listopada 2014 roku, Białystok, Warszawa
Konferencje, sympozja, seminaria i warsztaty naukowe zorganizowane przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB w roku 2015


• seminarium: Edukacja dzieci cudzoziemskich
organizator: Katedra Edukacji międzykulturowej, Zakład Pedagogiki Porównawczej, Fundacja Edukacji i Twórczości
czas i miejsce: 22 stycznia 2015 roku, Białystok

• Warsztaty z metodologii jakościowej: Teoria ugruntowana
organizator: Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych, Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych
czas i miejsce: 5 marca 2015 roku, Białystok

• konferencja: Edukacja wobec wyzwań współczesności. Między optymizmem a pesymizmem
organizator: Katedra Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej
czas i miejsce: 20 marca 2015 roku, Białystok

• konferencja: Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przeżywania i percepcji społecznej
Organizator: Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej, Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej, Samodzielna Pracownia Pedagogiki Specjalnej
Czas i miejsce: 14-16 maja 2015 roku, Supraśl

• konferencja: (R)ewolucja macierzyństwa
organizator: Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Katedra Historii Wychowania, Katedra Teologii Katolickiej oraz Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
czas i miejsce: 25 maja 2015r., Białystok

• konferencja: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego pod patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Leonarda Etela, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
organizator: Zakład Pedagogiki Społecznej
czas i miejsce: 1-2 czerwca 2015, Lipowy Most

• konferencja: VIII Augustowskie Spotkanie Naukowe „Edukacja w dialogu i perspektywie”
organizator: Zakład Dydaktyki Ogólnej
czas i miejsce: 14-16 września 2015 roku, Augustów