strefa
Zaproszenia na Konferencje i inne wydarzenia naukowe: Strona główna / Pracownicy / Wydarzenia

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego
Termin Konferencji: 30 listopada 2018 roku
Termin przysyłania zgłoszeń: 15.09.2018
Miejsce: Instytut Pedagogiki, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40

Strona konferencji:
http://www.aps.edu.pl/konferencje/homo-transgressivus-w-poszukiwaniu-sensu-istnienia-od-transgresji-ku-transcendencji/


 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna
METODOLOGIA I METODY PRACY SOCJALNEJ - TEORIA, PRAKTYKA, TRENING KOMPETENCJI
Termin Konferencji: 25/26.10. 2018
Termin przysyłania zgłoszeń: 15.09.2018
Miejsce: Katedra Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku

Karta zgłoszenia


 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
UNIWERSYTET I SZKOŁA WYŻSZA WOBEC KRYZYSÓW AUTONOMII
SZCZECIN, 14-15.09.2018

Plakat


 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do udziału w XXVIII Zjeździe i seminarium naukowym pt. „Projektowanie w pracy socjalnej - od badania poprzez kształcenie do działania”
Olsztyn, 17-19 października 2018 roku

Karta zgłoszenia


 

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie świętuje jubileusz 50-lecia istnienia. W ramach obchodów jubileuszu w dniach 3-4 grudnia 2018 roku w Krakowie odbędzie się
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja,
do udziału w której mamy zaszczyt zaprosić Państwa.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo w załączonym Komunikacie nr 2.
Karta zgłoszenia


 

Leadership Forum in Higher Education zaprasza na międzynarodowe spotkanie naukowe w dn. 12-15 czerwca w Warszawie nt. podnoszenia jakości uczelni poprzez umiędzynarodowienie u siebie (Internationalisation at Home - IoH), procesów umiędzynarodowienia curriculum, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich uczących po angielsku, kształcenia Obywatela Świata oraz wprowadzania międzynarodowych standardów obsługi. Więcej informacji na stronie internetowej http://leadershipforum.edu.pl/


 

Konferencja naukowa- "KOBIECE UTOPIE W DZIAŁANIU. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918 - 2018)"
odbędzie się w Krakowie, 21 - 23 września 2018 r.
Szczegółowy pis na stronie konferencji http://www.utopiekobiet.socjologia.uj.edu.pl/call_for_papers

załącznik


 

Zapraszamy serdecznie nauczycieli, doktorantów i pracowników akademickich na V seminarium z cyklu Edukacyjne badania w działaniu:
Zmieniający się paradygmat edukacji włączającej(The Changing Paradigm of Inclusive Education)                                                                       
z udziałem gościa specjalnego:
Prof. Gracieli Slesaransky-Poe (Arcadia University, USA)
Wystąpienie prof. Slesaransky-Poe będzie tłumaczone na język polski.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 17 maja 2018r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (ul. Strzegomska 55, Wrocław, sala 111), w godzinach od 9:00 do 16:30 (szczegółowy program przesyłamy w załączeniu).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, organizatorzy nie zapewniają wyżywienia. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w seminarium. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 maja 2018: www.iisce.dsw.edu.pl/iisce/zmieniajacy-sie-paradygmat-edukacji-wlaczajacej.
 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję
Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – perspektywa interdyscyplinarna,
która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-15 września 2018 roku. Problematyka konferencji będzie skupiona wokół trzech tematów:
Wspieranie rozwoju dzieci w rodzinie i w systemie pieczy zastępczej
Współpraca służb pomocy społecznej i edukacji we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży
Etyczne aspekty pracy z dziećmi i rodzinami

Podczas konferencji swoje wystąpienia zaprezentują m.in.:
Prof. Nina Biehal, Department of Social Policy and Social Work at the University of York
Dr Paul Downes, Educational Disadvantage Centre, Dublin City University
Prof. Marinus H. van IJzendoorn, Erasmus University Rotterdam
Dr hab. prof. UŁ Agnieszka Golczyńska-Grondas, Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łudzkiego
Dr hab. prof. US Marek Andrzejewski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Zachęcamy do udziału w konferencji. Szczegółowe informacje na temat programu i rejestracji dostępne na stronie konferencji: http://wellbeing.pedagog.uw.edu.pl/

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród współpracowników i doktorantów.


 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do udziału w XXVIII Zjeździe i seminarium naukowym pt.„Projektowanie w pracy socjalnej - od badania poprzez kształcenie do działania”
Olsztyn, 17-19 października 2018 roku

Komunikat 

Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zapraszają do udziału w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Media a edukacja. Człowiek – mediakreator", która odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 17-18 września 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://edunet.amu.edu.pl. 

Szanowni Państwo, Młodzi Pedagodzy,
 

przed nami kolejna, już 32. Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN. Kierownikiem Szkoły jest po raz dwudziesty piąty prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa. Pełnienia funkcji gospodarza podjął się Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Dziekanem prof. Markiem Furmankiem. Spotkanie uczestników XXXII LSMP odbędzie się tym razem w Łagowie Lubuskim w Hotelu Leśnik w dniach 17 – 22 września 2018 roku. Szczegóły w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Komunikat


 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - perspektywa interdyscyplinarna,

która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-15 września 2018 roku. Problematyka konferencji będzie skupiona wokół trzech tematów:
 

  • Wspieranie rozwoju dzieci w rodzinie i w systemie pieczy zastępczej
  •  Współpraca służb pomocy społecznej i edukacji we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży
  •  Etyczne aspekty pracy z dziećmi i rodzinami

 

VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych oraz Letnia Szkoła Analizy i Metod Badań Jakościowych,  odbędą się w dn. 25-30 czerwca 2018 r. w Krakowie.