strefa
Zakład Komunikacji Międzykulturowej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB

 Lista publikacji


Zainteresowania naukowe:

- edukacja międzykulturowa
- komunikacja międzykulturowa
- kultura mniejszości polskiej na Białorusi 


 

Dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB
Dr Joanna Sacharczuk

Lista publikacji

Zainteresowania naukowe:


• edukacja międzykulturowa,
• edukacja regionalna,
• komunikacja międzykulturowa,
• semiotyka,
• pamięć społeczna,
• kulturowe kształtowanie tożsamości,
• antysemityzm.