strefa
Zaproszenia na Konferencje i inne wydarzenia naukowe: Strona główna / Pracownicy / Wydarzenia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie -Wydział Nauk Pedagogicznych,
zaprasza na Miedzynarodową Konferencję Naukową pt. Wartosci w europejskich systemach edukacyjnych

Aula Jana Pawła II, Warszawa, ul. Dewajtis 5, 16–17 maja, 2018 r.

Komunikat
Karta zgloszenia
Wymogi redakcyjne


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do udziału w XXVIII Zjeździe i seminarium naukowym pt.„Projektowanie w pracy socjalnej - od badania poprzez kształcenie do działania”
Olsztyn, 17-19 października 2018 roku

Komunikat 

KATEDRA PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I ALTERNATYWNEJ,KATEDRA PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ INSTYTUTU PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE zapraszają do udziału w
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja- nauczyciel- uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej”.

Konferencja, odbędzie się 21 maja 2018 r. w budynku Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu  Pedagogicznego  im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie przy ul. Ingardena 4.

Komunikat
Karta zgłoszenia


 

Katedra Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania w Instytucie Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego ma zaszczyt zaprosić na I Interdyscyplinarną Konferencję Naukową nt.: „PAMIĘĆ – HISTORIA – TOŻSAMOŚĆ. EDUKACJA I POLITYKA HISTORYCZNA W PROCESIE KONSTRUOWANIA NARRACJI NASZEJ WSPÓLNOTY”, która odbędzie się 14-15 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Opolskim.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki Konferencji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w Komunikacie I, który załączamy do niniejszej wiadomości, a także w KARCIE ZGŁOSZENIA.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Konferencji: http://ise.uni.opole.pl/konferencjapht/


 

Zakład Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych mają zaszczyt zaprosić na
IV Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów
"W trosce o innych" - interdyscyplinarny charakter pedagogiki społecznej i pracy socjalnej
Opole, 24 kwietnia 2018 r.
pod patronatem honorowym
Prof. UO, dr hab. Marka Masnyka - Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Komunikat I


 

Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zapraszają do udziału w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Media a edukacja. Człowiek – mediakreator", która odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 17-18 września 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://edunet.amu.edu.pl. 

Szanowni Państwo, Młodzi Pedagodzy,
 

przed nami kolejna, już 32. Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN. Kierownikiem Szkoły jest po raz dwudziesty piąty prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa. Pełnienia funkcji gospodarza podjął się Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Dziekanem prof. Markiem Furmankiem. Spotkanie uczestników XXXII LSMP odbędzie się tym razem w Łagowie Lubuskim w Hotelu Leśnik w dniach 17 – 22 września 2018 roku. Szczegóły w załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Komunikat


 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, zaprasza do udziału w
OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ„DZIECKO I PRAWO”,
która odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy

Zaproszenie 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - perspektywa interdyscyplinarna,

która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-15 września 2018 roku. Problematyka konferencji będzie skupiona wokół trzech tematów:
 

  • Wspieranie rozwoju dzieci w rodzinie i w systemie pieczy zastępczej
  •  Współpraca służb pomocy społecznej i edukacji we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży
  •  Etyczne aspekty pracy z dziećmi i rodzinami

 

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się 14 marca 2018 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komunikat


 

Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosic do udziału w ogólnopolskiej konferencji:
Pedagogika i dialog. Ku zaufaniu i wspólnotowosci
w dniach 4-5 czerwca 2018

PPT


 

VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych oraz Letnia Szkoła Analizy i Metod Badań Jakościowych,  odbędą się w dn. 25-30 czerwca 2018 r. w Krakowie.


 

Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej Wydziału Pedagogicznego UW  serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „O inkluzji i wykluczaniu – środowiska włączające w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej” organizowanej w dniach 22-23.03.2018 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowea: „Życie na społeczno-kulturowym pograniczu: szanse – profity – zagrożenia” (Szczecin, 7- 8 czerwca 2018r.).

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w załączonym zaproszeniu oraz na stronie 2skp.whus.pl.


 

XV KONFERENCJA NAUKOWA -BILANS ZYSKÓW I STRAT.
Oblicza inkluzji społecznej i edukacyjnej osób
z niepełnosprawnością – od ideologii do codzienności
Ustroń, 16 – 17 kwietnia 2018 r.

Komunikat

Karta zgłoszenia


 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na dzień informacyjny pt. "Szanse i możliwości rozwoju
kariery w ramach programu ramowego Horyzont 2020".

Zagadnienia: Otwarte konkursy w  programie Horyzont 2020, Granty ERC,
Działania Marii Skłodowskiej-Curie, Ekspert KE.

Spotkanie adresowane jest do:

   - Naukowców w tym także przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych
i humanistycznych;
   - Uczelni;
   - Instytutów badawczych;
   - Przedsiębiorstw
   - Innych organizacji sektora B+R.

Termin spotkania: 18 grudnia 2017 r., godzina 9:00-11:15

Miejsce: sala 2003 Instytut Biologii Kampus Uniwersytetu w Białymstoku,
ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

Spotkanie poprowadzą:

Daniel Puch - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE -
H2020

Aldona Węglarz - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE -
ERC, Zostań ekspertem

Maciej Łukaszuk - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE -
MSCA

Szczegółowa agenda oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie 

To ostatnie dni rejestracji na konferencję naukową „Analityczne Wyzwania”, poświęconej roli i praktyce wykorzystania analizy danych w badaniach naukowych, edukacji oraz biznesie. Wydarzenie odbędzie się już 12 grudnia w Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie!

 

Zachęcam do zapoznania się z pełnym programem wystąpień w tym 6 wystąpień w sesji plenarnej, 16 w sesji naukowej oraz dodatkowo w sesji posterowej. Szczegóły na stronie: analitycznewyzwania.pl.

 

Konferencja będzie okazją nie tylko do rozmów, wymiany doświadczeń, ale będzie także inspiracją
dla efektywnego prowadzenia analiz w ramach badań naukowych i ich skutecznego wykorzystania.

 

Dla pracowników Uczelni oraz Instytutów badawczych udział w konferencji jest bezpłatny!

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu na adres mailowy: m.michalska@predictivesolutions.pl lub pod numerem telefonu: 505 022 067.


 

 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY - temat kolejnej z cyklu konferencji brzmi Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia

Miejsce: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Data: 18-19 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym komunikacie konferencyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym komunikatem i przede wszystkim do zgłaszania tematów swoich wystąpień. Informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.psychologiarodziny.ug.edu.pl
 

Prosimy o kontaktowanie się z nami: psychologiarodziny@ug.edu.pl


 

Konferencja Rekonstrukcje kultury i edukacji. Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej

Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data: 17-18 stycznia


Komunikat


 

III Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych z serii:
„Zróżnicowanie podejść metodologicznych w naukach pedagogicznych” na temat:
„BADANIA PEDAGOGICZNE PODEJMOWANE W RAMACH PARADYGMATÓW: POZYTYWISTYCZNEGO I NEOPOZYTYWISTYCZNEGO. KONCEPCJE – BADANIA – WYNIKI”
objęta patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka

Komunikat


 

Konferencja naukowa
Służby społeczne w polityce publicznej w Polsce

Dzień: 30 listopada 2017
Miejsce obrad:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, Aula 104
 

Komunikat

Karta uczestnictwa


 

Katedra Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie oraz współorganizatorzy mają zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencję Naukową na temat SYNERGIZM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH - ANIMACJA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI,
która odbędzie się w dniach 27 - 28 września 2017 roku w Krakowie.
Wszystkie niezbędne informacje, w tym Komunikat 1 oraz kartę zgłoszenia, znajdą Państwo na stronie: http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/synergizm-dzialan-edukacyjnych-i-spolecznych---animacja-wobec-wyzwan-wspolczesnosci

Uprzejmie    prosimy    o    przesłanie    wypełnionej    karty    uczestnictwa     na    adres: konferencja.animacja@ignatianum.edu.pl do dnia 20. sierpnia 2017 r.


 

Konferencja naukowa
„Zróżnicowanie społeczne a praktyki komunikacyjne w świecie realnym i wirtualnym”
zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Mediów Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbędzie się 29.09.2017 r. w Instytucie Pedagogiki UWr. przy ul. J. Dawida 1 we Wrocławiu, w godz. 10.00-16.00.

W załącznikach podaję: zaproszenie na konferencję, kartę zgłoszenia, wymogi wydawnicze.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (w tym: opłata organizacyjna, materiały konferencyjne, przerwa kawowa i lunch, publikacja artykułu w recenzowanej monografii naukowej w 2018 r.).

Ważne terminy: zgłoszenie uczestnictwa oraz opłata konferencyjna: do dnia 20.09.2017 r.; pełny tekst artykułu w wersji elektronicznej w formacie MS Word: do dnia 31.12.2017 r.

Komunikat

Karta uczestnictwa


 

XXIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej
„Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania”
odbędzie się w dniach 22-24 września 2017 roku w Łodzi.

Konferencję współorganizują Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Uniwersytet Łódzki, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.
 

Wszelkie informacje o warunkach zgłoszenia i udziału w Konferencji można znaleźć w załącznikach oraz na stronie www.ptde.org


 

Katedra Podstaw Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w 10—lecie spotkań Pedagogiki Dialogu ma zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyka dialogu w edukacji na Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję pt.Dialog jako wymóg/wyzwanie intersubiektywności i transparentności doświadczenia edukacyjnego, społecznego i kulturowego

Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie
Czas: 1 grudzień 2017 roku

Komunikat


 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Temata: Wychowanie dla Pokoju - konteksty, wyzwania i perspektywy doby globalnej
Miejsce: Pułtusk
Termin:09.-10.10.2017 r.

Komunikat

Karta uczestnictwa


 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Temat: Aktywność rekreacyjna a radość życia seniorów

Miejsce: Toruń
Termin:20.-21.04.2017 r.

Komunikat

Karta uczestnictwa


 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. W stronę socjologii mediów. Tematy (nie) obecne

odbędzie się w Katedrze Socjologii UWM w Olsztynie w dniach 10-11.05.2017 r.

Komunikat

Karta zgłoszenia


 

Konferencję naukowa
Temat: Niepełnosprawność na styku nauk - złożoność problemu

Miejsce: Toruń
Termin:21.05.2017 r.

Komunikat + karta uczestnictwa 

Ogólnopolska Sesja Naukowa

Nauczyciel strategiczny a instytucja edukacyjna: w stronę ucznia/studenta strategicznego

22 maja 2017 r. w Białymstoku (UwB)

Zaproszenie

Opis

Formularz zgłoszeniowy


 

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
pt. Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym

Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 89)

Termin: 24 maja 2017 r.

Komunikat

Formularz zgłoszeniowy


 

Redakcja kwartalnika -Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka - zaprasza do zgłaszania tekstów dotyczących szeroko rozumianej problematyki krzywdzenia dzieci.

Nadesłane artykuły po przyjęciu przez redakcję i pozytywnych recenzjach mogą być opublikowane jeszcze w 2017 r.

Wymogi wydawnicze, szczegółowe informacje dla autorów oraz opis procedury recenzowania znajdują się na stronie internetowej czasopisma: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl.

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl.

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).


 

   11th International Scientific Conference
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION
May 26-27, 2017, Rezekne, Latvia

 


 

XXVI Konferencja Psychologii Rozwojowej
Temat:Potencjał rozwojowy w biegu życia:w kierunku samorealizacji

Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Termin:1-3 czerwiec  2017 r.
 

Komunikat


 

 

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

www.gerontologia.org.pl
gerontologia@gerontologia.org.pl

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego ogłasza konkurs na prace naukowe o tematyce gerontologicznej. Konkurs dotyczy prac z obszaru gerontologii społecznej, gerontologii klinicznej (geriatrii) i gerontologii eksperymentalnej, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016.

Zasady konkursu określa poniższy Regulamin konkursowy:

1. Praca może zostać zgłoszona do konkursu przez autora lub promotora przewodu doktorskiego albo pracy magisterskiej.
2. Pełny tekst rozprawy doktorskiej/magisterskiej wraz z recenzjami należy przesłać w terminie od 15.02.2017 do 14.05.2017 roku w wersji papierowej i elektronicznej na adres
Zarządu Głównego PTG:
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Hospicjum Palium
Oś. Rusa 25A
61-245 Poznań
3. Nadesłane prace nie zostaną zwrócone autorom (nadawcom) po zakończeniu konkursu.
4. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni lub promotora o pomyślnym ukończeniu przewodu doktorskiego lub obronie pracy magisterskiej.
5. Członkowie Komisji Konkursowej powołani przez Zarząd Główny PTG niezależnie oceniają prace konkursowe zgodnie z poniższymi kryteriami:
o merytoryczne walory pracy oraz poprawność metod badawczych,
o merytoryczna oraz formalna poprawność wniosków,
o wartość naukową i praktyczną przeprowadzonych badań,
o oryginalny charakter pracy.
6. Za każdy element przyznaje się ocenę w skali od 1 do 5 punktów. Maksymalna liczna punktów wynosi 20.
7. W razie potrzeby Komisja może zasięgnąć opinii dodatkowo powołanych recenzentów.
8. Po uzyskaniu trzech ocen, na wspólnym spotkaniu wszystkich Członków Komisji Konkursowej zostanie określona ocena końcowa, jaką jest średnia ocen indywidualnych, ze wskazaniem prac nagrodzonych.
9. Komisja Konkursowa podejmie decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu i ogłosi ją w trakcie XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTG, który odbędzie się dniach 17-18.11.2017 w Warszawie. Laureaci Konkursu zostaną wcześniej powiadomieni, aby umożliwić im udział w Zjeździe.


 

III Międzynarodowe Interdyscyplinarnye Sympozjum Naukowe
"Sztuka/twórczość - edukacja" na temat: "Edukacja estetyczna w kontekście kształcenia postawy kreatywnej".

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współpracy Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych,
15-17 maja 2017 r. Lublin i Lwów.

Komunikat
Karta zgłoszenia


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Problemy bezpieczeństwa z perspektywy europejskiej w XXI w.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r.  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie

Strona internetowa: bezpieczenstwo.whus.pl


 

Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu oraz   współorganizatorzy Zakład Edukacji Międzykulturowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku  Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach  Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Edukacji, Językoznawstwa i Wzornictwa, Akademia Technologiczna w Rezekne (Łotwa) Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie (Ukraina) Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
 
mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową na temat

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE POLAKÓW ZA GRANICĄ

27-28 kwietnia 2017 roku – Ciechocinek, Hotel Austeria, ul. Bema 32A

karta zgłoszenia

folder

 


 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:DZIECKO – CYFROWY TUBYLEC W SZKOLE.PROBLEMY I WYZWANIA

Temat konferencji:Nauczyciel w cyfrowym świecie

Olsztyn, 7-8 kwietnia 2017r.
strona: www.uwm.edu.pl/kwe


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wobec pytań o teraźniejszość i zmianę

2-4 kwiecień 2017 - Centrum Konferencyjne DSW, ul. Strzegomska 55 we Wrocławiu

strona: www20lat.dsw.edu.pl


 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji dotyczącej przedsiębiorczości akademickiej:

"MELES - MORE ENTREPRENEURIAL LIFE AT EUROPEAN SCHOOLS"

Termin: 29-30 marca 2017 r.

Miejsce: Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45a, sala wykładowa: 12 B

Koszt udziału: 0 zł

Rejestracja i więcej informacji na stronie: [1]www.wi.pb.edu.pl/meles/


 

XI международная научная конференция «ТехноОБРАЗ ’2017: Технологии развития и творческого саморазвития личности»

Гродно 14-15 марта 2017 года

więcej


 

XXII Forum Inspiracji Jungowskich
DOROSŁE DZIECI raj kryzys odpowiedzialność

4 marca 2017, Warszawa

Plakat


 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
WSCHÓD MUZUŁMAŃSKI W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM.
LUDZIE – TEKSTY – HISTORIA
Białystok, 18-19 listopada 2016 roku

 


 

„W świecie cyfrowym – szkolenia, warsztaty, kursy” w Białymstoku, na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, Aula A1, we środę, 4 grudnia 2013, w godzinach 10.00 – 15.30.

 W ramach konferencji oferujemy warsztaty komputerowe z zakresu edukacji informacyjnej oraz medialnej, w tym zagadnienia bezpieczeństwa w sieci, umiejętności korzystania z cyfrowego środowiska w procesie edukacyjnym, jak również na potrzeby pozaszkolne, domowe, etc;  a także konkretne narzędzia i zasoby TIK europejskich programów edukacyjnych. Warsztaty przeznaczone są dla szeroko rozumianego środowiska oświatowego; wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli, wychowawców, opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem integrowania nowoczesnych technologii informacyjnych z zajęciami realizującymi podstawę programową we wszystkich przedmiotach szkolnych i na wszystkich etapach kształcenia.

Na konferencję zapraszamy także rodziców i inne osoby zainteresowane poznaniem Internetu lub rozwinięciem swoich kompetencji cyfrowych.

Oferujemy trzy tematyczne warsztaty do wyboru:

1. e-projekty w szkole na przykładzie programu eTwinning

2. e-safety – bezpieczny Internet

3. e-obywatel

Konferencja realizowana jest przez FRSE, Program eTwinning, w ramach zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych” na zlecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Każdy uczestnik warsztatów komputerowych otrzyma CERTYFIKAT ukończenia szkolenia.

Zapraszamy!

Pobierz program  i  zarejestruj się!

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/0c74e892d04783eed7a7a6f4dcea1bb4

Udział w konferencji i warsztatach komputerowych jest bezpłatny. Warsztaty skierowane są do dwóch grup odbiorców: pierwsza to nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli, a druga to władze lokalne, samorządowe, instytucje kulturalne, organizacje pozarządowe, rodzice, uczniowie, itd.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pracowniach komputerowych prosimy zgłosić chęć udziału w warsztatach w odpowiednim polu formularza zgłoszeniowego. W miarę możliwości, prosimy o przyniesienie własnego laptopa.

Więcej informacji na stronie:

http://konferencje.frse.org.pl/swiat-cyfrowy/article/konferencje/lang:pl

 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE

Program eTwinning PL NSS

ul.Mokotowska 43
00-551 Warszawa


tel +48 22 46 31 229

mobile +48 515 095 604

fax +48 22 46 31 030
www.etwinning.pl

www.frse.org.pl 

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki

Zaproszenie do udziału w konferencji programowej "Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”  wystosowane przez Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.M. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  prof. dra hab. Andrzeja Tretyna.

Konferencja organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016r. Jest to druga z cyklu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji  przedstawicieli uczelni w terminie do 17 listopada br. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem:  http://www.nauka.gov.pl/rozwoj-humanistyki/


 

Organizator: UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
Nazwa imprezy: KONFERENCJA: CZY RÓŻNICA JEST POLITYCZNA? ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO-KULTUROWE A PROBLEM DYSKRYMINACJI
Termin i miejsce: 26 września 2013 roku w Białymstoku
Więcej informacji na stronie internetowej: www.socjologia.uwb.edu.pl


 

Organizator: AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE
Nazwa imprezy: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA: ŚRODOWISKO EDUKACYJNE UCZNIA ZDOLNEGO
Termin i miejsce: 26 września 2013 roku w Warszawie
Więcej informacji na stronie internetowej: www.zdolni.aps.edu.pl


 

Organizator: POLSKIE TOWARZYSTWO KULTUROZNAWCZE
Nazwa imprezy: II ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTUROZNAWCZEGO: WIĘCEJ NIŻ OBRAZ. WSPÓŁCZESNA KULTURA I JEJ BADANIE
Termin i miejsce: 19-21 września 2013 roku w Krakowie
Więcej informacji na stronie internetowej: http://ptk.org.pl


 

Organizator: UNIWERSYTET GDAŃSKI, POLSKIE TOWARZYSTWO PEDAGOGICZNE
Nazwa imprezy: VIII ZJAZD PEDAGOGICZNY: RÓŻNICE – EDUKACJA – INKLUZJA
Termin i miejsce: 19-21 września 2013 roku w Gdańsku
Więcej informacji na stronie internetowej: www.ZjazdPedagogiczny2013.pl


 

Organizator: UNIWERSYTET GDAŃSKI, POLSKIE TOWARZYSTWO PEDAGOGICZNE
Nazwa imprezy: VIII ZJAZD PEDAGOGICZNY: RÓŻNICE – EDUKACJA – INKLUZJA
Termin i miejsce: 19-21 września 2013 roku w Gdańsku
Więcej informacji na stronie internetowej: www.ZjazdPedagogiczny2013.pl


 

Organizator: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE
Nazwa imprezy: XV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO: CO PO KRYZYSIE?
Termin i miejsce: 11 - 14 września 2013 roku w Szczecinie
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora lub w Sekretariacie ds. Nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku


 

Organizator: PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Nazwa imprezy: IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK W ZDROWIU I CHOROBIE
Termin i miejsce: 5-6 września 2013 roku w Białej Podlaskiej
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora lub w Sekretariacie ds. Nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku